Καρπενήσι:Με ενστάσεις ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020-Όλα τα νέα έργα στις τοπικές κοινότητες

05 Δεκ. 2019 / 03:11 05 Δεκ. 2019 / 03:42 (upd)

Με ενστάσεις και οριακή πλειοψηφία(«υπέρ» 13-«κατά» 10-εν μέρει 1)ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Καρπενησίου για το 2020 κατά την συνεδρίαση του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου.

Ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι βασική επιδίωξή του είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των δημοτών και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμο με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις και για μια πόλη πιο ελκυστική στους  επισκέπτες της. 

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα απο την ΣΑΤΑ 2020 με συνολικό προυπολογισμό στις 705.997,79 ευρώ (ΣΑΤΑ 696.450€ και 9.547,79 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ),συνεχιζόμενα Έργα από προηγούμενου έτους ΣΑΤΑ, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΣΑΕΠ066, ΣΑΕ 571, ΣΑΕ566, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ανέρχονται συνολικά στο ποσό 13.491.104,43€.,τα Εγκεκριμένα έργα από χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ  ανέρχονται συνολικά στο ποσό 4.854.800€. ,τα Έργα τα οποία έχουν υποβληθεί σε προγράμματα για χρηματοδότηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των εντάξεων είναι προϋπολογισμού 2.687.181,28€ ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται στα  21.739.083,50€.

 Λερογιάννης:Aόριστες οι περιγραφές των έργων

Παίρνοντας τον λόγο ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Λερογιάννης Δημήτριος τόνισε μεταξύ άλλων.."ότι το χρονικό διάστημα για να καταθέσουν πρόταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα είναι πολύ μικρό. Αναφέρθηκε στις περιγραφές των έργων, ότι είναι αόριστες π.χ. «Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου» ή «εκπόνηση μελετών» και είπε ότι θα πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες ώστε να πραγματοποιηθούν τα έργα. Έθεσε τα ερωτήματα αν τα έργα και τα ποσά που καλούνται να ψηφίσουν θα παραμείνουν σταθερά ή αν θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αν στο τεχνικό πρόγραμμα λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις όλων των προέδρων των κοινοτήτων και αν σύμφωνα με αυτές έχει γίνει και η ανωτέρω εισήγηση του αντιδημάρχου. Τέλος πρότεινε επειδή η ΣΑΤΑ, κατανεμήθηκε με πληθυσμιακά κριτήρια, να υπερβούν και να δουν κάποιες προτεραιότητες, να πραγματοποιηθούν κάποια έργα που είναι αναγκαία, κατά προτεραιότητα να δοθούν χρήματα σε κάποια Δημοτική Ενότητα ή να παρθούν από ΚΑΠ να δοθούν στη Δημοτική Ενότητα που υφίσταται κάποιο πρόβλημα".

 Καταψήφισε ο Δημήτρης Γκορόγιας

 Για τεχνικό πρόγραμμα που  δεν αντιμετωπίζει στην ουσία τους, τα προβλήματα ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ τους κέντρου και των περιφερειακών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου και διαχειρίζεται την μιζέρια της τοπικής διοίκησης και δε διεκδικεί όπως και όσα πρέπει,ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος καταψηφίζοντας το .

 Λεωνίδας Παπαδόπουλος:Aσαφές τo νέο τεχνικό

Για "ένα ασαφές τεχνικό πρόγραμμα" μίλησε κατα την τοποθετησή του ο  δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας προτείνοντας συγκεκριμένα έργα και θέματα που απασχολούν την πόλη όπως διανοίξεις δρόμων στο Παλιό Κτελ και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

Αναλυτικά όλα τα νέα έργα στις ΔΕ Ενότητες

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

1 Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2020 47.350,00

2 Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 80.000,00

3 Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση σκαλιών στην οδό Υφαντίδη ΣΑΤΑ 2020 20.000,00

4 Διανοίξεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 55.000,00

5 Αναβάθμιση και συντήρηση αστικού εξοπλισμού ΣΑΤΑ 2020 50.000,00

6 Αποκατάσταση παλαιού Νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

7 Συμπληρωματικές εργασίες στον Ιερό Ναό του νέου νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 20.000,00

8 Βελτίωση αποχέτευσης ΤΚ Γοριανάδων ΣΑΤΑ 2020 15.000,00

9 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Φιδακίων, Σελλών , Στεφάνι και Αγίας Βλαχέρνας ΣΑΤΑ 2020 32.000,00

10 Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Παπαρούσι και Καλεσμένου ΣΑΤΑ 2020 17.872,34

 11 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στενώματος και Παυλόπουλο ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

12 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βουτύρου και Μυρίκης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00

13 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Νικολάου ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

14 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κορυσχάδων ΣΑΤΑ 2020 5.000,00

15 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΣΑΤΑ 2020 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 392.222,34

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΣΑΤΑ 2019-2020 37.000,00

2 Τσιμεντόστρωση δρόμων στην ΤΚ Στάβλων ΣΑΤΑ 2020 18.000,00

3 Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κρικέλλου ΣΑΤΑ 2020 10.500,00

4 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς, Μεσοκώμης και Ψιανών ΣΑΤΑ 2020 17.000,00

5 Eσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Β 91.500,00

Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

2 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγιου Χαράλαμπου, Πετραλώνων και Χόχλιας ΣΑΤΑ 2020 12.000,00

3 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομιανών ΣΑΤΑ 2020 10.600,00

ΣΥΝΟΛΟ Γ 36.600,00

Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μουζίλου, Συγκρέλου, Ανιάδας και Κλαυσίου ΣΑΤΑ 2020 18.000,00

2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού και Νόστιμου ΣΑΤΑ 2020 12.500,00

3 Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας, Δερματίου και Χελιδόνας ΣΑΤΑ 2020 11.500,00

4 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ 56.000,00

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ

1 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βελωτά και Εσωχώρια ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

2 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Προυσού ΣΑΤΑ 2020 16.000,00

3 Κατασκευή μικρών τεχνικών ΤΚ Τόρνου, Καστανιάς και Πρόδρομου ΣΑΤΑ 2020 33.000,00

4 Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ασπρόπυργου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

5 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας ΣΑΤΑ 2020 13.000,00

6 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σταυροχωρίου και Σαρκίνης ΣΑΤΑ 2020 7.000,00

7 Αναπλάσεις δημοτικού σχολείου και πλατείας ΤΚ Αλεστίων

 ΣΥΝΟΛΟ Ε 94.675,45

ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ

1 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Φουρνάς ΣΑΤΑ 2020 16.000,00

2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλειτσού και Βράχας ΣΑΤΑ 2020 19.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 35.000,00

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message