Θετικό το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας για το αιολικό πάρκο στη θέση "Χονδροσπάνι"

17 Ιαν. 2019 / 11:08

Θετικά αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Αργιθέας κατά την τελευταία συνεδρίαση σχετικά με τη δημιουργία του Αιολικού Πάρκου στη θέση "Χονδροσπάνι" δυναμικότητας 18,4 MW.

Το ΔΣ αποδέχθηκε  τη σχετική αίτηση της Επενδύτριας εταιρείας NOSTIRA (πρώην Renex),και συναινεί και γνωμοδοτεί θετικά επί του σχεδιαζόμενου έργου ΑΠΕ, εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη θέση ‘’Χονδροσπάνι’’ Ανατολικής Αργιθέας και συνοδών έργων, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:

|.Αυστηρής τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και της χώρας μας.

||.Σεβασμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου και με παροχή αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ των κοινοτήτων, του Δήμου και των δημοτών, ως προβλέπεται. Επίσης για ίδια έσοδα υπέρ του Δημοτικού Ταμείου.

|||.Πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των κρατικών υπηρεσιών ( Δασαρχεία, Δνσεις Δασών, Αρχαιολογικής & Περιφερειακών οργάνων Θεσσαλίας)- τακτικής ενημέρωσης των δημοτικών οργάνων ΑΡΓΙΘΕΑΣ για κάθε παρέμβαση των επενδυτών.

V. Ρητά αναφέρεται ότι το ΔΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ως έχει δικαίωμα, σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής των ανωτέρω [ πλημμελούς τήρησης, μη έγκαιρης ενημέρωσης των οργάνων του Δήμου Αργιθέας κλπ] ή μη έγκρισης απο το Περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας και κάθε άλλη Δημόσια αρχή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιεί ή και να ανακαλέσει τη θετική γνωμοδότηση του, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση προς την αιτούσα εταιρεία ή τυχόν διάδοχο αυτής ή κοινοπραξία κλπ με τη διαδικασία που οι νόμοι προβλέπουν.

Υπέρ ψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παπακώστας Δημήτρης, Κατσιάνης Γεώργιος, Τσιάκαλος Ιωάννης, Σέμπρος Απόστολος, Χασιώτης Γεώργιος, Σακελλάρης Γεώργιος, Μπαλατσούκας Κων/νος, Μπαμπάτσικος ωάννης και Καναβός Βασίλειος

Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραγεώργος Αθανάσιος, Παλαμάς Γεώργιος και Ζιώγας Παναγιώτης .

Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τουραλιάς Νικόλαος και Στεργίου Βασίλειος ενώ παρών ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωφός Ιωάννης.

Αντίθετος ο δήμαρχος

Ο Δήμαρχος κ.Τσιβόλας πήρε τον λόγο και δήλωσε: Την αντίθεση του για φιλοπεριβαλλοντικούς κυρίως λόγους, διαφάνειας και σεβασμού διότι υπάρχει η αριθ. 94/2012 ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αργιθέας που καθορίζει την πολιτική του Δήμου σε σχέση με την κατασκευή των αιολικών πάρκων. Δήλωσε ότι αρνείται να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος, θα παρακολουθήσει όμως την συζήτηση διότι παραβιάζεται η αριθ. 94/2012 Α.Δ.Σ. , επίσης καταθέτει στα πρακτικά πολυσέλιδο υπόμνημα, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση (βλ. παράρτημα Α).

Παπακώστας:Συναίνεση  για εγκατάσταση ανεμογεννητριών υπό όρους

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. είπε μεταξύ άλλων: 1.Ζητειται να δοθεί η Συναίνεση του σώματος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση Χονδροσπάνι Ανατολικής Αργιθέας, σε αλπικό τοπίο και μεγάλο υψόμετρο. 2.Διαχρονικα η τοπική αυτοδιοίκηση Αργιθέας, όλα τα ΔΣ από αρχές 2000 ήταν θετικά σε έργα ΑΠΕ στην περιοχή μας, πάντοτε υπό όρους και προϋποθέσεις που θέτουν οι νόμοι και οι οδηγίες της ΕΕ. Στη διάθεση των αιρετών όλες οι σχετικές αποφάσεις. Η Πίνδος, η Αργιθέα, τα Άγραφα έχουν ως φυσικούς πόρους: Νερά, Άνεμο, Πέτρα... αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε με σεβασμό και προσεκτικά βήματα. Είναι εμφανή τα σημάδια ερήμωσης και φτωχοποίησης των ορεινών χωριών. Α. Η Ε.Ε., η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργού ενέργειας είναι υπέρ των Αειφορικών έργων, έχουν δοθεί σχετικές άδειες.

Β. Οι κρατικές υπηρεσίες, τα Δασαρχεία, Αρχαιολογικές αρχές κ.α εγκρίνουν την εκτέλεση τέτοιων έργων που ωφελούν το περιβάλλον, μειώνουν τους ρύπους και παράγουν καθαρή ενέργεια. Γ. Όλα, σχεδόν, τα Κοινοβουλευτικά κόμματα στηρίζουν έργα ΑΠΕ. Δ. Οι γείτονες μας, τα ΔΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και Αμφιλοχίας ,επίσης έδωσαν τη θετική γνωμοδότηση και συναίνεση τους για αιολικά έργα στον Τύμπανο ( όρια με Δήμο Αργιθέας)& Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας. Ε. Στα χωριά Αχελώου ήδη λειτουργούν έργα ΑΠΕ, Υδροηλεκτρικά, προς όφελος των κοινοτήτων και δημοτών.

3.Η Συναίνεση του ΔΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ είναι το πρώτο βήμα, σε μια σειρά εγκριτικών πράξεων και γραφειοκρατικών διαδικασιών που προβλέπονται από την νομοθεσία για να λάβει τελικά η εκάστοτε επενδύτρια εταιρεία την αδειοδότηση και έγκριση για εκτέλεση του έργου. Ακολουθεί συναφής διαδικασία και στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας κλπ. Προτείνω να ψηφίσουμε θετικά ,να δώσουμε ως ΔΣ Αργιθέας την καταρχήν Συναίνεση μας για εγκατάσταση ανεμογεννητριών ,υπό τους όρους:

|.Αυστηρής τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και της χώρας μας. ||.Σεβασμού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου και με παροχή αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ των κοινοτήτων, του Δήμου και των δημοτών, ως προβλέπεται. Επίσης για ίδια έσοδα υπέρ του Δημοτικού Ταμείου. |||.Πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των κρατικών υπηρεσιών ( Δασαρχεία, Δνσεις Δασών, Αρχαιολογικής & Περιφερειακών οργάνων Θεσσαλίας)- τακτικής ενημέρωσης των δημοτικών οργάνων ΑΡΓΙΘΕΑΣ για κάθε παρέμβαση των επενδυτών. V. Ρητά αναφέρεται ότι το ΔΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ως έχει δικαίωμα, σε περίπτωση μη πιστής εφαρμογής των ανωτέρω [ πλημμελούς τήρησης, μη έγκαιρης ενημέρωσης των οργάνων του Δήμου Αργιθέας κλπ] ή μη έγκρισης από το Περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας και κάθε άλλη Δημόσια αρχή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τροποποιεί ή και να ανακαλέσει τη θετική γνωμοδότηση του, αζημίως και χωρίς προειδοποίηση προς την αιτούσα εταιρεία ή τυχόν διάδοχο αυτής ή κοινοπραξία κλπ με τη διαδικασία που οι νόμοι προβλέπουν.

Θετικός ο Χασιώτης.."ο Δήμος μας δεν έχει πόρους και χρειάζονται οι επενδύσεις".. 

Ο επικεφαλής Δημοτικής Αντιπολίτευσης ΑΡΓΙΘΕΑΣ κ. Γεώργιος Χασιώτης , ζήτησε να δοθεί η θετική ψήφος όλων, υπό τους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και από πρότερα ΔΣ Αργιθέας διότι ο Δήμος μας δεν έχει πόρους και χρειάζονται οι επενδύσεις με μέτρο και περιβαλλοντικούς όρους. Ο τόπος έχει ανάγκη έργων και επενδύσεων για ίδια έσοδα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη ,ιδίως στον τομέα των ΑΠΕ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος είπε διαφωνώ διότι θα γίνει καταστροφή του περιβάλλοντος όπως έγινε και με τα έργα Συκιάς καθώς επίσης ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην ύδρευση, δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις.

Ο Δ.Σ. κ. Απόστολος Σέμπρος, είπε ψηφίζει θετικά, προτείνοντας όμως να συνδυαστεί η όποια απόφαση με τους όρους τις αριθ. 78/2011 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Δ.Σ. κ. Μπαμπάτσικος Ιωάννης είπε ότι θεωρώ ότι κάποια αιολικά πάρκα πρέπει να γίνουν στην περιοχή διότι χρειαζόμαστε τα έσοδα αλλά με μέτρο και περιβαλλοντικούς όρους.

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message