Εργοτάξιο η Ευρυτανία-Σε τροχιά υλοποίησης 40 έργα απο την Περιφέρεια ύψους 15,6 εκατ.ευρώ

28 Σεπ. 2018 / 08:52 28 Σεπ. 2018 / 09:34 (upd)

Τασιός:"Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο"-Mπακογιάννης:"Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας"

Η κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης Καρπενησίου με Χιονοδρομικό Κέντρο ,ο εκσυγχρονισμός  του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου,η κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας,η κατασκευή προβλητών Λίμνης Κρεμαστών καθώς και η κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα είναι μερικά απο τα πιο σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στα έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ

Με την ένταξη νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 15.655.800,00 € συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη. Το νέο αυτό Τεχνικό πρόγραμμα είναι προϊόν των δημοσίων διαβουλεύσεων που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο οπότε και καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο τον Νομό και σε διαφόρους τομείς, Τουρισμό, Παιδεία, Πρόνοια, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία καθώς και έργα οδοποιίας.

Συγκεκριμένα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω έργων

Έργα ύψους 1.800.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας 

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 €. 

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 €, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπενησίου και την αναβάθμιση των υποδομών του. Οι εργασίες αφορούν την επαύξηση ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την σύνδεση της παλαιάς με την νέα πτέρυγα. Επίσης θα γίνουν εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και ανακαίνιση των χρωματισμών της παλαιάς πτέρυγας, καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

Η δεύτερη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 850.000,00 € Το έργο αφορά στη βελτίωση της κατάστασης υφιστάμενων οδών της πόλης του Καρπενησίου και της περιφερειακής οδού και των κόμβων εισόδου στην πόλη. Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν: χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας), εργασίες αποξήλωσης παλαιού ασφαλτοτάπητα, για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες στάθμες, εργασίες κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, εργασίες ανακατασκευής και φύτευσης κόμβων εισόδου πόλης και κάτω περιφερειακού δρόμου, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργασίες καθαρισμού πρανών.

Η τρίτη αφορά το έργο με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην καλύτερη σήμανση και την βελτίωση της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Ν. Ευρυτανίας.

 Όλα τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΡΓΑ ΟΔΟΙΠΟΙΙΑΣ – 8.580.000,00 €

1.1 «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων (κυβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, ρείθρα κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγράφων, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρους επιβαρυμένου οδικού δικτύου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην Δαφνούλα, στο Βασιλέσι και στα Φουσιανά.

1.2 «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησιού» προϋπολογισμού 400.000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων (κυβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, ρείθρα, κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καρπενησίου, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρους επιβαρυμένου οδικού δικτύου.

1.3 «Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Μάραθος (Α φάση)», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Μάραθος με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον Μάραθο, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

1.4 «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Αγία Βλαχέρνα όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας ώστε να ολοκληρωθεί η τουριστική διαδρομή από το Καρπενήσι μέχρι τον Αγαλιανό (Λίμνη Κρεμαστών) από τα Φιδάκια.

1.5 «Βελτίωση οδικού δικτύου Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα (Α φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα μιας τουριστικής διαδρομής που οδηγεί σε εγκαταστάσεις παιδικών κατασκηνώσεων και προς την περιοχή των Δολιανών και του Φαραγγιού ¨Πάντα Βρέχει¨.

1.6 «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα - Επινιανά», προϋπολογισμού 2.800.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο προς Άγραφα και Επινιανά ώστε να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου επαρχιακού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

1.7 «Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο (Α φάση)», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Σίχνικο, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

1.8 «Προστασία Πρανών ΕΟΔ Καρπενησιού - Προυσσού (β φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή συρματοπλεγμάτων και τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία του οδικού δικτύου από βραχοπτώσεις και συγκράτησης των πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καρπενήσι – Προυσσός, ώστε να συνεχιστούν οι ομολογουμένως σημαντικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

1.9 «Βελτίωση οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα - Στένωμα», προϋπολογισμού 130.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα - Στένωμα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Στένωμα μέσω Γέφυρας Μέγδοβα και Αρωνιάδσς.

1.10 «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα - Καταβόθρα», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Αρέντα - Καταβόθρα με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς την Αρέντα μέσω Καταβόθρας.

1.11 «Βελτίωση οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα - Καστανιά», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα - Καστανιά με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς την Καστανιά μέσω Καστανούλας.

1.12 «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας - Καλλιθέα», προϋπολογισμού 120.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας - Καλλιθέα με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις ώστε να βελτιωθεί η συγκεκριμένη τουριστική διαδρομή περιμετρικά του Κώνισκου πλησίον του Καρπενησίου.

1.13 «Βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα - Ζυγός - Ανω Εσοχώρια», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Διάσελα - Ζυγός - Ανω Εσοχώρια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Άνω Εσοχώρια.

1.14 «Βελτίωση οδικού δικτύου Χούνη - Αλέστια», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Χούνη - Αλέστια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Αλέστα.

1.15 «Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά - Εσοχώρια», και προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Βελωτά - Εσοχώρια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Εσοχώρια.

1.16 «Βελτίωση οδικού δικτύου Ασπρόπυργος - Ζυγός - Διάσελα», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Ασπρόπυργος - Ζυγός - Διάσελα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον Ασπρόπυργο μέσω Αιτωλοακαρνανίας.

1.17 «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Άγραφα - Τρίδεντρο», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών και την κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση της πρόσβασης προς το Τρίδεντρο.

1.18 «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός - Κοψέικα», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Σταυρός - Κοψέικα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον οικισμό Κοψέικα.

1.19 «Αποκατάσταση Βλαβών - Τεχνικά - Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι - Άγιος Νικόλαος», και προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος.

1.20 «Τεχνικά - Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (β φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Καρπενήσι – Βουτύρο.

1.21 Την αύξηση του προϋπολογισμού του ενάριθμου 2017ΕΠ06600005 έργου στην ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» κατά 180.000,00 €, από 315.000,00 € σε 495.000,00 € ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη οδική σύνδεση με την Καρδίτσα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – 3.054.800,00 €

2.1 «Αξιοποίηση - Εκσυγχρονισμός Κτηρίων & Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.344.800,00 €. Το έργο αφορά στην αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό Κτηρίων & Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων του προπονητηρίου και του διοικητηρίουν, στην συντήρηση των κερκίδων, στην οδοποιία και την περίφραξη του κέντρου, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων και με εργασίες συντήρησης και αποκατάσασης των φθορών των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

2.2 «Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας», προϋπολογισμού 430.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή Γηπέδου στον Δήμο Αγράφων, στην περιοχή της Φραγκίστας κατάλληλων διαστάσεων με χλοοτάπητα ώστε να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, επιλύοντας έτσι το χρόνιο πρόβλημα του Δήμου Αγράφων που δεν διαθέτει κανένα γήπεδο με χλοοτάπητα.

2.3 «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Εθνικού Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου – Κατασκευή Στεγάστρου κερκίδων», προϋπολογισμού 280.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες, την τοποθέτηση καθισμάτων και στην βελτίωση των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου στο κεντρικό Γήπεδο Καρπενησίου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – 2.185.000,00 €

3.1 «Βελτίωση Προσβασιμότητας - Κατασκευή προβλητών Λίμνης Κρεμαστών», προϋπολογισμού 530.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας προς την Λίμνη Κρεμαστών με έργα οδοποιίας προς της υπάρχουσες προσβάσεις αλλά και την κατασκευή νέων προβλητών σε συγκεκριμένες θέσεις, με προτεραιότητα στον Άγιο Γεώργιο, στην Σιβίστα και στην Τατάρνα

3.2 «Συντήρηση - Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου & Μαθητικής Εστίας», προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου και της Μαθητικής Εστίας με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων αλλά και στον εξοπλισμό.

3.3 «Συντήρηση - Αξιοποίηση Δημοτικών Κτηρίων Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 400.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση και αξιοποίηση συγκεκριμένων Δημοτικών Κτηρίων με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων αλλά και στον εξοπλισμό για δημιουργία χώρων πολιτισμού και τουρισμού.

3.4 «Ανάπλαση Γέφυρας Καμάρας Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 165.000,00 €. Το έργο αφορά στην αναστύλωση, ανάπλαση και ανάδειξη της παραδοσιακής πέτρινης γέφυρας που βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό των Δομιανών και έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο.

3.5 «Συντήρηση – Αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ» προϋπολογισμού 390.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου Καρπενησίου, ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου σχολικού κτηρίου, το οποίο έχει τουλάχιστον μια 8ετία να συντηρηθεί και είναι και το μόνο τεχνικό λύκειο στο Νομό.

ΠΡΟΝΟΙΑ – 380.000,00 €

4.1 «Κατασκευή κτηρίου για την στέγαση Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 380.000,00 €. Το έργο αφορά στην δημιουργία Κέντρου φιλοξενίας και φροντίδας σε ημερήσια βάση με υπηρεσίες διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Καρπενησίου. Ο Δήμος Καρπενησίου ως Δήμος έδρας Νομού παρέχει υπηρεσίας πρόνοιας για όλο το Νομό, Το έργο θα κατασκευαστεί σε δημοτικό χώρο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 350.000,00 €

5.1 «Βελτίωση υδρεύσεων – Αποχετεύσεων ΔΕ Κτημενίων», προϋπολογισμού 350.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε τοπικές κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. – 700.000,00 €

6.1 «Συντήρηση - Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών πυρόσβεσης», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην Συντήρηση υπαρχόντων δεξαμενών και στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων, σε επιλεγμένα σημεία για λόγους πολιτικής προστασίας.

6.2 Την αύξηση για το ενάριθμο, 2014ΕΠ56600015, που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟ ΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» κατά 500.000,00 €, για την κάλυψη των αναγκών πολιτικής προστασίας του φετινού χειμώνα.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – 406.000,00 €

7.1 «Κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα», προϋπολογισμού 145.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση «Μέγδοβα», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας Μπέλευ που είναι μονής κυκλοφορίας, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.2 «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου», προϋπολογισμού 60.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.3 «Κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης Καρπενησίου με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 80.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης του Καρπενησίου με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.4 «Κατασκευή Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού», και προϋπολογισμού 121.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ.Αριστείδης Τασιός μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της.

Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την ένταξη νέων έργων. Έτσι και το περασμένο καλοκαίρι έχοντας στην φαρέτρα μας τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε για την ένταξη νέων έργων πραγματοποιήσαμε με τον Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους λαϊκές συνελεύσεις σε όλο το Νομό ώστε να καταρτίσουμε το σημαντικό αυτό τεχνικό πρόγραμμα για την Ευρυτανία, το οποίο θα το δούμε να υλοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στην Τεχνική μας Υπηρεσία η οποία κυριολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτό κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να μελετήσει και να συντάξει τα απαραίτητα για την ένταξη των ανωτέρω έργων Τεχνικά Δελτία».

1 σχόλιο

 • Σύνδεσμος σχολίου ΛΑΜΠΡΟΣ Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018 18:02 δημοσιεύθηκε από ΛΑΜΠΡΟΣ

  Να υπενθυμίσουμε προς όλους τους αρμόδιους, ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, της Περιφέρειας την κατάσταση του δρόμου απο Πετρίλο προς Τροβάτο,εντός ορίων της Κοινότητας Τροβάτου ,παραθέντοντας την επιστολή :Προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
  Κ.Κων.Μπακογιάννη

  Θέμα : «Κατάσταση Νομαρχιακού οδικού άξονα Ευρυτανίας προς Νομό Καρδίτσας, εντός ορίων της Κοινότητας Τροβάτου»

  Κύριε Περιφερειάρχα,
  ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, ερμηνεύοντας τα αισθήματα και τις ανησυχίες των χωριανών μας σχετικά με την καταλληλότητα του παραπάνω οδικού άξονα, σας απευθύνουμε το παρόν υπόμνημα , να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας.
  Η πολυπόθητη ανάπτυξη των υποδομών «κυρίως το οδικό δίκτυο» στο Νομό μας και ειδικά στα όρια της Κοινότητάς μας προχωράει με απελπιστικά βραδύς ρυμούς. Αλλά και στην όποια ελάχιστη πρόοδο υπάρχει, διαπιστώνονται εκ του αποτελέσματος τεχνικά λάθη και παραλείψεις που επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο την αποπεράτωση, πιθανόν και επιβαρύνουν το κόστος ενώ παράλληλα δημιουργούν κινδύνους για την ζωή των διερχόμενων πολιτών. Ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί η εξέξιλη του εκτελεσθέντος έργου το 2017 από τη θέση «Κορομηλιές» μέχρι και τη θέση «Τρία Σύνορα» ,συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου.
  Δεν γνωρίζουμε τη Νομοθεσία που διέπει την ανάθεση, εποπτεία και παραλαβή ενός Δημοσίου έργου και εάν τηρήθηκαν στο συγεκριμένο τα προβλεπόμενα. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι :
  1)Σε αντίθεση με την ανακοίνωση για ολοκλήρωση του έργου, αυτό εκτελέστηκε κατά το ήμισυ.
  2)Στο εκτελεσθέν «τρόπος του λέγειν» τμήμα, καμία κατασκευή προστατευτικών μέτρων δεν υπάρχει στις στροφές, με αποτέλεσμα αυτές να εγγυμονούν κινδύνους δυστυχήματος και για τον προσεκτικότερο οδηγό και με τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για την περιοχή.
  3)Το ασφαλστρωμένο τμήμα του δρόμου ελλείψη έργων υποδομής παρουσίασε σημεία καθίζησης από τον πρώτο κιόλας μήνα της χρήσης του. Σήμερα με την πάροδο του χειμώνα και τις πολλές βροχοπτώσεις τα σημεία αυτά πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν επικίνδυνα μέχρι του σημείου να τίθεται θέμα όχι μόνο άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά και η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του δρόμου για λόγους ασφαλείας.
  4)Την ίδια κατάσταση παρουσιάζει και το μη ασφαλτοστρωμένο ενδιάμεσο τμήμα του δρόμου λόγω εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών από την ανάδοχη εταιρεία που έμειναν ημιτελείς. Πράγματι ,αναρωτιόμαστε, γιατί παρέμεινε χωρίς άσφαλτο το ενδιάμεσο τμήμα του δρόμου.
  Το ανωτέρω τμήμα αποτελεί το τέρμα του Νομαρχιακού οδικού άξονα της Ευρυτανίας στα όρια με το Νομό Καρδίτσας με ότι αυτό συνεπάγεται για την οδική επικοινωνία της περιοχής.

  Κύριε Περιφερειάρχα,
  Αναγκαζόμαστε να κάνουμε την παρέμβαση αυτή προς εσάς, διαπιστώνοντας την πολύμηνη αμέλεια ή αδιαφορία των υπευθύνων της οικείας Νομαρχίας.
  Ευελπιστούμε στην από μέρους σας παρέμβαση, όπου κρίνετε αναγκαίο για την σύντομη αντιμετώπιση του προβλήματος με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην περίοδο των θερινών διακοπών με επακόλουθο την αύξηση της ροής των πάσης φύσεως οχημάτων στην περιοχή και συνεπώς τις αντίστοιχες πιθανότητες κινδύνου δυστυχημάτων.

  Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message