Στρατός Ξηράς: Ετήσιες κρίσεις 2022 Υποστρατήγων και Ταξιαρχών -Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται

12 Μαρ. 2022 / 08:27

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς στο βαθμό του Υποστρατήγου Όπλων και Σωμάτων.

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε διατηρητέους 22 Υποστρατήγους Όπλων και 3 Υποστρατήγους Σωμάτων και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 9 Υποστρατήγους Όπλων και 4 Υποστρατήγους Σωμάτων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΓΕΣ:

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου ΑΜ:46814

(2) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:46829

(3) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:46851

(4) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου ΑΜ:47230

(5) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47231

(6) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:47233

(7) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47236

(8) Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47239

(9) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου ΑΜ:47243

(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249

(11) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792

(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729

(13) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260

(14) Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(15) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268

(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274

(17) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(18) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(19) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287

(20) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(21) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301

(22) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:46784

(2) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47246

(3) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού ΑΜ:47250

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

(5) Πυροβολικού Γκούσιου Αλέξανδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279

(7) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(8) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282

(9) Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:46784

(2) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47246

(3) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού ΑΜ:47250

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

(5) Πυροβολικού Γκούσιου Αλέξανδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279

(7) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(8) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282

(9) Πεζικού Κωσταρέλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Πεζικού Βαλλίδης Σπυρίδων του Γεωργίου ΑΜ:46784

β. Διαβιβάσεων Κολιός Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47246

γ. Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέας του Στυλιανού ΑΜ:47250

δ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδης Λάζαρος του Χρήστου ΑΜ:47252

ε. Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

στ. Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279

ζ. Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280

η. Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282

θ. Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072

(2) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(3) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και του άρθρου 32 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Τεχνικο Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου ΑΜ:46439

β. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

γ. Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46454

δ. Υλικού Πολέμου Γαλανός Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με το υπ' αριθμ. 45/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Δαλάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:47266

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κασαγιάννη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:47319

(3) Πυροβολικού Βακλατζή Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:47320

(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:47369

(5) Πεζικού Ξηρογιάννη Λύσανδρου του Βασιλείου ΑΜ:47375

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαρίνη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:47377

(7) Πεζικού Χατζηγεωργίου Θεοδώρου του Αδάμ ΑΜ:47399

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιωτόπουλου Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:47401

(9) Πεζικού Μανουρά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:47815

(10) Πυροβολικού Τζουμερκιώτη Σταύρου του Χρήστου ΑΜ:47818

(11) Πεζικού Μπακιρτζή Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:47828

(12) Μηχανικού Παπαλεωνίδα Λεωνίδα του Νικολάου ΑΜ:47837

(13) Πεζικού Ηλιόπουλου Αριστείδη του Ηλία ΑΜ:47838

(14) Πυροβολικού Αθανασόπουλου Θεοδώρου του Βασιλείου ΑΜ:47840

(15) Πεζικού Καβιδόπουλου Παναγιώτη του Αιμιλίου ΑΜ:47843

(16) Πεζικού Μπουντλιάκη Γρηγορίου του Παύλου ΑΜ:47847

(17) Πυροβολικού Κολοκοτρώνη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:47855

(18) Πυροβολικού Σκουφίδη Δημητρίου του Κυριάκου ΑΜ:47856

(19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημητρέλλου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:47866

(20) Πυροβολικού Πολύχρονου Αναστασίου του Ευθυμίου ΑΜ:47894

(21) Πεζικού Αρβανίτη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47899

(22) Διαβιβάσεων Μπούρα Ιωάννη του Ναπολέοντα ΑΜ:47905

(23) Πυροβολικού Μπακόλα Γεωργίου του Σταύρου ΑΜ:47913

(24) Πεζικού Καλαμποκά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47919

(25) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστοδούλου Παναγιώτη του Αριστείδη ΑΜ:47925

(26) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραμανίδη Κωνσταντίνου του Κοσμά ΑΜ:47933

(27) Πεζικού Αλεξάκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47964

(28) Πεζικού Γιαννόπουλου Νικολάου του Παύλου ΑΜ:47971

(29) Πυροβολικού Μουρελά Ηρακλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:47982

(30) Πυροβολικού Πετρούλια Δημητρίου του Νικήτα ΑΜ:48002

(31) Πεζικού Τυλιγαδά Σαράντη του Δημητρίου ΑΜ:48004

(32) Πεζικού Ζέζου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48006

(33) Πεζικού Τακόπουλου Κωνσταντίνου του Μιλτιάδη ΑΜ:48010

(34) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αθάνατου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:48029

(35) Αεροπορίας Στρατού Σουλτανίδη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:48054

(36) Μηχανικού Πανούση Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48427

(37) Πεζικού Γάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:48428

(38) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοδοσιάδη Αντωνίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48432

(39) Πυροβολικού Βουδούρη Μόσχου του Γεωργίου ΑΜ:48433

(40) Αεροπορίας Στρατού Κουκούλη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:48436

(41) Πεζικού Κογιάννη Σπυρίδωνα του Αθανασίου ΑΜ:48439

(42) Μηχανικού Ακρίβου Χαράλαμπου του Ευθυμίου ΑΜ:48443

(43) Πυροβολικού Γαβούρα Αχιλλέα του Χρήστου ΑΜ:48444

(44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπόγδανου Γεωργίου του Ρίζου ΑΜ:48454

(45) Διαβιβάσεων Κεσόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48456

(46) Διαβιβάσεων Παπαθανασίου Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:48457

(47) Πυροβολικού Λαμπιδώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:48460

(48) Πυροβολικού Μουστάκη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:48461

(49) Πεζικού Σιόρεντα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:48467

(50) Διαβιβάσεων Λεώνη Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:48471

(51) Μηχανικού Τσακάλη Εμμανουήλ του Ελευθερίου ΑΜ:48472

(52) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:48451

(53) Μηχανικού Καστρίσιου Ιωάννη του Κοσμά ΑΜ:48473

(54) Πυροβολικού Τσουλουβή Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:48475

(55) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δέλλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48476

(56) Πεζικού Κορέλη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48477

(57) Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48485

(58) Πυροβολικού Κορρέ Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48489

(59) Πεζικού Καλογερόπουλου Αλεξάνδρου του Αντωνίου ΑΜ:48490

(60) Μηχανικού Γιαννακάκη Ευθυμίου του Χαρίλαου ΑΜ:48502

(61) Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48513

(62) Μηχανικού Μπακόπουλου Βασιλείου του Αριστείδη ΑΜ:48516

(63) Διαβιβάσεων Τσακανιά Εμμανουήλ του Ιωακείμ ΑΜ:48517

(64) Πεζικού Πλουμή Μιχαήλ του Στυλιανού ΑΜ:48525

(65) Πυροβολικού Δημουλά Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:48534

(66) Πεζικού Καπράλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:48538

(67) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουτιού Χαράλαμπου του Αριστοτέλη ΑΜ:48559

(68) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:48560

(69) Πεζικού Στεφανίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48572

(70) Πυροβολικού Συρμόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48587

(71) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φελλά Δημητρίου του Εμμανουήλ ΑΜ:48589

(72) Πεζικού Κολέζα Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:48594

(73) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκη Ηλία του Θεοφάνη ΑΜ:48600

(74) Πεζικού Βασιλόπουλου Βασιλείου του Αδάμ ΑΜ:48603

(75) Πεζικού Κοντού Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:48609

(76) Πεζικού Παντζιόκα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:48619

(77) Μηχανικού Δούλη Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:48622

(78) Μηχανικού Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου του Αννίβα ΑΜ:48623

(79) Πεζικού Βαλσαμίδη Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48645

(80) Μηχανικού Γκρέτσα Νικολάου του Παρασκευά ΑΜ:48980

(81) Αεροπορίας Στρατού Χειμαριού Ιωάννη του Παντελεήμονα ΑΜ:48982

(82) Πυροβολικού Νίκογλου Θεμιστοκλή του Νικολάου ΑΜ:48983

(83) Πεζικού Δρόσου Δημητρίου του Δημητρίου ΑΜ:48987

(84) Πεζικού Τσάμη Βασιλείου του Στεργίου ΑΜ:48988

(85) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:48990

(86) Πεζικού Μιχαλόπουλου Χρήστου του Σωτηρίου ΑΜ:48991

(87) Διαβιβάσεων Αντωνόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:48993

(88) Διαβιβάσεων Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48994

(89) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτη Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48995

(90) Πυροβολικού Τυροπάνη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48998

(91) Πεζικού Χατζή Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:49000

(92) Πυροβολικού Καζάκη Στεργίου του Χρυσοστόμου ΑΜ:49001

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου ΑΜ:47313

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππά Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47347

(3) Πεζικού Τριαντάφυλλου Θεοδοσίου του Γεωργίου ΑΜ:47360

(4) Πεζικού Διβάρη Γεωργίου του Γερασίμου ΑΜ:47370

(5) Πεζικού Τόνα Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:47398

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργακάκου Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:47403

(7) Πεζικού Βασιλειάδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47407

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρισταντώνη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47416

(9) Αεροπορίας Στρατού Μπαντιμαρούδη Χαράλαμπου του Θεοχάρη ΑΜ:47832

(10) Πυροβολικού Δούκα Περικλή του Παναγιώτη ΑΜ:47854

(11) Πεζικού Πουλόπουλου Ανέστη του Ηλία ΑΜ:47998

(12) Πεζικού Καμπουρίδη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:48438

(13) Πεζικού Δημόπουλου Θωμά του Σπύρου ΑΜ:48466

(14) Πεζικού Αντωνάτου Δημοσθένη του Νικολάου ΑΜ:47928

(15) Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρου του Ευστρατίου ΑΜ:48474

(16) Πυροβολικού Ζήση Παναγιώτη του Σωκράτη ΑΜ:48496

(17) Πυροβολικού Παράσχου Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:48505

(18) Πεζικού Κώτση Νικολάου του Αριστοτέλη ΑΜ:48526

(19) Μηχανικού Μπακαούκα Σωτηρίου του Ελευθερίου ΑΜ:48532

(20) Πεζικού Γκόνη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570

γ. Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Πεζικού Αντωνάτου Δημοσθένη του Νικολάου ΑΜ:47928

(2) Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρου του Ευστρατίου ΑΜ:48474

(3) Πυροβολικού Ζήση Παναγιώτη του Σωκράτη ΑΜ:48496

(4) Πυροβολικού Παράσχου Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:48505

(5) Πεζικού Κώτση Νικολάου του Αριστοτέλη ΑΜ:48526

(6) Μηχανικού Μπακαούκα Σωτηρίου του Ελευθερίου ΑΜ:48532

(7) Πεζικού Γκόνη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570

δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία:

 (1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολοκυθά Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:47895

(2) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαντουλή Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:47943

(3) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωλέττη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:47944

ε. Μη Διατηρητέου Ταξίαρχου Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790.

2. Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την παράγραφο 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Πεζικού Θεοδωρόπουλος Ελευθέριος του Διονυσίου ΑΜ:47313

(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παππάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47347

(3) Πεζικού Τριαντάφυλλος Θεοδόσιος του Γεωργίου ΑΜ:47360

(4) Πεζικού Διβάρης Γεώργιος του Γερασίμου ΑΜ:47370

(5) Πεζικού Τόνας Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:47398

(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργακάκος Χρήστος του Ιωάννη ΑΜ:47403

(7) Πεζικού Βασιλειάδης Βασίλειος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47407

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρισταντώνης Νικόλαος του Ιωάννη ΑΜ:47416

(9) Αεροπορίας Στρατού Μπαντιμαρούδης Χαράλαμπος του Θεοχάρη ΑΜ:47832

(10) Πυροβολικού Δούκας Περικλής του Παναγιώτη ΑΜ:47854

(11) Πεζικού Πουλόπουλος Ανέστης του Ηλία ΑΜ:47998

(12) Πεζικού Καμπουρίδης Δημήτριος του Αθανασίου ΑΜ:48438

(13) Πεζικού Δημόπουλος Θωμάς του Σπύρου ΑΜ:48466

β. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973 και την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1) Πεζικού Αντωνάτος Δημοσθένης του Νικολάου ΑΜ:47928

(2) Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρος του Ευστρατίου ΑΜ:48474

(3) Πυροβολικού Ζήσης Παναγιώτης του Σωκράτη ΑΜ:48496

(4) Πυροβολικού Παράσχος Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:48505

(5) Πεζικού Κώτσης Νικόλαος του Αριστοτέλη ΑΜ:48526

(6) Μηχανικού Μπακαούκας Σωτήριος του Ελευθερίου ΑΜ:48532

(7) Πεζικού Γκόνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570

γ. Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, τις παραγράφους 4γ(1) και 5β του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολοκυθάς Νικόλαος του Ιωάννη ΑΜ:47895

(2) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαντουλής Δημήτριος του Ιωάννη ΑΜ:47943

(3) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωλέττης Γεώργιος του Ελευθερίου ΑΜ:47944

δ. Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με τo άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Κωστής Κίμων του Ιωάννη ΑΜ:46790, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2022-2023, ως μη διατηρητέος.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2022-2023, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.6/2022 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033

(2) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου ΑΜ:48042

(3) Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449

(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47448

(7) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455

(8) Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48056

(9) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464

(10) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041

(11) Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48043

(12) Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653

(13) Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833

(14) Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238

(15) Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47337

(16) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

(17) Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου ΑΜ:46586

(18) Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588

(19) Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:46589

(20) Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου ΑΜ:46590

(21) Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647

(22) Οικονομικού Ράτσικα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47059

β. Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Γεωγραφικού Καγιαδάκη Βαρδή του Γεωργίου ΑΜ:46212.

γ. Ευδοκίμως τερματίσασας τη σταδιοδρομία της και προακτέα στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία της Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανής του Ιωάννη ΑΜ:46012, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

2. Προάγονται:

α. Σε Υποστράτηγος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ο Ταξίαρχος Καγιαδάκης Βαρδής του Γεωργίου ΑΜ:46212, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγος η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανή του Ιωάννη ΑΜ:46012, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της και κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message