Ζητούν παρέμβαση Μπακογιάννη-Τασιό για τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα

06 Σεπ. 2018 / 11:47 06 Σεπ. 2018 / 05:46 (upd)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση συλλόγων και κινημάτων ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στ΄Άγραφα με τον Περιφερειάρχη Στερεάς 

Στα τέλη Αυγούστου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπίας του Συντονιστικού Αθήνας, της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος, του Συλλόγου Βραγγιανιτών «Ιωάννης Θεολόγος» και του Πολιτιστικού Συλλόγου Επινιανών με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, στα γραφεία της Περιφέρειας.

Η αντιπροσωπία ενημέρωσε εκτενώς και διεξοδικά τον Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για το πολιτικό, κοινωνικό και νομικό αγώνα που διεξάγεται σε πανελλαδικό επίπεδο για τη σωτηρία των Αγράφων και εξέθεσε διεξοδικά  τα παρακάτω: 

1.Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) δεν έγιναν με βάση τα ιδιαίτερα γεωφυσικά  χαρακτηριστικά και τα ευαίσθητα δεδομένα των Αγράφων, αλλά με την μέθοδο του copy-paste (καρμπόν) που οι εταιρείες εφαρμόζουν για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αποτέλεσμα, στις εγκεκριμένες Μ.Π.Ε να μην περιγράφονται αλλά και να αποκρύπτονται βασικά γεωλογικά, κλιματολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία για τις περιοχές των εγκαταστάσεων και τα συνοδά έργα.

 Κραυγαλέο παράδειγμα: το νερό στους χώρους δέσμευσης των Α/Σ και η παγίδευση των πηγών. Κατόπιν εμπεριστατωμένης υδρογεωλογικής μελέτης και μαρτυρίες των κατοίκων αποκαλύφθηκε  απόκρυψη των υδρολογικών δεδομένων και έλλειψη τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της επικείμενης εγκατάστασης και κατά συνέπεια παράβαση του νομικού καθεστώτος προστασίας των υδάτων (εθνικού και ευρωπαϊκού).Χαρακτηριστικά, η εταιρία κατασκευής των Α/Σ παγίδευσε στην περιοχή εγκατάστασής τους, την «Μάνα Νερού» και δυο κτηνοτροφικές πηγές (καμιά αναφορά στην Μ.Π.Ε) με το χώρο επέμβασης μάλιστα, να βρίσκεται εντός της επιφανειακής λεκάνης απορροής των πηγών. 

   Διαπιστώνονται άμεσοι κίνδυνοι για την ύδρευση, άρδευση των χωριών Κουστέσα και Μεγάλα Βραγγιανά, το πότισμα των ζώων της περιοχής, για την υγεία, το φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η πολιτική προστασία και η βιωσιμότητα των οικισμών, που στηρίζεται στην ακεραιότητα των φυσικών δεδομένων δασών, εδαφών και υδάτων της ευαίσθητης αυτής περιοχής απειλείται και συστηματικά αγνοείται από τις εκτιμήσεις και τις μελέτες που δεν κάνουν ούτε γενικές αναφορές στο υπόβαθρο των απειλούμενων καταστροφών.

2.Οι Μ.Π.Ε δεν έγιναν για το σύνολο των προβλεπόμενων παρεμβάσεων (δρόμοι, γήπεδα, δίκτυο σύνδεσης, κ.ά ) αλλά με την μέθοδο της «σαλαμοποίησης» που είχε ως στόχο την απόκρυψη του μεγέθους της καταστροφικής επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με σκοπό την παραπλάνηση και την μείωση των αντιδράσεων των κατοίκων και φορέων της περιοχής. Και στο παρελθόν η Ελλάδα έχει καταγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανυπαρξία μελέτης για τις σωρευτικές επιπτώσεις παρόμοιων έργων ιδιαίτερα σε περιοχές του  ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA2000 ( προειδοποιητική επιστολή της Ε.Ε. για τη μη συμμόρφωση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. με το κοινοτικό δίκαιο Παράβαση αριθμ.2014/4073).

3. Υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι μελέτες είναι συνοπτικές, επιφανειακές, γενικόλογες και σκόπιμα ελλιπείς σε καίρια στοιχεία που τις καθιστούν αναξιόπιστες και επιστημονικά σαθρές ακόμα και στο θέμα της ενεργειακής παραγωγής σε ακραίες κλιματικές συνθήκες των υψομέτρων των αλπικών και υποαλπικών κορυφών με κάθετες κλήσεις και σαθρό γεωλογικό υπόβαθρο. Ολοφάνερο παράδειγμα τα  στοιχεία των ανεμολογικών ιστών και τα ανεμολογικά δεδομένα που η κανονισμοί της αδειοδοτούσας αρχής ενέργειας (ΡΑΕ) θεωρούν προαπαιτούμενα. Τα κλιματολογικά στοιχεία, τα μεγάλα πλημμυρικά και κατολισθητικά φαινόμενα που καταγράφονται για δεκαετίες στην περιοχή των Αγράφων, τα σαθρά εδάφη, τα χωματουργικά, η εκτεταμένη και κατά παράβαση των όρων και των τεχνικών στοιχείων δασικού χαρακτήρα οδοποιία, η επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις από τα δίκτυο υψηλής τάσης, η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τα προϊόντα λίπανσης των εγκαταστάσεων, κ.α. 

4. Συστηματικά αποκρύπτεται και αγνοείται η σχεδόν καθολική αρνητική βούληση της Ευρυτανικής κοινωνίας επί του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού –ΑΠΕ  που με συγκέντρωση υπογραφών χιλιάδων πολιτών της Ευρυτανίας και συνεχείς παραστάσεις, υπομνήματα και διαμαρτυρίες προς τις αδειοδοτούσες αρχές και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης εναντιώνονται επί μια δεκαετία στο καταστροφικό για το φυσικό χώρο και τη βιωσιμότητά της χαρακτηρισμό ως Περιοχή Προτεραιότητας με μόνο κριτήριο την πληθυσμιακή της αποψίλωση και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον. και 

το σημαντικότερο στοιχείο που κάνει αυτόν τον αγώνα καθολικό για την χώρα μας και όλη την  Ευρώπη είναι τα ίδια τα Άγραφα, μια ορεινή περιοχή του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000, με χαρακτήρα προστατευόμενο ως ιδιαίτερο ενδιαίτημα για απειλούμενα είδη, με υψηλή αισθητική  αξία για ορειβασία, χιονοδρομία και δραστηριότητες αναψυχής που την καθιστούν δημοφιλή προορισμό σε παγκόσμια κλίμακα και της οποίας η ιστορική και πολιτισμική αξία ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό κεφάλαιο προς διατήρηση και σεβασμό ( ιστορικά και βυζαντινά μνημεία, μνημεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, οικισμοί και γεφύρια, πεζοπορικά μονοπάτια, γεωλογικά μνημεία, κ.α.)  .

Η αντιπροσωπία ζήτησε από τον Περιφερειάρχη 

Α) την παρέμβασή του, ώστε να σταματήσουν τώρα οι απειλές εκ μέρους της εταιρείας προς τα φυσικά πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα, αυτοδιοικητικούς φορείς και υπαλλήλους που πιθανόν θα άρουν τις αποφάσεις τους ή θα παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο την υλοποίηση του έργου.

Β) την άμεση παρέμβασή του σε όλους τους θεσμικούς φορείς κάθε επιπέδου (Πρόεδρο Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Υπουργό ΠΕΝ, Βουλή, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα) ώστε να ακυρωθεί αυτό το εθνικό έγκλημα στ΄Άγραφα .

Ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης άκουσαν όλα τα παραπάνω με μεγάλη προσοχή και δεσμεύτηκαν ότι θα υπάρξει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τους συλλόγους και τις συλλογικότητες προς την κατεύθυνση επίλυσης όλων των παραπάνω θεμάτων.

  Οι Σύλλογοι των αγραφιώτικων κοινοτήτων στην Ευρυτανία και  την Καρδίτσα, οι συλλογικότητες (κυνηγετικοί σύλλογοι, επαγγελματίες τουρισμού, ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι, κ.α.) και  οι πολίτες ανά την Ελλάδα, θεωρούν ότι η επικείμενη εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών στ΄ Άγραφα αποτελεί εθνικό έγκλημα και πρέπει να σταματήσει.

   Παραμένουμε ενωμένοι και σταθεροί στον κοινό μας στόχο  για τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών των Αγράφων και την αειφορική τους πορεία στο μέλλον.

Συντονιστικό Αθήνας-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος-Σύλλογος Βραγγιανιτών«Ιωάννης Θελολόγος»-Πολιτιστικός Σύλλογος Επινιανών Σύλλογος Απεραντίων

 

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message