Σε ποιες περιοχές του νομού Eρυτανίας θα πάρουν το επίδομα τηλεοπτικού σήματος

01 Οκτ. 2018 / 10:35 01 Οκτ. 2018 / 11:39 (upd)

Ο κατάλογος με τα χωριά στην Ευρυτανία–Ποιοι κάτοικοι σε Καρπενήσι και Άγραφα δικαιούνται την επιχορήγηση των 110 ευρώ

Το πρόβλημα με τις «λευκές περιοχές» που δεν έχουν πρόσβαση σε τηλεοπτικά κανάλια είναι γνωστό και αφορά άμεσα πολλά σημεία και στην Ευρυτανία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα λαμβάνουν επιχορήγηση, ώστε να αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και ελεύθερης λήψης από τις ψηφιακές πλατφόρμες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο όλος σχεδιασμός έγινε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ).Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη.

Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.

Συνοπτικά, με το νομοσχέδιο :

Οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται οι περιοχές εκτός κάλυψης (ΠΕΚ) είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κάτοικων ως δικαιούχων.

Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες ευρυεκπομπής, όπως ενδεικτικά, η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (IPTV) ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή

Η προβλεπόμενη παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και συνίσταται στην εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων πολιτών στα προγράμματα των νομίμως λειτουργούντων / αδειοδοτημένων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης, αλλά και στους νομίμως λειτουργούντες / αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον οι τελευταίοι προβάλλονται από τις πλατφόρμες του Παρόχου της επιλογής των δικαιούχων.

Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων πολιτών:

α) ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €) πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο νοικοκυριό,

β) χορηγείται εφάπαξ και

γ) χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό.

Η επιλογή του τρόπου απόκτησης των υπηρεσιών του έργου, όπως και η επιλογή του Παρόχου, εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια των δικαιούχων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη παρεχόμενη επιχορήγηση κατά τη βούλησή τους, επιλέγοντας τον Πάροχο από τον οποίο θα τις αποκτήσουν.

 Α’ ΜΕΡΟΣ

Στον κατάλογο διαβάζεται κατά σειρά τον οικισμό, τη Δημοτική Ενότητα, τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Άγιος Αθανάσιος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγραφα,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ανηφόρα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ασπρόρρευμα,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βαλάριον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βραγγιανά,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γαβρολισιάδα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δένδρος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δροσέλα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έλατος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επινιανά,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καβάκια,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καμάρια,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Καρυά,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κατσαντώνης,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κεφαλόβρυσον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κουστέσα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μάραθος,ο ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μοναστηράκιον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Νεράιδα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παλαιόλακκα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παραμερίτα,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πετράλωνα,τα ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πτέρη,η ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σέλον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τρίδενδρον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τροβάτον,το ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άνω Ποταμιά,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρμάμπελα,τα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βαλαώρα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βέρνικον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γρανίτσα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καστράκιον,το (Τ.Κ.Βαλαώρας) ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καστράκιον,το (Τ.Κ.Τοπολιάνων) ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κάτω Ποταμιά,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κονδυλαίικα,τα ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Λημέριον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Λιθοχώριον,το ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χρίσοβα,η ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος,ο ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βαρκά,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βασιλέσιον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ιτέα,η ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κάτω Ραπτόπουλον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κέδρα,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα

Μεταξάδες,οι ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Νέον Αργύριον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παλαιό Χωριό,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παλαιοχώρι,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρασιά,η ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ραπτόπουλον,το ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Φουσιανά,τα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγιος Δημήτριος,ο ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγιος Κωνσταντίνος,ο ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βίνιανη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γάβρινα,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δάφνη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Λογγιαί,αι ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μαυρομμάτα,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Νέα Βίνιανη,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χρύσω,η ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγιος Γεώργιος,ο ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αμίριανη,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Επισκοπή,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρακάσιον,το ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κάτω Μαραθιά,η ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παρκιό,το ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Περουλαίικα,τα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Άγιος Χαράλαμπος,ο ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άμπλιανη,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καστανούλα,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μεσοκώμη,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παλαιοχώρι,το ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ροσκά,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ρυάκιον,το ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σκοπιά,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στουρνάρα,η ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα

Ψιανά,τα ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αγία Βλαχέρνα,η ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αμπέλια,τα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άνω Καλεσμένον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρωνιάδα,η ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βαμβακιαί,αι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βελούχι,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δυτικόν Παππαρούσιον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καλεσμένον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Λεύκα,η ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μηλέα,η ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μοναστηράκιον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παππαρούσιον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σελλά,τα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στένωμα,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Στεφάνιον,το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Φιδάκια,τα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αγία Παρασκευή,η ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αγία Τριάς,η ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άγιος Χαράλαμπος,ο ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δομιανοί,οι ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πετράλωνα,τα ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χόχλια,η ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ανιάδα,η ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δερμάτιον,το ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καρίτσα,η ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κάτω Καρίτσα,η ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μουζίλον,το ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Χελιδών,η ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αλέστια,τα ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Άνω Εσωχώρια,τα ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ασπρόπυργος,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Οικισμός Δημοτική Ενότητα Δήμος Περιφερειακή Ενότητα

Βρυσούλα,η ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Γρανάς,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Εσωχώρια,τα ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ιερά Μονή Προυσού,η ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ισώματα,τα ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Καταβόθρα,η ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κούλιον,το ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Παρηγόρης,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόδρομος,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Προυσός,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πτελέα,η ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σαρκίνη,η ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Σταυροχώριον,το ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τόρνος,ο ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Τσικναίικα,τα ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Βράχα,η ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Κλειστόν,το ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μαυρόλογγος,ο ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μεσοχώριον,το ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πλάτανος,ο ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Φουρνά,η ΦΟΥΡΝΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Β’ ΜΕΡΟΣ

Στον κατάλογο διαβάζεται κατά σειρά τον οικισμό, τη Δημοτική Ενότητα, τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα.

Άγιος Νικόλαος,ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message