Π.Ε Ευρυτανίας:Κοστίζουν ακριβά οι κακοκαιρίες-Ιδιωτικά μηχανήματα στη "μάχη" του χειμώνα

28 Ιαν. 2020 / 08:23 28 Ιαν. 2020 / 09:24 (upd)

"Χρυσές" δουλειές για τους εργολάβους

Στην απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με απόφασή της για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων, όπως βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις κλπ.. Ο λόγος, που η Π.Ε. Ευρυτανίας προχώρησε στην ενοικίαση ιδιωτικών μηχανημάτων είναι και το γεγονός ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός της δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδομών.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν απο την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας δεκάδες απευθείας μισθώσεις μηχανημάτων σε συγκεκριμένους εργολάβους  που είχαν γίνει απο τον Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιό για τις βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις στις 14 & 22 & 28 Δεκεμβρίου 2019.

Βροχοπτώσεις 14/12/2019-Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

(α) Του ΚΗΑ 7025 φορτηγού που φέρει λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησιού.

(β) Του ΜΕ 72750 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ¨, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Σαρκίνη – Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα.

(γ)Του ΜΕ 93867 ΙΧ οχήματος που φέρει λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ”, για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

(δ) Του ΜΕ 93885 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

(ε) Του ΖΜΚ 5388 φορτηγού οχήματος που φέρει λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

Βροχοπτώσεις 22/12/2019-Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

(α) Του ΚΗΑ 7025 φορτηγού που φέρει λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησιού.

(β) Του ΜΕ 72750 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Σαρκίνη – Αγαλιανός – Αγία Βλαχέρνα.

(γ) Του ΜΕ 93867 ΙΧ οχήματος που φέρει λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ”, για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

(δ) Του ΜΕ 93885 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

(ε) Του ΜΕ 34457 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

(στ) Του ΜΕ 72704 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Απεραντίων.

(ζ) Του ΜΕ 74814 IX μηχανήματος έργου, τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέα, ιδιοκτησίας “ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς.

Χιονοπτώσεις-παγετός 28/12/2019-Απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:

 (α) Του ΚΗΑ 7025 οχήματος που φέρει λεπίδα - αλατοδιανομέα, ιδιοκτησίας “ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησιού.

(β) Του ΜΕ 93867 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέας,ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια τηςΔημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Φιδάκια.

(γ) Του ΖΜΚ 5388 οχήματος που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔημοτικήςΕνότητας Προυσού και της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

(δ) Του ΜΕ 34460 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας“ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔημοτικήςΕνότητας Φουρνάς.

(ε) Του ΜΕ 140084 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου αλατοδιανομέα, που φέρει λεπίδααποχιονισμού, ιδιοκτησίας “ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού

δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς. (στ) Του ΜΕ 74814 IX μηχανήματος έργου, τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέα,ιδιοκτησίας “ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΔημοτικήςΕνότητας Φουρνάς.

(ζ) Του ΜΕ 135749 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκχιονιστικό (αλατοδιανομέας),ιδιοκτησίας “ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια τηςΔημοτικής Ενότητας Αγράφν.

(η) Του ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “Ντάλλη Στέφανου”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(θ) Του ME 63031 I.X. μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας “Κουτσολάμπρου Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής,Ενότητας Αγράφων

Μίσθωση μηχανημάτων για το 2020 στον δήμο Αγράφων

Εγκρίθηκε και το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 74.201,60 € με ΦΠΑ.Έτσι κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της σύμβασης στους κάτωθι προσωρινούς  αναδόχους, σύμφωνα με τον πίνακα:

1«ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή»39€/ώρα για 72ώρες 3.481,92 €

2«ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»44€/ώρα για 112 ώρες 6.110,72 €

3«ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)» 44€/ώρα για 112 ώρες 6.110,72 €

4«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)» 44€/ώρα για 112 ώρες 6.110,72 €

5 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω» 54€/ώρα για 80 ώρες 5.356,80 €

6 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»  για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 49€/ώρα για 192 ώρες 11.665,92 €

7«ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»  44€/ώρα για 80  ώρες  4.364,80 €

8 «ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»   για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»  44€/ώρα για 112  ώρες  6.110,72 €

9  «ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»  για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»  45€/ώρα για 192  ώρες  10.713,60 €  

10 «ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ»  για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»  49€/ώρα για 192ώρες 11.665,92 €

 Μίσθωση μηχανημάτων για το 2020 στα όρια του δήμου Καρπενησίου

Προσωρινοί ανάδοχοι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά για που κατέθεσαν για τον διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες, χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου" προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας είναι οι παρακάτω εργολάβοι...

 1«ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»44€/ώρα για 80ώρες 4.364,80 €

2«ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»50€/ώρα για 208 ώρες 12.896,00 €

3«ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 48€/ώρα για 208 ώρες 12.380,16 €

4 «ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»  45€/ώρα για 80  ώρες 4.464,00 €

5  «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)» 45€/ώρα για 80 ώρες 4.464,00 € για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 50€/ώρα για 208 ώρες (προσέφερε 2 αλατιέρες) 12.896,00 € * 2= 25.792,00 € για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω» 55€/ώρα για 80  ώρες 5.456,00 €

6 «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή» 39€/ώρα για 80 ώρες 3.868,80 €

 Επιφυλάξεις Αναγνωστάκη για τις μισθώσεις

  Τις επιφυλάξεις του διατύπωσε στο Περιφερειακό συμβούλιο ο επικεφαλής της παράταξης "Στερεά Υπεροχής" σχετικά με τα ποσά που δαπανώνται για τις μισθώσεις μηχανημάτων για την αντιμετώπιση κάθε κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ..πως “του κάνουν εντύπωση τα χρήματα που δαπανώνται τόσο για την παροχή νομικών υπηρεσιών όσο και για τις μισθώσεις μηχανημάτων, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών”. 

9 σχόλια

 • Σύνδεσμος σχολίου Λιτσα Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 17:32 δημοσιεύθηκε από Λιτσα

  Αυτά Αφοί Ζαχαράκη που γράφει αν δεν κάνω λάθος ο ένας αντιδήμαρχος έργων στα Άγραφα δεν υπάρχει ασυμβίβαστο και τ έργα παίρνουν από τν δήμο Αγράφων

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Δημήτρης Παπακώστας Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 16:55 δημοσιεύθηκε από Δημήτρης Παπακώστας

  Δημήτρης Παπακώστας Αιρετός ΤΑ Αχελώου Αργιθέας Καρδίτσας Θεσσαλιας (25 χρόνια- Δήμαρχος Αχελωου)
  Τα σχόλια για τις αναθέσεις μηχανημάτων πολιτικής προστασίας σε περίπτωση ακραίων καιρικων φαινομενων ,είναι απόλυτα σεβαστά , αλλά πολύ σκληρά έως μη καλοπιστα.
  Η πολιτική πορεία και δράση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Άρη Τασιού είναι διάφανη, αξιόπιστη και δημιουργική.
  Πολλές φορές οι ίδιοι εμείς, Αιρετοί ή οΔημότες, δηλητηριαζουμε το πολιτικό κλίμα , απαξιώνουμε τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με υπονοούμενα και άστοχες κατηγορίες κατά πάντων.
  Όταν δεν υπάρχει προετοιμασία και καταμερισμός εργασιών , κατηγορείται ο αρμόδιος Αιρετός / Αντιπεριφερειάρχης- Δήμαρχος- Κοινοτάρχης,ότι αδιαφορεί....ότι είναι ανεπαρκής.
  Όταν αντίθετα αναθέτει σε χειριστές μηχανημάτων να είναι σε επιφυλακή και ετοιμότητα ,τότε πυκνώνουν τα "σχόλια "για τα χρήματα,τις δαπάνες.....
  Όποιος έχει στοιχεία για τυχόν υπερτιμολογησεις ή σπατάλη ή κάλυψη εργολάβων που δεν αποδίδουν στο έργο που ανέλαβαν κλπ τότε και μόνο τότε , έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον των Αιρετών.
  Εάν συνεχίζουμε να...πετροβολουμε κατά πάντων,κατά δικαίων και αδίκων....ζημιωνουμε τον τόπο ,την κοινή υπόθεση της υπηρέτησης των δημοτών ,των χωριών,των υπερηλίκων,των κτηνοτρόφων,των παιδιών που δικαιούνται καθαρούς ασφαλείς δρόμους , προσβασιμότητα, συγκοινωνία.....
  Σε όλους τους νομούς,τους Δήμους γίνονται αναθέσεις , γίνονται δημοπρασίες , εγγράφονται πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς για σκοπούς πολιτικής προστασίας και ιδιαίτερα σε ορεινούς εκτεταμένους ΟΤΑ...
  Ενεργοί πολίτες :Ναι! Όχι όμως καχύποπτοι.... πονηροί και χωρίς αξιόπιστα στοιχεία!

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου ΜΗΤΣΟΣ Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 14:07 δημοσιεύθηκε από ΜΗΤΣΟΣ

  ΕΤΣΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Βλάχος Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 22:49 δημοσιεύθηκε από Βλάχος

  Ας έβγαιναν στους δρόμους και ας πληρώνονταν.Παίρνουν τα χρήματα των Ευρυτάνων κοιτάζοντας την κακοκαιρία απο το σαλονι τους!

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου ΠΑΣΟΚΟΣ Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 22:09 δημοσιεύθηκε από ΠΑΣΟΚΟΣ

  Αυτο και αν ειναι επενδυση..
  Αγοραζω ενα σχεδον καινουργιο grader ..https://www.car.gr/24216901-cat-140m-ms με 185.000 ερω (και οχι σαν τα σαραβαλα που εχουν τα εργολαβακια),παίρνω εργολαβιες λόγω που είμαι αρεστός απο ΠΕ-ΑΓΡΑΦΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και σε 5-6 μηνες ξεχρεώνω!ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ -ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ-ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου ΛΙΤΣΑΡΑ Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 22:03 δημοσιεύθηκε από ΛΙΤΣΑΡΑ

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ;;;;
  ZHTAME ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΕ ΑΥΡΙΟ ΠΑΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ .
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΆΒΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΧΡΗΜΑ
  ΚΡΙΜΑ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ.ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Μπάμπης Λ Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 22:00 δημοσιεύθηκε από Μπάμπης Λ

  Εγώ ο αφελής ρωτάω........
  Πόσο πετερελαιο καταναλώνει μια αλατιέρα και χρεώνει 50ευρω/ωρα???Δηλαδή με 8 ωρες την μερα εργασία(όπως όλοι μας) ,επι 25 ημέρες(χωρις ΣΚ) παίρνει ένας εργολάβος σχεδόν 13.000 ευρω(άλλοι παλεβουν για 600 ευρω με 12ωρα)!!!
  ρε θα μας τρελάνετε κει πάνω!!

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου Σάκιας 47 Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 21:45 δημοσιεύθηκε από Σάκιας 47

  Για ψαξτε το λιγο παραπάνω για τον συγκεκριμένο "εργολάβο"..Θα βρειτε ..λαυράκια
  ΥΓ..Σας έχω στειλει email

  Aναφορά
 • Σύνδεσμος σχολίου ΜΑΡΚΟΣ Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 21:43 δημοσιεύθηκε από ΜΑΡΚΟΣ

  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΒΑΡΥ ΧΕΙΜΩΝΑ!!!ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ

  Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message