Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς στην Λαμία(Live)

10 Απρ. 2017 / 02:04 10 Απρ. 2017 / 02:12 (upd)

Με 30 θέματα συνεδριάζει αυτή την ώρα στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε όλα τα θέματα :

- Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού. - Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 1 ο Έκδοση ψηφίσματος για τη διόρθωση των αδικιών εις βάρος των επενδυτικών φορέων, παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, καθώς και αποστολή του στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας. METABOΛΗ ΕΔΡΑΣ

Θέμα 2 ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Δήμο Αταλάντης. Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέμα 3 ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της από 22-03-2016 Προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Θέμα 4 ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 5 ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών υπό την μορφή αντιτίμου Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 6 ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας κατά την θερινή περίοδο Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 7 ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας. Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά.

Θέμα 8 ο Ορισμός των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 9 ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Βοιωτίας Εύβοιας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 - 2017». Εξουσιοδότηση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης από Περιφερειάρχη. Ορισμός μελών στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας.

Θέμα 10ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016 - 2017». Εξουσιοδότηση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης από Περιφερειάρχη. Ορισμός μελών στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρ. Εξωστρ. Περιφ. Αναπτ. Προγρ. κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 11ο Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2017. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση προαυλίου χώρου Εκκλησιαστικού Λυκείου Λαμίας» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο Κατάρτιση εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 (ΣΑΕΠ/ΜΠ066, ΣΑΕΠ/ΜΠ366, ΣΑΕΠ/ΜΠ766, ΣΑΕΠ166, ΣΑΕΠ566, ΣΑΕΠ866) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου:2013ΕΠ06600006 της ΣΑΕΠ 066 , με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου: 2014ΕΠ56600002 της ΣΑΕΠ 566, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016, 2017» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Σ.Α.Ε. 247 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), έτους 2017» Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 17ο Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2 και ΣΑΕΠ 356/2 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 19ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ερέτριας ‘’ Ο ΔΑΦΝOΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ’’ για το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 20ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου για το έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 21ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης (τροπ.01)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2017 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 22ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 23ο Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.00 ) έτους 2017 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 24ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος από πιστώσεις ΚΑΠ, ΤΟΚΩΝ, ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066 ΠΕ Φωκίδας έτους 2017 (τροπ.01) Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 25ο Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ.01)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2017 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 26ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτημάτων της με το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού και τον Δήμο Χαλκιδέων για το έργο : «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα27ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Καρπενησίου για το έργο : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 28ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου ‘’ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4412/2016’’ και ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 29ο Αντικατάσταση εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Μέλους της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 30ο 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message