Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων 

Στις 4 Φλεβάρη έληξε η δημόσια διαβούλευση επί των νέων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην καρδιά των Αγράφων, στον αυχένα της Νιάλας (Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι) και στο Βοϊδολίβαδο (Μιχός-Βοϊδολίβαδο- Απέλινα), σε υψόμετρο 1700-1900 μέτρων. Η ακύρωση των παλιών μελετών και η κατάθεση νέων, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αποτελεί επιτυχία των αγώνων και των ακούραστων προσπαθειών των προηγούμενων ετών. 

Εκατοντάδες φορείς και πολίτες (αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία) συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ καταθέτοντας τεκμηριωμένους σχολιασμούς και επιχειρήματα που καταδεικνύουν τον καταστροφικό χαρακτήρα του επιχειρούμενου έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρνητικά γνωμοδότησαν και τα τρία δημοτικά συμβούλια  των εμπλεκόμενων δήμων Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας. Το επιχειρούμενο έργο αποτελεί, όπως σημειώνει και η «Ορνιθολογική Εταιρεία», αποκορύφωμα του περιβαλλοντικού παραλογισμού που ακολουθείται στην Ελλάδα, καθώς αντί να εξαιρούνται οι οικολογικά σημαντικές περιοχές από την εγκατάσταση αιολικών, προωθείται συστηματικά η αδειοδότηση μεγάλων αιολικών εργοστασίων μέσα και κοντά σε προστατευόμενες περιοχές. Τα Άγραφα είναι χαρακτηρισμένα ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου NATURA 2000 και αποτελούν τόπο εξαιρετικής σημασίας για την αναπαραγωγή αρπακτικών πουλιών όπως ο Φιδαετός και ο Πετρίτης, αλλά και βασική περιοχή θερινής τροφοληψίας για το κρισίμως κινδυνεύον στην ηπειρωτική Ελλάδα Όρνιο. Τα σχεδιαζόμενα δύο αιολικά εργοστάσια “περικυκλώνουν” τη σημαντικότερη κούρνια των όρνεων στα Άγραφα και βρίσκονται ακόμα πολύ κοντά στα κρίσιμα ενδιαιτήματα του Πετρίτη και της Κοκκινοκαλιακούδας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πουθενά αλλού στον κόσμο δεν εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε τόσο ψηλά βουνά. Όπως είναι γνωστό, το ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες δεν είναι διαρκές, καθώς δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Για να διοχετευθεί το ρεύμα στο δίκτυο απαιτείται τοποθέτηση καλωδίων (υπόγειων και εναέριων), νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης μέσα στο δάσος (πάνω από το αφημένο σε πλήρη εγκατάλειψη δασικό χωριό «Δρυάδες»), πυλώνες δικτύου υψηλής τάσης και συνεπώς  αποψιλώσεις τεράστιων δασικών εκτάσεων και διανοίξεις οδών πρόσβασης στο δίκτυο υψηλής τάσης. Ταυτόχρονα, για την τοποθέτηση των πανύψηλων πυλώνων των ανεμογεννητριών, απαιτείται σκάψιμο των βουνών και αμέτρητα κυβικά τσιμέντου. 

Η διαβούλευση κατέδειξε ότι το αφήγημα της «πράσινης ανάπτυξης» έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανένα, αφού είναι πια ξεκάθαρες οι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης αιολικών εντός -και εκτός- προστατευόμενων περιοχών. Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον ότι το αφήγημα αυτό είχε και έχει σαν μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσει την αδηφάγο όρεξη μιας κερδοσκοπικής “κάστας”. Στο ίδιο πλαίσιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), εξέδωσε τον περασμένο Δεκέμβρη, καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα, για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), κρίνοντας ότι η Ελλάδα δε θέσπισε ως όφειλε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Παρά τη μαζικότατη ωστόσο συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τα Άγραφα, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι διαδικασίες που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τη δημόσια διαβούλευση αδυνατούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της, κατά παράβαση του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου. Αυτός ο λόγος οδήγησε ορισμένες κινήσεις πολιτών που ασχολούνται με την προστασία των Αγράφων να μην υποβάλλουν παρατηρήσεις σε αυτήν, θέση με την οποία δεν συμφωνούμε αλλά κρίνουμε πως είναι απόλυτα σεβαστή. Η διεξαγωγή της διαβούλευσης αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου αποκλείει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του Άαρχους που θέσπισε τα θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα της πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα (Ν3422/2005). Μέσω της δημόσιας ακρόασης παρέχεται η δυνατότητα κυρίως στις τοπικές κοινωνίες να θέσουν ερωτήματα στους επενδυτές και μελετητές και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και γνώμες τους αναφορικά με το σχεδιαζόμενο έργο ή να ζητήσουν τυχόν διευκρινήσεις για αυτό. Η σημασία του συγκεκριμένου δικαιώματος γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι οι ΜΠΕ εκπονούνται από μελετητές οι οποίοι επιλέγονται από τον κύριο του έργου, εξυπηρετώντας έτσι αποκλειστικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επενδυτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε πρόσφατη απόφασή του (C-280/18), έκρινε ότι οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στους οικείους δήμους και όχι στην αρμόδια περιφέρεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή διεξαγωγή της διαβούλευσης. Η ελληνική νομοθεσία (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 1649/45/2014) αντίθετα δίνει την ευχέρεια στο εκάστοτε Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων, πράγμα που σημαίνει ότι η άποψη της τοπικής κοινωνίας μπορεί να μη ληφθεί καν υπόψιν στη λήψη της τελικής απόφασης από την πλευρά της περιφέρειας. Καμία όμως μελέτη δεν μπορεί να αξιολογήσει επαρκώς τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές παραμέτρους αναφορικά με τις περιοχές εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, χωρίς πρώτα να ακούσει την τοπική κοινωνία. 

Tοπικοί σύλλογοι, κινήσεις πολιτών, περιβαλλοντικές ομάδες, ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι, τοπικοί φορείς και πολίτες από όλη την Ελλάδα, συνεχίζουν τον κοινό πολύμορφο αγώνα τους με σκοπό τη διάσωση των Αγράφων, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης, ελευθερίας, υπεράσπισης του φυσικού πλούτου και των κοινών δημόσιων αγαθών. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των ένδικων προσφυγών του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων για την αποτροπή εγκατάστασης ενός ακόμα αιολικού “πάρκου” στη θέση “Αέρας-Αφεντικό” των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας (γνωστού και ως Αιολικό Τυμπάνου). Τα Άγραφα αποτελούν μία από τις καθαρότερες περιοχές της Ευρώπης και έχουν να προσφέρουν πολλά στις επόμενες γενιές, αποτελούν μια περιοχή την οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να μην αφήσουμε να παραδοθεί σε καταστροφικά σχέδια που θέλουν να μετατρέψουν όλα τα βουνά και τα ποτάμια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Άγραφα

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την "Πρωτοβουλία Αργιθεατών" ολοκληρώθηκε  η συλλογή των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν επί τη βάσει του «Ψηφίσματος Εναντίωσης Αργιθεατών» κατά της εγκατάστασης αιολικών στην Αργιθέα  και η αποστολή του υπογεγραμμένου πλέον εντύπου προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Χίλιοι εκατόν εξήντα τέσσερις (1.164) Αργιθεάτες από τις 20 Κοινότητες της περιοχής, συντάχθηκαν δια της φυσικής υπογραφής τους με το αιτιολογικό και τους στόχους του συνοδευτικού κειμένου,

 καθιστώντας σαφή τη θέση τους απέναντι σε οποιοδήποτε αρχή ενέκρινε, ευνόησε ή ανέχτηκε σιωπηρά εξελίξεις που οδήγησαν ή εξακολουθούν να οδηγούν σε τετελεσμένα, αγνοώντας επιδεικτικά τις άμεσα επηρεαζόμενες κοινωνίες,

 διεκδικώντας να ακουστεί η φωνή τους υπέρ της αναστολής οποιασδήποτε ενέργειας αποσκοπεί στην κερδοσκοπική εκμετάλλευση του αναπτυξιακού αποθέματος του τόπου, του φυσικού του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ενημέρωσής τους ως ελάχιστης προϋπόθεσης για την έναρξη κάθε σχετικής διαδικασίας.

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ

THN ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΙΘΕΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Σε συνέχεια των μηχανοκίνητων επιχειρήσεων καταπάτησης Αργιθεάτικης γης που λαμβάνουν χώρα στα μέρη μας το τελευταίο διάστημα, οι κάτωθι υπογραφόμενοι Αργιθεάτες, ενώνουμε τις φωνές μας με εκείνες των υπόλοιπων Αγραφιωτών. Ως ελάχιστη εκπλήρωση του χρέους μας σε εκείνους που μας κληροδότησαν αυτόν τον τόπο. Προς τα βουνά που ανδρείωσαν τους πρωταγωνιστές του εθνικού ξεσηκωμού. Προς τα χώματα στα οποία κρίθηκε η υπόσταση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Προς τις γενιές στις οποίες οφείλουμε να παραδώσουμε τα ίδια κρυστάλλινα νερά, τις ίδιες πολυτραγουδισμένες κορυφές.

 Λίγο πριν το βιώσιμο μέλλον της Αργιθέας καταστεί μια υπόθεση αμετάκλητα χαμένη, θυμίζουμε, πως τριάντα και πλέον τώρα χρόνια ο τόπος μας μετρά πληγές:

○από το κυριολεκτικό ξεκοίλιασμα εκτεταμένων αλπικών εκτάσεων που προκάλεσε η άναρχη διάνοιξη δρόμων τη δεκαετία του ΄80 στην προοπτική ανάπτυξης της ορεινής κτηνοτροφίας,

○ από την εξαΰλωση του δυτικού μας μετώπου που προκάλεσαν τα έργα του μεγαλόπνοου αλλά αναξιοποίητου έως σήμερα φράγματος Συκιάς και την ολική «εκτροπή» ανταποδοτικών λόγων και πράξεων από πλευράς των εμπνευστών,

○ από τα απόνερα της συστηματικής καταπάτησης των περιβαλλοντικών όρων και την άνθηση πάσης φύσεως παραβατικών πρακτικών κατά του οικοσυστήματος, συνέπεια του πλημμελούς ελεγκτικού μηχανισμού από πλευράς της πολιτείας.

 Κι όμως! Παρά τις πληγές της η Αργιθέα εξακολουθεί να απασχολεί διεθνείς θεσμικούς οργανισμούς ως ένα από τα τελευταία ζωντανά οικουμενικά μνημεία περιβαλλοντικής καθαρότητας. Περιοχές του δικτύου Natura, βιότοποι, καταφύγια άγριας ζωής, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τμήματα του Ευρωπαϊκού δικτύου μονοπατιών, στελεχώνουν τον «κορμό» της, καλύπτοντας πάνω από το ένα τρίτο της έκτασής της. Ότι μένει δεν είναι παρά πανάρχαια αλπική χλωρίδα, τρεχούμενα νερά, ελληνιστικά, μεταβυζαντινά μνημεία, παραδοσιακά πετρογέφυρα, μικρά οικιστικά σύνολα και τεκμήρια των πρώτων δειλών προσπαθειών τουριστικής και γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριοποίησης, τα μόνα μέχρι στιγμής ελκυστικά πεδία βιοπορισμού και περιορισμού της πληθυσμιακής αποψίλωσης.

Κάπου εδώ εντοπίζεται το παράδοξο. Αυτός ο τόπος που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις εθνικές χωροταξικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές πληροί τις προϋποθέσεις να καταστεί πρότυπο ορεινής βιώσιμης ανάπτυξης, τυγχάνει ταυτόχρονα να θεωρείται «πυλώνας» της ενεργειακής πολιτικής. Αυτά τα μέρη που υποτίθεται ότι θα διάλεγε κάποιος να πάει για να νιώσει το δέος της θείας δημιουργίας, προκρίνονται τώρα ως ιδανικό πεδίο βαριάς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Στον τόπο από τον οποίο η πολιτεία προσβλέπει να δράξει από την προσθετική αξία ποιοτικού τουριστικού προϊόντος και προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής εγγυημένης προέλευσης, διακυβεύεται ανοιχτά η ποιότητα των φυσικών του πόρων. Ένας ακόμα από τους τελευταίους σοβαρούς πνεύμονες της χώρας, φαίνεται τώρα να πληρώνει αναίτια και δυσανάλογα το μάρμαρο της βίαιης απολιγνιτοποίησης της χώρας.

Στο βωμό ενός στρεβλού μηχανισμού οριοθέτησης των περιοχών ενεργειακής προτεραιότητας, η απάτητη μέχρι προ ολίγου Αργιθέα, οδηγείται με ευθύνη της Ελληνικής πολιτείας για πρώτη φορά στην γνωστή ιστορία της σε μια άνευ όρων αναγκαστική παράδοση. Τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία των αρμόδιων αρχών, λίγο πολύ εκκωφαντικά: Παραβλέποντας τις αιτήσεις αδειοδότησης που τελούν υπό αξιολόγηση, στην Αργιθέα των 373 τ. χμ. (λιγότερα δηλαδή της έκτασης της Άνδρου!) και εγγύς των ορίων αυτής, μετρώνται ήδη 17 ενεργές άδειες κατασκευής αιολικών πάρκων και 14 υδροηλεκτρικών σταθμών σε κατάσταση εγκατάστασης, παραγωγής ή λειτουργίας με ανοιχτά ακόμα περιθώρια πολλαπλασιασμού τους έως ότου εξαντληθεί η κατά το νόμο φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Εκλαμβάνοντας τα ανωτέρω ως παραμέτρους μιας κρίσιμης ιστορικής επιλογής το αντίκτυπο της οποίας παραμένει εν πολλοίς αχαρτογράφητο, κατά κοινή όμως ομολογία υπαίτιο για πολυεπίπεδες διαταραχές, πολύ σοβαρότερες από τα όποια ανταλλάγματα, θεωρούμε επίκαιρο όσο ποτέ να βροντοφωνάξουμε γι’ αυτό που όπως φαίνεται έχει συστηματικά υποτιμηθεί:

Το περιβαλλοντικό και το ενεργειακό ισοζύγιο γέρνει ξεκάθαρα υπέρ της Αργιθέας!

Η περιοχή μας όχι απλά δεν μολύνει αλλά συγκαταλέγεται στις πρώτες που συνέβαλαν έμπρακτα σε εθνικής εμβέλειας έργα πράσινης ανάπτυξης, πληρώνοντας εξαιρετικά βαρύ τίμημα δίχως να λάβει ως τώρα ανταποδοτικά ωφελήματα. Αν δεν είναι, κάνουμε σαφές ότι αποτελεί μάλλον την τελευταία που θα εναντιωνόταν στην ενεργειακή εξαργύρωση της θυσίας της, στην ολοκλήρωση δηλαδή του υδροηλεκτρικού φράγματος Συκιάς η συμβολή του οποίου ισοσκελίζει το αναμενόμενο από τις δρομολογούμενες παρεμβάσεις όφελος.

Η ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, της κτηνοτροφίας και άλλων παραδοσιακών δραστηριοτήτων αποτελεί πλέον τη μόνη βιώσιμη προοπτική για να ανακάμψουν οι ανθρώπινοι πληθυσμοί, να διασφαλιστεί η διαχρονική διεποχική τους απασχόληση και να συμβάλλει η περιοχή στο μέτρο των δυνατοτήτων της στην εθνική οικονομία. Μια τέτοια οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάκαμψης, προϋποθέτει και απαιτεί, απόλυτο και δημιουργικό σεβασμό στην ποιότητα και τα μεγέθη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών τεχνών, δεξιοτήτων και τεχνικών, της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υλικών. Αυτά συγκροτούν το πραγματικό και ολικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής αποτελώντας απόθεμα ανάπτυξης που δεν πρέπει να αναλώνεται.

Συνυπολογίστε το παρόν ως μια ύστατη έκκληση για την προστασία του πλεονεκτήματος αυτού. Ως το μόνο τρόπο να εκφράσουμε τη ρητή αντίθεσή μας με οποιαδήποτε ενέργεια προσκρούει στο μοντέλο ανάπτυξης που η ίδια η πολιτεία έχει εμπεριστατωμένα προκρίνει για την περιοχή μας[1].

Η σαφής πλην κυνική ομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[2], δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας της ευθύνης των τοπικών κοινωνιών στην έκβαση τέτοιου είδους έργων. Συνεπώς οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, όποιες και να είναι, πρέπει να στηριχθούν στη σφαιρική, ρεαλιστική θεώρηση των δεδομένων, του ρόλου και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής. Έως τότε η οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά ως βίαιη και μη ανεκτή επιβολή.

Ευελπιστώντας ότι συνεκτιμώνται οι ιδιαίτερες πτυχές του ζητήματος που εκτέθηκε, ότι η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής μας παραμένει ως προτεραιότητα για τις Αρχές και ότι υπάρχει συναντίληψη αναφορικά με την αναγκαιότητα διασφάλισης της εμπιστοσύνης, της έγκυρης πληροφόρησης και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των άμεσα επηρεαζόμενων κοινωνιών, ζητούμε:

ØΤην άμεση ανάκληση των αδειών που τελούν υπό αξιολόγηση ή έχουν ήδη δοθεί για παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση φυσικών πόρων της περιοχής,

ØΤην παροχή έγκυρης και σφαιρικής ενημέρωσης για τις άμεσες, τις παρεμπίπτουσες επιπτώσεις και τα οφέλη που αναμένεται να υπάρξουν από τέτοιου είδους παρεμβάσεις,

ØΤην θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου συμβολής των ορεινών περιοχών στην εθνική ενεργειακή στρατηγική επί τη βάσει των αρχών των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και της Ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

ØΤη συμπερίληψη του υδροηλεκτρικού φράγματος Συκιάς στο «Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας για το Κλίμα», την άμεση επανέναρξη των εργασιών ολοκλήρωσης και την ενεργειακή του εξαργύρωση προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

Κατηγορία Αργιθέα

"Πράσινο φως" έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εγκατάσταση δεκάδων υδροηλεκτρικών σταθμών και αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές και τα ποτάμια της Ευρυτανίας.

Δείτε που θα κατασκευαστούν μερικά απο αυτά:

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,13998 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,13998 MW στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07123)

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,79305 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,79305 MW στη θέση ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΟΥΡΝΑ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07122)

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,61124 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,61124 MW στη θέση ΠΑΡΑΠΛΑΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07121)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,3 MW στη θέση ΣΠΑΝΟΣ & ΚΟΜΠΟΛΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΦΟΥΡΝΑ - ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.»

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,98477 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,98477 MW στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07032)

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 32 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 32 MW στη θέση ΚΑΥΚΙ - ΜΥΤΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΡΑΦΩΝ - ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Μ.Α.Ε.»

 -Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,48 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,48 MW στη θέση ΡΕΜΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΝΕΚΑ S A». (ΑΔ-06957)

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΤΡΙΚΟΡΦΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (ΑΔ-06904)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΣΟΥΒΛΕΡΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (ΑΔ-06897

Κατηγορία Ευρυτανία

"Η Στερεά Ελλάδα «φιλοξενεί» το 41% των ανεμογεννητριών της χώρας. Εγκαθίστανται και εξαπλώνονται άναρχα και μαζικά, συχνότατα εκτός χωροταξικού πλαισίου, σε δάση, σε περιοχές Natura, σε θέσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή με ξεχωριστό φυσικό κάλλος" τονίζει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς κ.Φάνης Σπανός σε επιστολή του προς το Υπουργό Ενέργειας κ.Σκρέκα ζητώντας αναστολή  κάθε νέα αδειοδότηση για αιολικά αλλα και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

Και συνεχίζει..:

"Με τις τελευταίες ανακοινώσεις, διαφαίνεται η ραγδαία κλιμάκωση του ήδη προβληματικού φαινομένου, ιδίως στην Εύβοια.Ως Περιφέρεια, γνωμοδοτούμε για τις αδειοδοτήσεις, πάντοτε εισακούγοντας τις απόψεις των Δήμων, δηλαδή των τοπικών κοινωνιών. Δυστυχώς, βάσει Νόμου, δεν αποφασίζουμε.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και με επιστολή που απευθύνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνουμε τα προβλήματα και ζητούμε:

• να επανεξεταστεί εκ βάθρων το συνολικό πλαίσιο χωροθέτησης και αδειοδότησης των αιολικών σταθμών.

• Έως τότε να ανασταλεί κάθε νέα αδειοδότηση και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

• Παράλληλα, να αναβαθμιστεί ουσιωδώς το πλαίσιο ανταποδοτικών ωφελημάτων για τους πολίτες, όσον αφορά τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα.

Με πλήρη αντίληψη της εθνικής ανάγκης για απολιγνιτοποίηση, αλλά κυρίως με βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που δημιουργεί η άναρχη εξάπλωση των αιολικών πάρκων, οικοδομούμε μια διεκδίκηση με ισχυρή πολιτική βούληση και σοβαρή τεχνοκρατική τεκμηρίωση".

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Την οργή του πρώην Βουλευτή Ευρυτανίας Θωμά Κώτσια προκάλεσε η θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Καρπενησίου στην εγκατάσταση των αιολικών στα βουνά των Αγράφων.

Σε σχόλιό του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ.Κώτσιας μιλά με ιδιαίτερα σκληρά λόγια και καταγγέλλει ευθέως το Δασαρχείο ενω μιλά και για την στάση του νυν Βουλευτή κ.Κοντογεώργου.

Αναλυτικά το σχόλιο του πρώην Βουλευτή:

Θετικά γνωμοδότησε το Δασαρχείο Καρπενησίου για μια ακόμα φορά στην εγκατάσταση των αιολικών στις κορφές της Νιάλας και του Βοιδολίβαδου  των Αγράφων. Ποιος μπορούσε να φανταστεί μια υπηρεσία που υποτίθεται ότι είναι ο προστάτης των δασών και του φυσικού μας πλούτου, αυτή η υπηρεσία που για χρόνια εξαντλεί τον έλεγχο και την αυστηρότητά της στους κατοίκους των χωριών, να είναι τόσο ενδοτική και δουλική στα επιχειρηματικά    συμφέροντα. Στις προηγούμενες γελοίες "περιβαλλοντικές μελέτες" για τις ίδιες περιοχές που το κίνημα μας αποδόμησε  τόσο που σταμάτησαν να υπερασπίζονται και εγκατέλειψαν ακόμα και οι ίδιες οι εταιρείες, το δασαρχείο Καρπενησίου δεν βρήκε τίποτα επιλήψιμο, αντίθετα βιάστηκε να εκδώσει πρωτόκολλο εγκατάστασης του εργολάβου παρά την απόφαση του ΣτΕ για εκπόνηση από την εταιρεία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και έγκριση της  από την αρμόδια      

 Δ/νση πριν την έναρξη εκσκαφών εμπλέκοντας μάλιστα και την αστυνομία σε ρόλο φύλακα των εργολάβων, θέμα για το οποίο έχουν ασκηθεί μηνήσεις κατά του Δασαρχείου. Το ίδιο δασαρχείο έδωσε άδεια εγκατάστασης ανεμοιστών με τον όρο τα υλικά, ιδιαίτερα την περίοδο φωλέασης και αναπαραγωγής, μετά το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, να μεταφερθούν με ζώα ή στα χέρια και όταν τους καταγγέλθηκε ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ξέχασε τον όρο που το ίδιο έθεσε και δεν βρήκε κάτι παράνομο στο μέσο που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Την ίδια ευαισθησία και ταχύτητα εξυπηρέτησης  των εταιρειών έδειξε και για τα Φ/Β της Βαλαώρας,  όπου σε χρόνο ρεκόρ από την κατάθεση της αίτησης τους, εξέδωσε τις πράξεις χαρακτηρισμού των εκτάσεων που θέλουν να αρπάξουν.

Το Δασαρχείο Καρπενησίου με τα εύσημα του υπουργού κ. Γεωργιάδη που "όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει" και με πολιτική κάλυψη έχει αποθρασυνθεί και από προστάτης των δασών έγινε προστάτης των εταιρειών. Κλαυσίγελο προκαλούν οι επιφυλάξεις του στις νέες γνωμοδοτήσεις για τα Άγραφα, όπου αφού γνωμοδοτεί θετικά για την καταστροφή τους, εκφράζει και την ανησυχία του για τα μπάζα που θα προκληθούν από τις εκσκαφές και το μέρος της απόθεσης τους και βέβαια δεν έχει τίποτα να πει για το φάρδος των δρόμων που θα ανοιχτούν. Ένα είναι αλήθεια ότι οι εταιρείες των ΑΠΕ και οι εκπρόσωποι τους, είναι μέσα στα αρμόδια υπουργεία, αυτοί αποφασίζουν, αυτοί διατάσσουν και οι υπουργοί υπογράφουν ότι τους ζητούν,  με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το αίτημά τους για αύξηση από τα 5 στα 10 MW χωρίς Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έτσι όλες οι εταιρείες σπάνε τα έργα σε κομμάτια των 10 MW και προχωρούν με γρήγορες διαδικασίες χωρίς κανένα νομικό εμπόδιο. 

Καλύπτουν και τις αυθαιρεσίες των υπηρεσιών που εμπλέκονται στις αδειοδοτήσεις, δημιουργώντας ένα αίσθημα ατιμωρησίας πέρα βέβαια από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να παίρνουν ό,τι ζητούν. Σε όλα αυτά δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές, τα σενάρια για τον τόπο μας είναι εφιαλτικά. Η ΡΑΕ έχει στήσει βιομηχανία νέων αδειών και όταν κάποιος ζητήσει οποιοσδήποτε στοιχεία για έργα που τον αφορούν, θυμούνται την πανδημία το κορονοιου και δηλώνουν αδυναμία να δώσουν οτιδήποτε σχετικό με τις αποφάσεις τους, ενώ οι χρονικές δεσμεύσεις των κατάθεσης ενστάσεων παραμένουν ασφυκτικές.

Εξοργιστική είναι επίσης η στάση του Βουλευτή Ευρυτανίας κ, Κοντογεώργου,  σε όλα αυτά, με εξαίρεση τα Φ/Β στη Βαλαώρα που φαίνεται να συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, αλλά δεν σταματά να τους καθησυχάζει ότι το έργο δεν θα γίνει, ενώ βέβαια η εταιρεία προχωρά.  Αναφανδόν υπέρ των συγκεκριμένων αιολικών στα Αγραφα, υπόσχεται ό,τι και οι εταιρείες και ό,τι λείπει στους Αγραφιώτες, δρόμους, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, τουρισμό, με αξιοθέατα τις ανεμογεννήτριες, ναι ειπώθηκε και αυτό, με το δέλεαρ των  "ανταποδοτικών" βεβαίως να μην λείπει από τα "καλούδια" τους,, ενώ όσοι εναντιωνόμαστε στην καταστροφή των Αγράφων και όλης της Ευρυτανίας, είμαστε κάποιοι τύποι χορτάτοι, "που δεν ενδιαφερόμαστε για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν".

Κατηγορία Κεντρίσματα

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς αύριο Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος).

-Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γκορόγιας Παναγιώτης).

 Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Σύμφωνα με τα αριθ. Πρωτ. 1271/3 και 1543/4 της 5-1-2021 έγγραφα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, η εγκατάσταση των οποίων αιολικών σταθμών είναι εντός των ορίων του Δήμου μας και συνδέονται με κοινό δίκτυο ρεύματος το οποίο καταλήγει στην Καρδίτσα, για τον λόγο αυτό θα είναι κοινή η κριτική μας για τους δυο αυτούς αιολικούς σταθμούς.

Με αφορμή τα ανωτέρω έργα έχει εκδοθεί απόφαση – ψήφισμα (αριθμ. αποφ: 107/2019) από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατά της εγκατάστασής ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν αυτές μπορούν πραγματικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, να εξασφαλίσουν καθαρή ενέργεια και ασφαλή ηλεκτροδότηση στο εθνικό μας δίκτυο.

Ωστόσο το θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Ιδιαίτερα δε τώρα που οι καταστροφικές επιπτώσεις του κυκλώνα «Ιανός», του Σεπτεμβρίου 2020 και των άλλων εντόνων καιρικών φαινομένων, με τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταπτώσεις που σημειώνονται εντός του Δήμου μας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Επιπλέον τα κατολισθητικά φαινόμενα, οι καταστροφές του οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος και οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών του τόπου μας.

2 Οι νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αιολικών στον Δήμο μας και σε υψόμετρα από 170μ έως 1950μ παρά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών (Α/Γ) που προβλέπουν, με την ίδια συνολική ισχύ χάρις στην αύξηση του μεγέθους τους, θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο προστατευόμενο περιβάλλον και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους, για τους παρακάτω λόγους:

 Αυξάνονται οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000

 Αυξάνονται οι εκσκαφές

 Αυξάνεται η ταπείνωση των κορυφών

 Αυξάνεται το πλάτος των δρόμων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των ανεμογεννητριών

 Διπλασιάζεται η επιφάνεια σάρωσης των Α/Γ με καταστροφικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

 Αυξάνονται οι αποψιλώσεις των δασών και οι κοπές των δένδρων από δεκάδες στις αρχικές μελέτες τώρα υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν οι μελέτες ωστόσο διότι:

- Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής που είναι ενεργά και έντονα.

- Δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες οδοποιίας. ∆εν γίνεται καμία εκτίμηση για την καταλληλόλητα της υφιστάμενης επαρχιακής οδοποιίας, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ούτε για τις επιπτώσεις που θα φέρει η κατασκευή του έργου σε τμήματα αυτής, την αποκατάστασή τους, κ.λ.π..

- Απουσιάζουν οι κατάλληλες υδρογεωλογικές μελέτες για μια ορεινή και σε μεγάλο υψόμετρο περιοχή, όπου αναβλύζουν αρκετές πηγές από τις οποίες αρδεύονται και υδρεύονται οικισμοί της περιοχής, επιπτώσεις που έχουν επισημανθεί και από ειδικούς επιστήμονες καθότι οι Α/Γ εγκαθίστανται στον υδροκρίτη των ορεινών όγκων.

- ∆εν έχει ορισθεί πιστοποιημένος χώρος εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.

- ∆εν αναφέρεται πώς θα γίνει η αποκατάσταση του χώρου παρά μόνον αναφέρει την ισχύουσα νομοθεσία. - Δεν αναφέρει πως μπορεί να γίνει ποτέ αποκατάσταση του περιβάλλοντας όταν οι κορυφές των βουνών ταπεινωθούν περισσότερο από 30μ.

- Δεν υπάρχει ανεμολογική μελέτη απόδοσης των αιολικών σταθμών.

-Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να υπολογίζει τα οικονομικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών, προσδοκώμενα έσοδα, το τελικό κόστος αποξήλωσης και της όποιας αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία κ.λ.π., ώστε να 3 διαμορφωθεί μια σχέση κόστους – οφέλους και να εξαχθούν συμπεράσματα για τα τελικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ή μη αυτών.

- Δε λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) στην περιοχή του έργου.

- Οι απαιτούμενες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις των έργων ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουν εγκριθεί αρμοδίως, προφανώς λόγω των εσφαλμένων συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των έργων στην βιοποικιλότητα.

- Στις μελέτες των έργων αναφέρονται πολλά καταχωρημένα στο «κόκκινο βιβλίο» υπό καθεστώς απειλής είδη πανίδας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους καθότι τα προτεινόμενα έχουν αποτύχει στην πράξη.

- Χιλιάδες δέντρων και τετραγωνικών μέτρων λοιπής βλάστησης θυσιάζονται χάριν της εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων και των συνοδών αυτών έργων, χωρίς να παρατίθεται κανένα, απολύτως, στοιχείο, που να τεκμηριώνει ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απ’ ότι ο φυσικός πλούτος, που εξαιτίας τους χάνεται.

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των έργων αυτών οι οποίες όμως στις μελέτες παρουσιάζονται ως χαμηλές ή μηδενικές

Οι νέοι υπερμεγέθεις δρόμοι αλλά και οι διαπλατύνσεις των παλαιών σε συνδυασμό με την ισοπέδωση και ταπείνωση των κορυφογραμμών και την εκχέρσωση σημαντικών δασικών εκτάσεων θα επιβαρύνουν σημαντικά το γεωλογικό και υδρογεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, που αντιμετωπίζει ήδη τεράστια προβλήματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα λόγω της αλλαγής χρήσης της περιοχής με σημαντικό εκτοπισμό και θανάτωση αρπακτικών όπως γύπες και αετοί αλλά και θηλαστικών.

Επισημαίνουμε ότι μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα πρόβλημα εξίσου ή και σημαντικότερο από την κλιματική αλλαγή. Σημαντική θα είναι και η αισθητική επέμβαση στην κορυφογραμμή της Κοιμωμένης των Αγράφων και της Νιάλας και οι εγκαταστάσεις των αιολικών θα είναι εμφανείς από μεγάλη έκταση του Δήμου μας. Επίσης σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, διότι εκτός από την αισθητική παρέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο θα γίνει και καταστροφή υποδομών ορειβατικών μονοπατιών τα οποία σε συνδυασμό με το φυσικό κάλος της περιοχής αλλά και την λίμνη Πλαστήρα είχαν συμβάλει στην προοπτική ήπιας ανάπτυξης. Επίσης πλήγμα ίσως και καταστροφή θα δεχθούν και τα επισκέψιμα νεότερα μνημεία στην περιοχή της Νιάλας.

Έχει διερευνηθεί και ήδη έχει γίνει αποδεκτό με γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (βλ. π.χ. απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ : ΩΟΖΛ7ΛΡ-0Μ9) ότι η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αμφισβητείται, αφού η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι επίσης επιχείρημα που δεν ευσταθεί, αφού το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους, ενώ όλο και πιο φανερές γίνονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους υπόηχους που εκπέμπονται Τέλος, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα αιολικά έργα στην πίσω αυλή μας, αλλά όπως αποδεικνύεται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από το όποιο ενεργειακό όφελος το οποίο όμως δεν αποδεικνύεται στις μελέτες.

ΚΑΤΌΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Και αφού θέσαμε υπόψη σας:

Α) τις νέες ΜΠΕ για τις οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε

Β) την προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

Γ) την ανωτέρω εισήγηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ 2009371218 και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου ΠΕΤ 2004292211 των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Β) Εμμένουμε στις επιφυλάξεις όπως διατυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το ίδιο θέμα.

Γ) Είμαστε υπέρ των ωφέλιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος, όρους που δεν πληρούν οι συγκεκριμένες ΜΠΕ όπως έχουν κατατεθεί. Γι’ αυτό προτείνουμε την αναστολή αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων, μέχρι τη σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τις Α.Π.Ε. που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους που έχουν ήδη επισημανθεί. 5 Επίσης, ζητούμε από την πολιτεία τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής των Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την άρση των αδειοδοτήσεων του συνόλου των έργων Αιολικών & Υδροηλεκτρικών που την καταδικάζει σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

Δ) Επισημαίνουμε την επιφύλαξη του Δήμου Αγράφων, ως προς τις νόμιμες ενέργειές του, για την προστασία παντός νομίμου δικαιώματος του για τυχόν προβλήματα από γεωλογικά φαινόμενα όπως αυτά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, αλλά και κατά παντός υπευθύνου για λάθη και παραλείψεις.

Κατηγορία Άγραφα

Στις βουνοκορφές των Αγράφων ανέβηκε προχθές ο Βουλευτής του Μέρα 25 κ.Κρίτων Αρσένης δηλώνοντας την αντιθεσή του στην κατασκευή αιολικών πάρκων.

Δείτε τι ανέφερε ...

"Χθες ανέβηκα στα Άγραφα. Έφτασα δίπλα στις κορυφές όπου θέλουν να κάνουν το αιολικό πάρκο. Ανεξαρτήτως της στάσης του καθενός στο θέμα των ανεμογεννητριών, δεν είναι δυνατό να επιτρέψουμε να γίνει αιολικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο στις κορυφές των Αγράφων.

Είναι σα να βάζαμε ανεμογεννήτριες στο Μύτικα, στην κορυφή του Ολύμπου. Είναι αδιανόητο, καταστρεπτικό για την φύση και τη ζωή. Δυσφημεί τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Καλώ όσους έχουν την καρδιά τους στη θέση της να σταθούν απέναντι σε αυτή την καταστροφή και όσους δεν έχουν πειστεί, να ανέβουν τα Άγραφα και να δουν με τα μάτια τους και την καρδιά τους το διακύβευμα".

Κατηγορία Άγραφα

Δήμαρχος Αγράφων:"Φανταστείτε που θα πήγαιναν τα βουνά μας και οι ανεμογεννήτριες μαζί μετά την κακοκαιρία"..

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον δήμο Αγράφων.

Περνώντας ένα βήμα πιο πέρα ,ο δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καραδαμπίκης ,σχολιάζοντας τις ζημιές που υπέστησαν χωριά του δήμου αναρωτιέται πόσο επιπλέον επιβαρυμένο θα ήταν το φυσικό περιβάλλον μετά και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις βουνοκορφές της Νιάλας.

Δείτε τι ανέφερε στο σχόλιό του:

"Βλέποντας τις μεγάλες καταπτώσεις, τις πεσμένες γέφυρες,  τους διαλυμένους δρόμους  στα Βραγγιανά, Κουστέσσα, Βαλάρι κλπ  αναρωτήθηκα…..οι σχεδιάζοντες , οι γνωρίζοντες και οι μη γνωρίζοντες θιασώτες της εγκατάστασης βιομηχανικού πάρκου ανεμογεννητριών  στα Αγραφιώτικα βουνά,  το ελάχιστο που οφείλουν  να κάνουν είναι να  ξανασκεφθούν  τη θέση τους  υπερ της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Νιάλα, σε μια προστατευόμενη περιοχή,  σε υψόμετρο 2000 μέτρων, μετά τις πρόσφατες  μεγάλες κατολισθήσεις και καταστροφές  στο Δήμο Αγράφων και στους διπλανούς μας Δήμους"..

Μια απλή επίσκεψη θα πείσει και τον πιο δύσπιστο, ότι εδώ πάει να γίνει μια καταστροφή, πλην εκείνων που βλέπουν μόνο το κέρδος και το εφήμερο  χρήμα.  Φανταστείτε που θα πήγαιναν τα βουνά μας και οι ανεμογεννήτριες μαζί, με  τόσα νερά   μετά και το πέσιμο   6000 κυβικών μέτρων μπετόν πάνω στα βουνά και μετά το άνοιγμα χιλιάδων χιλιομέτρων νέων χωματόδρομων.

Κατηγορία Άγραφα

Μεγαλειώδης ήταν η συγκέντρωση και πορεία ενάντια στα αιολικά στην περιοχής της Ιστορικής Νιάλας στην καρδιά των Αγράφων που έγινε την Κυριακή 5/7/2020.Παρά τις δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις, ίσως ήταν η μαζικότερη πορεία υπεράσπισης του περιβάλλοντος σε υψόμετρο 1800μ όλων των εποχών.  Εκπρόσωποι φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλογικότητες και πολίτες από τοπικά και πανελλήνια αγωνιστικά κινήματα, βροντοφώναξαν Ελεύθερα Βουνά και Νησιά χωρίς αιολικά , Κάτω τα Χέρια από τα Άγραφα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης και ενιαίου αγώνα στους επίδοξους καταπατητές του περιβάλλοντος και της ιστορικής μνήμης των Αγράφων. 

Δηλώνουμε ξεκάθαρα σε όλους, ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη μεταλαμπαδεύοντας τομήνυμα της αντίστασης σε κάθε μεριά της Ελλάδας. Δεν συναινούμε στην καταστροφή, δεν υποχωρούμε. 

Οι ψευδείς καταγγελίες και διώξεις κατά των τεσσάρων αγωνιστών από την Καρδίτσα όπως επίσης και μηνήσεις των εταιρειών κατά των τεσσάρων αγωνιστών από την Ευρυτανία, θα καταπέσουν με τον αγώνα και την αλληλεγγύη όλων μας. Οι πολίτες που μάχονται για το περιβάλλον ενάντια στα συμφέροντα δεν είναι τρομοκράτες. 

Επόμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμπαράστασης και αλληλεγγύης την Παρασκευή 10/7/2020/ στις 9:00 πμ στα δικαστήρια της Καρδίτσας. 

Και ξανά στην Νιάλα στις 17/18/19 Ιουλίου στην 2η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση Φίλων των Αγράφων στα Καμάρια.

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων.

 

Κατηγορία Άγραφα

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2020 αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος (αρ. απόφασης 148/2020) ως κάτωθι:

 ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, πληροφορούμενο την ύπαρξη αιτήσεων αδειοδότησης, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, από το αρχικό στάδιο έως τη φάση εγκατάστασης, αιολικών πάρκων σε περιοχές εντός των διοικητικών της ορίων και αφού εξέτασε τα πραγματικά δεδομένα κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ομόφωνες εισηγήσεις – ψηφίσματα τοπικών αρχών και φορέων που του επιδόθηκαν και συγκεκριμένα:

ψήφισμα του Δήμου Λαμιέων

ψήφισμα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων

ψήφισμα του Δήμου Καρύστου

ψήφισμα του Δήμου Σκύρου

ψήφισμα του Δήμου Ερετρίας

ψήφισμα του Δήμου Αγράφων

επιστολή του Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού (με την επιφύλαξη επικείμενης εισαγωγής ψηφίσματος στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο)

Αποφασίζει την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο

Α) Δηλώνει:

Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Tη δέσμευση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να πορευθεί, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι και η Στερεά Ελλάδα αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ. Εξάλλου, εντός των διοικητικών της ορίων, ήδη έχει εγκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές, όπως (ενδεικτικά) τα αιολικά πάρκα στη Νότια Καρυστία, τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Βοιωτικό κάμπο, τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και τη Θήβα, η υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας και οι κατά τόπους μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.

Την ανησυχία και αντίθεσή της στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης.

Τη θέση της ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές εκφράζονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού και όχι απλή γνωμοδότηση της επιτροπής περιβάλλοντος της Περιφέρειας, όπως ισχύει ως σήμερα.

Την αναγκαιότητα θέσπισης υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.

Στηρίζει τα αιτήματα των τοπικών αρχών, συμφώνως προς τα υποβληθέντα σε αυτήν ανωτέρω ψηφίσματα.

Β) Με βάση τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κάθε ρυθμιστική και αδειοδοτική αρχή των αιολικών πάρκων:

Τη μη αδειοδότηση των αιτηθέντων αιολικών πάρκων στις περιοχές Οίτης, Δίρφυος, Σκύρου, Ερέτριας, Νότιας Καρυστίας, Αγράφων, Τελεθρίου Β. Εύβοιας και γενικώς σε κάθε περιοχή όπου συντρέχουν οι ανωτέρω περιγραφείσες συνθήκες

Την αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, ώστε: 

να λαμβάνονται με ισχύ αρνησικυρίας υπόψη οι απόψεις των τοπικών αρχών

να λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια επιλογής καταλλήλων θέσεων για την εγκατάστασή τους

να αυξηθούν ουσιωδώς τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα ανταποδοτικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και να θεσπιστεί κρατική εγγύηση για την έγκαιρη απόδοσή τους σε αυτές

να επαναποδοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ιδίως Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού κόλπου και Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, συμφώνως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Ικανοποίηση Αναγνωστάκη

Η παράταξή μας "Στερεά Υπεροχής" δηλώνει την ικανοποίησή της, για την έκδοση Ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από την επιμονή της να αναδείξει το θέμα της αλόγιστης εγκατάστασης αιολικών πάρκων και της ανάγκης ταχύτατης αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ.

Είναι προφανές οτι το Ψήφισμα προέκυψε από συνθετική προσπάθεια, έχοντας ως στόχο τη μέγιστη πολιτική σύγκλιση και ως εκ τούτου αποτελεί την κοινή βάση απόψεων των παρατάξεων που το συνυπογράφουν.

Η προσπάθεια και ο αγώνας συνεχίζονται, για μια ανάπτυξη βιώσιμη, αειφόρο, εναρμονισμένη με τις ανάγκες και προοπτικές κάθε τοπικής κοινωνίας, μια ανάπτυξη που σέβεται τα ποιοτικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, για την απενεργοποίηση στην πράξη του νέου "περιβαλοντοκτόνου Νόμου". 

Όλοι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα.

 

Σελίδα 1 από 4

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message