Συνεδριάζουν για τα αιολικά αύριο στα Άγραφα-Αναλυτικά το ψήφισμα-γνωμοδότηση του ΔΣ

21 Ιαν. 2021 / 07:25 21 Ιαν. 2021 / 07:43 (upd)

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς αύριο Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος).

-Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γκορόγιας Παναγιώτης).

 Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Σύμφωνα με τα αριθ. Πρωτ. 1271/3 και 1543/4 της 5-1-2021 έγγραφα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, η εγκατάσταση των οποίων αιολικών σταθμών είναι εντός των ορίων του Δήμου μας και συνδέονται με κοινό δίκτυο ρεύματος το οποίο καταλήγει στην Καρδίτσα, για τον λόγο αυτό θα είναι κοινή η κριτική μας για τους δυο αυτούς αιολικούς σταθμούς.

Με αφορμή τα ανωτέρω έργα έχει εκδοθεί απόφαση – ψήφισμα (αριθμ. αποφ: 107/2019) από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατά της εγκατάστασής ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν αυτές μπορούν πραγματικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, να εξασφαλίσουν καθαρή ενέργεια και ασφαλή ηλεκτροδότηση στο εθνικό μας δίκτυο.

Ωστόσο το θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Ιδιαίτερα δε τώρα που οι καταστροφικές επιπτώσεις του κυκλώνα «Ιανός», του Σεπτεμβρίου 2020 και των άλλων εντόνων καιρικών φαινομένων, με τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταπτώσεις που σημειώνονται εντός του Δήμου μας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Επιπλέον τα κατολισθητικά φαινόμενα, οι καταστροφές του οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος και οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών του τόπου μας.

2 Οι νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αιολικών στον Δήμο μας και σε υψόμετρα από 170μ έως 1950μ παρά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών (Α/Γ) που προβλέπουν, με την ίδια συνολική ισχύ χάρις στην αύξηση του μεγέθους τους, θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο προστατευόμενο περιβάλλον και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους, για τους παρακάτω λόγους:

 Αυξάνονται οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000

 Αυξάνονται οι εκσκαφές

 Αυξάνεται η ταπείνωση των κορυφών

 Αυξάνεται το πλάτος των δρόμων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των ανεμογεννητριών

 Διπλασιάζεται η επιφάνεια σάρωσης των Α/Γ με καταστροφικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

 Αυξάνονται οι αποψιλώσεις των δασών και οι κοπές των δένδρων από δεκάδες στις αρχικές μελέτες τώρα υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν οι μελέτες ωστόσο διότι:

- Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής που είναι ενεργά και έντονα.

- Δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες οδοποιίας. ∆εν γίνεται καμία εκτίμηση για την καταλληλόλητα της υφιστάμενης επαρχιακής οδοποιίας, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ούτε για τις επιπτώσεις που θα φέρει η κατασκευή του έργου σε τμήματα αυτής, την αποκατάστασή τους, κ.λ.π..

- Απουσιάζουν οι κατάλληλες υδρογεωλογικές μελέτες για μια ορεινή και σε μεγάλο υψόμετρο περιοχή, όπου αναβλύζουν αρκετές πηγές από τις οποίες αρδεύονται και υδρεύονται οικισμοί της περιοχής, επιπτώσεις που έχουν επισημανθεί και από ειδικούς επιστήμονες καθότι οι Α/Γ εγκαθίστανται στον υδροκρίτη των ορεινών όγκων.

- ∆εν έχει ορισθεί πιστοποιημένος χώρος εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.

- ∆εν αναφέρεται πώς θα γίνει η αποκατάσταση του χώρου παρά μόνον αναφέρει την ισχύουσα νομοθεσία. - Δεν αναφέρει πως μπορεί να γίνει ποτέ αποκατάσταση του περιβάλλοντας όταν οι κορυφές των βουνών ταπεινωθούν περισσότερο από 30μ.

- Δεν υπάρχει ανεμολογική μελέτη απόδοσης των αιολικών σταθμών.

-Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να υπολογίζει τα οικονομικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών, προσδοκώμενα έσοδα, το τελικό κόστος αποξήλωσης και της όποιας αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία κ.λ.π., ώστε να 3 διαμορφωθεί μια σχέση κόστους – οφέλους και να εξαχθούν συμπεράσματα για τα τελικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ή μη αυτών.

- Δε λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) στην περιοχή του έργου.

- Οι απαιτούμενες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις των έργων ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουν εγκριθεί αρμοδίως, προφανώς λόγω των εσφαλμένων συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των έργων στην βιοποικιλότητα.

- Στις μελέτες των έργων αναφέρονται πολλά καταχωρημένα στο «κόκκινο βιβλίο» υπό καθεστώς απειλής είδη πανίδας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους καθότι τα προτεινόμενα έχουν αποτύχει στην πράξη.

- Χιλιάδες δέντρων και τετραγωνικών μέτρων λοιπής βλάστησης θυσιάζονται χάριν της εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων και των συνοδών αυτών έργων, χωρίς να παρατίθεται κανένα, απολύτως, στοιχείο, που να τεκμηριώνει ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απ’ ότι ο φυσικός πλούτος, που εξαιτίας τους χάνεται.

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των έργων αυτών οι οποίες όμως στις μελέτες παρουσιάζονται ως χαμηλές ή μηδενικές

Οι νέοι υπερμεγέθεις δρόμοι αλλά και οι διαπλατύνσεις των παλαιών σε συνδυασμό με την ισοπέδωση και ταπείνωση των κορυφογραμμών και την εκχέρσωση σημαντικών δασικών εκτάσεων θα επιβαρύνουν σημαντικά το γεωλογικό και υδρογεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, που αντιμετωπίζει ήδη τεράστια προβλήματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα λόγω της αλλαγής χρήσης της περιοχής με σημαντικό εκτοπισμό και θανάτωση αρπακτικών όπως γύπες και αετοί αλλά και θηλαστικών.

Επισημαίνουμε ότι μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα πρόβλημα εξίσου ή και σημαντικότερο από την κλιματική αλλαγή. Σημαντική θα είναι και η αισθητική επέμβαση στην κορυφογραμμή της Κοιμωμένης των Αγράφων και της Νιάλας και οι εγκαταστάσεις των αιολικών θα είναι εμφανείς από μεγάλη έκταση του Δήμου μας. Επίσης σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, διότι εκτός από την αισθητική παρέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο θα γίνει και καταστροφή υποδομών ορειβατικών μονοπατιών τα οποία σε συνδυασμό με το φυσικό κάλος της περιοχής αλλά και την λίμνη Πλαστήρα είχαν συμβάλει στην προοπτική ήπιας ανάπτυξης. Επίσης πλήγμα ίσως και καταστροφή θα δεχθούν και τα επισκέψιμα νεότερα μνημεία στην περιοχή της Νιάλας.

Έχει διερευνηθεί και ήδη έχει γίνει αποδεκτό με γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (βλ. π.χ. απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ : ΩΟΖΛ7ΛΡ-0Μ9) ότι η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αμφισβητείται, αφού η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι επίσης επιχείρημα που δεν ευσταθεί, αφού το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους, ενώ όλο και πιο φανερές γίνονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους υπόηχους που εκπέμπονται Τέλος, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα αιολικά έργα στην πίσω αυλή μας, αλλά όπως αποδεικνύεται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από το όποιο ενεργειακό όφελος το οποίο όμως δεν αποδεικνύεται στις μελέτες.

ΚΑΤΌΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Και αφού θέσαμε υπόψη σας:

Α) τις νέες ΜΠΕ για τις οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε

Β) την προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

Γ) την ανωτέρω εισήγηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ 2009371218 και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου ΠΕΤ 2004292211 των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Β) Εμμένουμε στις επιφυλάξεις όπως διατυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το ίδιο θέμα.

Γ) Είμαστε υπέρ των ωφέλιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος, όρους που δεν πληρούν οι συγκεκριμένες ΜΠΕ όπως έχουν κατατεθεί. Γι’ αυτό προτείνουμε την αναστολή αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων, μέχρι τη σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τις Α.Π.Ε. που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους που έχουν ήδη επισημανθεί. 5 Επίσης, ζητούμε από την πολιτεία τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής των Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την άρση των αδειοδοτήσεων του συνόλου των έργων Αιολικών & Υδροηλεκτρικών που την καταδικάζει σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

Δ) Επισημαίνουμε την επιφύλαξη του Δήμου Αγράφων, ως προς τις νόμιμες ενέργειές του, για την προστασία παντός νομίμου δικαιώματος του για τυχόν προβλήματα από γεωλογικά φαινόμενα όπως αυτά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, αλλά και κατά παντός υπευθύνου για λάθη και παραλείψεις.

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message