Στη δημοσιότητα δόθηκαν πριν λίγες μέρες τα πόθεν έσχες των πολιτικών και των αυτοδιοικητικών.

 Από την Ευρυτανίας αναρτήθηκαν στο site της Βουλής οι δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων για τις περιόδους 2017 και 2018  του περιφερειάρχη Στερεάς Κώστα Μπακογιάννη,του βουλευτή Κώστα Κοντογεώργου,του πρώην Βουλευτή Θωμά Κώτσια, των δημάρχων Αγράφων και Καρπενησίου Θ.Μπαμπαλή και Νίκου Σουλιώτη.

 Αναλυτικά:

Δηλώσεις Περ. Κατάστασης 2018 (χρήση 2017)

Η δήλωση του πόθεν έσχες του Κώστα Μπακογιάνη ΕΔΩ

Η δήλωση του πόθεν έσχες του Κώστα Κοντογεώργου ΕΔΩ

Η δήλωση του πόθεν έσχες του Θωμά Κώτσια ΕΔΩ

Η δήλωση του πόθεν έσχες του Νικου Σουλιώτη ΕΔΩ

Η δήλωση του πόθεν έσχες του Θεόδωρου Μπαμπαλή ΕΔΩ

Κατηγορία Παραπολιτικά

Σε αναζήτηση νέων ειδικών συνεργατών σε θέματα Μηχανολογικών κατασκευών και διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων βρίσκεται ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης σύμφωνα με την γνωστοποίηση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια .

 Στην γνωστοποίηση αναφέρεται ότι πρόκειται για ...

-Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συμβούλου, αποφοίτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τ.Ε. ή Π.Ε., με ειδίκευση στη Μηχανολογία και με επιπλέον προσόντα α) την ειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάλυση Μηχανολογικών κατασκευών, β) την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επιπλέον γνώση σε Λειτουργικά Συστήματα Ανοιχτού Κώδικα θα συνεκτιμηθεί.Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Μηχανολογίας καθώς και σχεδιασμού μηχανολογικών κατασκευών του Δήμου.

-Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας και στον τομέα διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων. Επιπλέον διοικητικές ικανότητες θα συνεκτιμήθουν.Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά επί θεμάτων καθαριότητας και διαχείρισης κοινόχρηστων καθώς και κοινωφελών χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση.

Δείτε την απόφαση και τα δικαιολογητικά ΕΔΩ

Κατηγορία Καρπενήσι

Του πέντε αντιδημαρχίες όρισε με αποφασή του ο δήμαρχος Καρπενησίου κ.Νίκος Σουλιώτης με θητεία από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2020 .

Δείτε παρακάτω την απόφαση και όλες τις αρμοδιότητες.

1. Στον κ. Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προσωπικού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

Α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα τμήματα Τεχνικών Έργων, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού οδών και Κοινόχρηστων Χώρων, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 15) του Δήμου και ιδίως σε θέματα: i) Τεχνικών έργων, ii) Μελετών, iii) Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων, iv) Αδειοδοτήσεων, Μεταφορών βιομηχανίας και Τεχνικών Εγκαταστάσεων, v) Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, vi) Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.

Β) Χωροταξίας και Πολεοδομίας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 16) και ιδίως: i) Χωροταξικού Σχεδιασμού, ii) Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, iii) Ελέγχου Δόμησης. Γ) Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 13 περ. 1.2) και ιδίως: i) Ανθρώπινου Δυναμικού, ii) Μισθοδοσίας, iii) Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, iv) Διοικητικής Μέριμνας.

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς.

Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.

Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ΄ύλην Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προσωπικού και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κουτρομάνος Ταξιάρχης του Παναγιώτη.

2. Στον κ.Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

Α) την Εξυπηρέτηση Πολιτών, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 13 περ.1.1) και ιδίως σε θέματα: i) Γενικού Πρωτοκόλλου, ii) Ληξιαρχείου- Δημοτολογίου- Θεμάτων Αλλοδαπών, iii) Γραμμής Δημότη.

Β) Οικονομικών, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 13 περ.1.3) και ιδίως σε θέματα: i) Προϋπολογισμού, ii) Λογιστηρίου, iii) Προμηθειών και Δημοπρασιών, iv) Αποθηκών. Γ) Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 13 περ. 1.4) και ιδίως σε θέματα: i) Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, ii) Δημοτικών Εσόδων, Φόρων και Τελών, iii) Ταμείου.

Δ) Κ.Ε.Π, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 13 περ. 1.5), Ε) Διοικητικής Βοήθειας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 7).

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και Δημοτικής Ενότητας Φουρνά ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: A) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. B) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά. Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά. Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Διοκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κων/νου.

3. Στον κ. Χαλκιά Παντελεήμονα του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: Α) τη Διαχείριση Κρίσεων- Πολιτικής Προστασίας όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 8). Β) Διαχείριση Περιβάλλοντος, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο 15) και ιδίως σε θέματα: i) Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών, ii) Ενεργειακού και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, iii) Πρασίνου. Γ) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ του Δήμου (άρθρο 17) και ιδίως σε θέματα: i) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ii) Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α). Δ) Υποδομών και Δικτύων όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ του Δήμου (άρθρο 15) και ιδίως σε θέματα: i) Ύδρευσής/ Αποχέτευσης, ii) Συντήρησης Οδικού Δικτύου, iii) Διαχείρισης Κοιμητηρίων.

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας. Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας. Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ΄ύλην Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστάσίας και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.

4. Στην κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με θέματα: Α) Κοινωνικής Πολιτικής, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων, ii) Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, iii) Κοινωνικής Αρωγής, iv) Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, v) Βοήθεια στο Σπίτι. Β) Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, ii) Λειτουργίας Μαθητικής Εστίας, iii) Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. Γ) Πολιτισμού και Παιδείας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Βιβλιοθηκών και Παιδείας, ii) Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού, iii) Ωδείων και Μουσικής Παιδείας.

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου. Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου. Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κουτρομάνος Ταξιάρχης του Παναγιώτη.

5. Στον κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη, καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: Α) την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Eθελοντισμού, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια βίου Μάθησης, ii) Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων, iii) Σχολικής Μέριμνας, iv) Εθελοντισμού και Νεολαίας. Β) Τοπικής Οικονομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 12) και ιδίως σε θέματα: i) Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, ii) Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού, iii) Φυτικής- Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, iv) Κτηνιατρικής και Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, v) Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων. Γ) Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 10) και ιδίως σε θέματα: i) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ii) Αστυνόμευσης. Δ) Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 11). Ε) Συντήρησης Δημοτικών Κτηριάκων Εγκαταστάσεων, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 15).

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο. Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Προυσού. Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού. Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονκής Διακυβέρνησης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ. Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος

Γ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης του Παναγιώτη, κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, κ. Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη, κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, ενώ δεν θα λαμβάνει αντιμισθία ο κ. Παντελεήμων Χαλκιάς του Δημητρίου.

Δ. Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, υπογραφή. Ε. Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης του Δημητρίου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ και Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη.

ΣΤ. Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης του Δημητρίου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου και Κουτρομάνος Ταξιάρχης του Παναγιώτη.

Ζ. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο, Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ, ως Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και ο Αναπληρωτής αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Κουτρομάνο Ταξιάρχη του Παναγιώτη.

Ο Μάριος Ρήγας είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου, στη θέση της Γιάννας Χορμόβα

Ο Μάριος Ρήγας με καταγωγή απο την Γρανίτσα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου, στη θέση της Γιάννας Χορμόβα με απόφαση του δηάρχου.

Ο κ.Ρήγας είναι είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, κατεύθυνσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η τέως Γ.Γ. του δήμου Καρπενησίου, Γιάννα Χορμόβα, ανέλαβε θέση διευθύντριας στο γραφείο του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά.

Κατηγορία Καρπενήσι

Πλήθος κόσμου έδωσε το "παρόν" στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου όπου τελέστηκε η τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, ορκίστηκε ο δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης που επανεξελέγη, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των Συμβουλίων Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Δείτε ΕΔΩ βίντεο απο την ορομωσία

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, κουστούμι και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, πλήθος και εσωτερικός χώρος

Κατηγορία Καρπενήσι

Συνεχίζει τις περιοδείες του ο δήμαρχος Καρπενησίου και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης.

Μαζί με υποψηφίους του Συνδυασμού «Δύναμη Ανανέωσης» επισκέφτηκαν τους ετεροδημότες της Αιτωλοακαρνανίας, όπου παρουσίασαν  το πρόγραμμά τους για την επόμενη μέρα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Αρης Τασιός και ο δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου.

Κατηγορία Καρπενήσι

"Ο Σουλιώτης ταυτίστηκε απόλυτα με το πολιτικό αφήγημα της Ν.Δ"

Λάβρος κατά του δημάρχου Καρπενησίου Νίκου Σουλιώτη για άλλη μια φορά, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στην Ευρυτανική πρωτεύουσα στο κόκκινο, είναι σε δηλώσεις του ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Ευρυτανίας Δημήτρης Μαντέκας με αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου περι "Ανεξάρτητης υποψηφιότητας.

Δείτε την ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:

"Μια από τις πιο «επιτυχημένες» δηλώσεις του απερχόμενου Δημάρχου Καρπενησίου αναφερόμενος στο συνδυασμό του -πάντα κατά το δημοσίευμα των ΕN-: "Εμείς είμαστε ένας ανεξάρτητος υπερκομματικός συνδυασμός και σε άλλο σημείο τονίζει : χωρίς κομματικά βαρίδια!!"

Για τον δε ανταγωνιστή του ότι: ο συνδυασμός του Δ. Λερογιάννη είναι ένας κομματικός συνδυασμός. Κατεβαίνει υποψήφιος με κομματικές δεσμεύσεις! Με το φοβερό επιχείρημα: μίλησαν περισσότερο από τον Υποψήφιο διάφοροι πρώην δήμαρχοι και εκπρόσωποι κομμάτων στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου.

Ένας τέτοιος φαιδρός ισχυρισμός θα ήταν ανάξιος ενασχόλησής μας. Προκαλεί άφθονο γέλιο και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το ανέκδοτο της χρονιάς!Αυτά χωρίς να μπούμε στη διαδικασία «χαρακτηρισμών» για τα όσα είπε στην ομιλία των εγκαινίων του, «θα επιστρέψουμε στο 1985» το υποτιμητικό και αχαρακτήριστο «περί μαθητευόμενων μάγων» κ.α.

Ας δούμε όμως πόσο υπερκομματικός ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας του?

1.Δεν έχανε καμία ευκαιρία να εκφράσει τις πολιτικές του προτιμήσεις όπου μετείχε με την ιδιότητα του δημάρχου και πολλές φορές να κατακεραυνώνει τις επιλογές της κυβέρνησης και των φορέων της.

2. Πρωταγωνιστούσε σε δηλώσεις κινδυνολογικού περιεχομένου υποσκάπτοντας ακόμη και τη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και δομών, προκαλώντας δικαιολογημένη ανησυχία στους συμπολίτες μας. 

3. Αντιστάθηκε με πάθος σε οτιδήποτε έχει σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα και προσπαθώντας πάντα να δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και καταστροφολογίας. Δεν έδειχνε την ίδια προθυμία για περιπτώσεις ακόμη και έργων που δεν ήταν στην ιδεολογική κατεύθυνση των πολιτικών του απόψεων (Μουσείο Κορυσχάδων).

4. Έσπευδε ταχέως δρώντας αστραπιαία να ταυτισθεί και να φέρει για ψήφιση, ως μη όφειλε, τις αποφάσεις Πατούλη και με συνοπτικές διαδικασίες φρόντιζε να γίνουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όχι μοναδικά, η τοποθέτηση των διαθεσίμων του δήμου, ο κλεισθένης 1 (γνωστός ως νόμος Σκουρλέτη) κ.α.

Ταυτίστηκε απόλυτα με το πολιτικό αφήγημα της Ν.Δ.Αν αυτά και δεκάδες άλλα που χρειαζόμαστε σελίδες να τα απαριθμήσουμε δείχνουν υπερκομματικό και ανεξάρτητο υποψήφιο, αυτό είναι αντικείμενο έρευνας άλλων επιστημών και όχι των πολιτικών.Θαυμάστε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο"!!!

Κατηγορία Καρπενήσι

Εικόνες ντροπής απο το Αθλητικό κέντρο Καρπενησίου

Σφοδρή επίθεση στη διοίκηση του δήμου Καρπενησίου και προσωπικά στο δήμαρχο Νίκο Σουλιώτη εξαπολύει ο υποψήφιος δήμαρχος, Δημήτρης Λερογιάννης ,επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή Πορείας 2020» με αφορμή  τα περί "πόλη Πρότυπο" που ανέφερε ο δήμαρχος .

Η ομάδα Λερογιάννη με συνεχής αναρτήσεις βίντεο και φωτογραφίες απο διάφορα σημεία της πόλης,δείχνει όπως τονίζουν την πραγματική εικόνα ,με το αθλητικό κέντρο σε κακό χάλι,σπασμένα πεζοδρόμια ,παιδικές χαρές γεμάτες σκουπίδια κ.α  Θυμίζουμε πως ο Σουλιώτης στην ομιλία του στα εγκαίνια του συνδυασμού μίλησε καταφέρθηκε κατά της ομάδας Λερογιάννη μιλώντας για "μαθητευόμενους μάγους"  και "...λαϊκίστικες πρακτικές και κομματικές δεσμεύσεις" .

Σουλιώτης:Γκρίζα διαφήμιση που δυσφημίζει την πόλη

Απαντώντας άμεσα στο βίντεο Λερογιάννη που παρουσίαζε την εικόνα-ντροπής του Αθλητικού κεντρου η δημοτική αρχή μιλά για γκρίζα διαφήμιση που δυσφημίζει την πόλη τονίζοντας:

"Γίναμε και θα παραμείνουμε η Αθλητική Πρωτεύουσα της Ελλάδας. Απαντάμε με έργα: Προχωράμε στη δημοπράτηση του έργου Αξιοποίηση και Εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Καρπενησίου 2,3εκ.€ και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το έργο Ενεργειακής Αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου 1,5εκ.€, εξοικονομώντας τουλάχιστον 150χιλ.€ από το λειτουργικό του κόστος, διασφαλίζοντας την λειτουργία του ακόμη και στις πιο αντίξοες οικονομικές συνθήκες, παρέχοντάς το δωρεάν στα παιδιά μας".

 Λερογιάννης:Πραγματικότητα και όχι γκρίζα διαφήμιση

Προς αποκατάσταση της αλήθειας.Θα θέλαμε με την ανάρτησή μας αυτή να διευκρινίσουμε τα εξής:

1) Οι πρώτοι που ξεκίνησαν τη διαδικασία των αναρτήσεων στο διαδίκτυο με ακριβοπληρωμένα βίντεο και χορηγούμενες διαφημίσεις, ήταν ο συνδυασμός του κυρίου Σουλιώτη και οι συνεργάτες του, με σκοπό να δημιουργηθεί η μαγική εικόνα ότι ζούμε σε μια πόλη Πρότυπο.

Εμείς, θέλοντας να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, προχωρήσαμε στη διαδικασία των δικών μας αναρτήσεων, που βασίστηκαν στην πραγματική εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή μας.Προφανώς η κριτική μας ενόχλησε...

2) Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν από εμάς, είναι όλα πρόσφατα και αληθή.Προκαλούμε όσους μας αμφισβητούν να επισκεφτούν τα συγκεκριμένα σημεία, ώστε να σχηματίσουν ιδία άποψη.Θα προτείναμε η επίσκεψη να μην γίνει νυχτερινή ώρα, γιατί δεν εγγυόμαστε την ύπαρξη επαρκούς φωτισμού.

3) Ο κύριος Σουλιώτης και οι άμεσοι συνεργάτες του, σε όλα τα ΜΜΕ, κάνουν λόγο για Δήμο Πρότυπο.Άρα, η έκφραση «Δήμος Πρότυπο» δεν υπονοεί ότι όλα είναι τέλεια;;;

4) Αναφορικά με την ανάπλαση, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι το παγκόσμιο βραβείο αφορούσε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, όπου βραβεύτηκε ο αρχιτέκτονας για τα σχέδιά του και όχι ο Δήμος για την υλοποίηση και λειτουργικότητα του έργου.

Εμείς, δεν αμφισβητούμε την αναγκαιότητα της ανάπλασης, ούτε θεωρούμε ότι η πρότερη εικόνα ήταν καλύτερη, γιατί δεν είμαστε μηδενιστές. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η ανάπλαση λόγω της μη ύπαρξης μελέτης για μακροχρόνια πρόβλεψη αναγκών, έχει δημιουργήσει νέα προβλήματα στα οποία θα καλούμαστε συνεχώς να δίνουμε λύσεις (κακοτεχνίες,διαρκής και κοστοβόρα συντήρηση λόγω μη αντοχής στο χρόνο, ολισθηρά πλακάκια κ.λ.π.).

Εάν δε,γίνει πράξη η αρχική δέσμευση του κυρίου Μπακογιάννη για παροχή φυσικού αερίου στην πόλη, θα απαιτηθεί νέο ξήλωμα των κεντρικών οδών του κέντρου, με ο,τι αυτό συνεπάγεται.

 Αντί επιλόγου, είμαστε αναγκασμένοι να τονίσουμε ότι η όλη δραστηριότητά μας στα social media, δεν είναι προϊόν γκρίζας διαφήμισης, γιατί όλα όσα αναφέρουμε είναι απολύτως πραγματικά. Ούτως ή άλλως, οι αρχές και οι ηθικές αξίες που διέπουν τον συνδυασμό μας, δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε αδόκιμα μέσα όπως η γκρίζα διαφήμιση, γιατί πολύ απλά εμείς δεν είμαστε πολιτικά αμοραλιστές.

Κατηγορία Καρπενήσι

Αιχμές και κατηγορίες κατά του Δ.Λερογιάννη

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού "Δύναμη Ανανέωσης" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Σουλιώτη ,έγιναν χθες στο Καρπενήσι παρουσία των υποψηφίων ,μελών και φίλων του συνδυασμού .

Μετά τον αγιασμό ακολούθησε ομιλία του κ.Σουλιώτη ο οποίος μίλησε για τα πέντε χρόνια διοίκησης του δήμου ενώ δυναμιτίζοντας το προεκλογικό κλίμα δεν παρέλειψε να αναφερθεί με αιχμές και κατηγορίες για τον συνδυασμό του Δ.Λερογιάννη μιλώντας για "κομματικούς εκπροσώπους" και "κομματικές δεσμεύσεις" ,για "λαϊκίστικες πρακτικές " και για "μαθητευόμενους μάγους"

Δείτε ΕΔΩ βίντεο απο την εκδήλωση απο το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Καραγιάννη

Η εικόνα ίσως περιέχει: 16 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Κατηγορία Καρπενήσι

 Άνοιξε τις πόρτες του το εκλογικό κέντρο της «Δύναμης Ανανέωσης» επί της οδού Ζηνοπούλου στο Καρπενήσι.

Ήδη τοποθετήθηκαν οι ειδικές πινακίδες όπου σε περίοπτη θέση δεσπόζει το όνομα του δημάρχου Νίκου Σουλιώτη ο οποίος και σαφώς είναι το μεγάλο ατού της παράταξης.

Το εκλογικό κέντρο σύντομα θα παρέχει χρήσιμο εκλογικό υλικό προς τους πολίτες.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

Κατηγορία Εκλογές

Μέσα σε ένα καλό κλίμα και με αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των εκλογών του ερχόμενου Μαϊου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η πρώτη συνάντηση υποψηφίων του συνδυασμού "Δύναμη Ανανέωσης" του Νίκου Σουλιώτη.

Εκτός των πολλών παλιών του συνδυασμού,σε σύνολο 33, ως νέοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ανακοινώθηκαν μεταξύ άλλων οι ...Δημήτρης Κουρλός ,Χ.Γενιτσαρόπουλος,Αναστασία Κριπάση Μπάρκα,Ε.Τασιού,Μ.Δόση, Γιάννης Σβερώνης,ο Δημοσθένης Χούπας και ο Περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Φακίτσας.Απο τους 16 συμβούλους της ομάδας Σουλιώτη εκτός θα μείνουν συνολικά επτά άτομα(Ντέκας,Σταμάτης,Κοκόσης,Τσιακανίκας,Λάππας,Κατσούδας,Αρμάγου)

 Ο επικεφαλής του συνδυασμού και δήμαρχος Καρπενησίου κ.Νίκος Σουλιώτης κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό έργων και δράσεων ανέφερε σε μήνυμά του..

"Για να συνεχίσουμε την πορεία μας, η δύναμής σας ας γίνει δύναμής μας. Δύναμη της ομάδας μας. Μιας ομάδας που δημιουργήθηκε όχι από αντίδραση, αλλά για δράση.Που δεν την επέβαλλε κανένας κομματικός μηχανισμός.Μιας ομάδας που υπερβαίνει τις κομματικές ταυτότητες και προτάσσει τη συνεννόηση.Μιας ομάδας ανανεωμένης και ταυτόχρονα έμπειρης, που ενισχύθηκε από νέους οι οποίοι αγαπάνε, πονάνε και μένουν σ´αυτόν τον τόπο.

Είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί να πάμε τον τόπο μας ακόμα πιο ψηλά".

Τα 33 ονόματα που ανακοινώθηκαν 

1 Δημήτριος Βονόρτας  - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

2 Χρήστος Γενιτσαρόπουλος  - Επιχειρηματίας 

3 Στέφανος Γιαννιώτης - Αστυνομικός , Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου

4 Γεωργία Γκαρίλα- Διαμαντή - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών 

Υπηρεσιών , Παιδείας και Πολιτισμού

5 Φωτεινή Δεδούση - Εικαστικός 

6 Μαρία - Ελευθερία Δόση - Ελεύθερος Επαγγελματίας 

7 Σοφία Ζαλοκώστα - Εκπαιδευτικός -Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Δημοτική Σύμβουλος - Πρόεδρος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

8 Μαρία Θεογιάννη  - Υποτομεάρχης στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης της διεύθυνσης πωλήσεων Εμπορίας Νότιας Ελλάδας της ΔΕΗ ΑΕ

9 Βασίλειος Θεοδωρόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Πρώην Αντινομάρχης Ευρυτανίας, Πρώην Γενικός Γραμματέας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας

10 Αθανασία (Νάνσυ) Καμάρα -Γαλάνη - Ιδιωτική Υπάλληλος

11 Δημήτριος Κεραμάρης -  Ιδιωτικός Υπάλληλος , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας  

12 Νικολέτα Κοκόση -Χαβέλου - Ιδιωτική Υπάλληλος 

13 Δημήτριος Κολοκύθας - Υπάλληλος Πυροσβεστικής , Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου

14 Ευδοξια (Εύη ) Κονιαβίτη-Ζαρμακούπη - Δημόσιος Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

15 Νικόλαος Κουρκούτας - Επιχειρηματίας 

16 Δημήτριος Κουρλός - Διαιτητής Ποδοσφαίρου Εθνικών Επαγγελματικών Κατηγοριών

17 Ταξιάρχης Κουτρομάνος - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Συντήρησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας 

18 Αναστασία Κριπάση - Μπάρκα - Συνταξιούχος Δημοσίου , Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας 

19 Κωνσταντίνα Λαθύρη - Ιδιωτική Υπάλληλος 

20 Γεώργιος Λάππας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Τομεάρχης Συντήρησης Συγκροτήματος Αχελώου ΔΕΗ

21 Αντιγόνη Λυκοκάπη - Κοινωνική Λειτουργός - Κοινωνιολόγος Μsc, Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ευρυτανίας 

  Νικόλαος Μαντζιούτας - Οικοδόμος 

22 Δημήτριος Παναγοδήμος – Επιχειρηματίας

23 Ιωάννης Πέτρου - Ιατρός Παθολογίας Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου , Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

24 Ιωάννης Σβερώνης - Προιστάμενος ΕΚΑΒ Τομέα Καρπενησίου

25 Ελένη Σιαξαμπάνη -Αρχαιολόγος ΜΑ

26 Ευαγγελία Τάσιου -Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 

27 Χρήστος Τσάμπρας - Επιχειρηματίας , Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας 

28 Παρασκευή (Βούλα) Τσιτούρη-Κατσιάρη - Ελεύθερος Επαγγελματίας , Δημοτική Σύμβουλος

29 Βασίλειος Φακίτσας  - Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Περιφερειακός Σύμβουλος , Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

30 Παντελής Χαλκιάς - Συνταξιούχος Υπαξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος , Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας , Υποδομών- Δικτύων και Καθαριότητας 

31 Αντώνιος Χασάνος - Ιδιωτικός Υπάλληλος 

32 Δημοσθένης Χούπας - Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ, Πρόεδρος του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Νομού Ευρυτανίας 

 Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Κατηγορία Εκλογές
Σελίδα 1 από 5

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message