"Η Στερεά Ελλάδα «φιλοξενεί» το 41% των ανεμογεννητριών της χώρας. Εγκαθίστανται και εξαπλώνονται άναρχα και μαζικά, συχνότατα εκτός χωροταξικού πλαισίου, σε δάση, σε περιοχές Natura, σε θέσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή με ξεχωριστό φυσικό κάλλος" τονίζει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς κ.Φάνης Σπανός σε επιστολή του προς το Υπουργό Ενέργειας κ.Σκρέκα ζητώντας αναστολή  κάθε νέα αδειοδότηση για αιολικά αλλα και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

Και συνεχίζει..:

"Με τις τελευταίες ανακοινώσεις, διαφαίνεται η ραγδαία κλιμάκωση του ήδη προβληματικού φαινομένου, ιδίως στην Εύβοια.Ως Περιφέρεια, γνωμοδοτούμε για τις αδειοδοτήσεις, πάντοτε εισακούγοντας τις απόψεις των Δήμων, δηλαδή των τοπικών κοινωνιών. Δυστυχώς, βάσει Νόμου, δεν αποφασίζουμε.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και με επιστολή που απευθύνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνουμε τα προβλήματα και ζητούμε:

• να επανεξεταστεί εκ βάθρων το συνολικό πλαίσιο χωροθέτησης και αδειοδότησης των αιολικών σταθμών.

• Έως τότε να ανασταλεί κάθε νέα αδειοδότηση και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

• Παράλληλα, να αναβαθμιστεί ουσιωδώς το πλαίσιο ανταποδοτικών ωφελημάτων για τους πολίτες, όσον αφορά τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα.

Με πλήρη αντίληψη της εθνικής ανάγκης για απολιγνιτοποίηση, αλλά κυρίως με βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που δημιουργεί η άναρχη εξάπλωση των αιολικών πάρκων, οικοδομούμε μια διεκδίκηση με ισχυρή πολιτική βούληση και σοβαρή τεχνοκρατική τεκμηρίωση".

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς αύριο Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος).

-Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γκορόγιας Παναγιώτης).

 Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Σύμφωνα με τα αριθ. Πρωτ. 1271/3 και 1543/4 της 5-1-2021 έγγραφα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, η εγκατάσταση των οποίων αιολικών σταθμών είναι εντός των ορίων του Δήμου μας και συνδέονται με κοινό δίκτυο ρεύματος το οποίο καταλήγει στην Καρδίτσα, για τον λόγο αυτό θα είναι κοινή η κριτική μας για τους δυο αυτούς αιολικούς σταθμούς.

Με αφορμή τα ανωτέρω έργα έχει εκδοθεί απόφαση – ψήφισμα (αριθμ. αποφ: 107/2019) από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατά της εγκατάστασής ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν αυτές μπορούν πραγματικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, να εξασφαλίσουν καθαρή ενέργεια και ασφαλή ηλεκτροδότηση στο εθνικό μας δίκτυο.

Ωστόσο το θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Ιδιαίτερα δε τώρα που οι καταστροφικές επιπτώσεις του κυκλώνα «Ιανός», του Σεπτεμβρίου 2020 και των άλλων εντόνων καιρικών φαινομένων, με τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταπτώσεις που σημειώνονται εντός του Δήμου μας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Επιπλέον τα κατολισθητικά φαινόμενα, οι καταστροφές του οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος και οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών του τόπου μας.

2 Οι νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αιολικών στον Δήμο μας και σε υψόμετρα από 170μ έως 1950μ παρά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών (Α/Γ) που προβλέπουν, με την ίδια συνολική ισχύ χάρις στην αύξηση του μεγέθους τους, θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο προστατευόμενο περιβάλλον και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους, για τους παρακάτω λόγους:

 Αυξάνονται οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000

 Αυξάνονται οι εκσκαφές

 Αυξάνεται η ταπείνωση των κορυφών

 Αυξάνεται το πλάτος των δρόμων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των ανεμογεννητριών

 Διπλασιάζεται η επιφάνεια σάρωσης των Α/Γ με καταστροφικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

 Αυξάνονται οι αποψιλώσεις των δασών και οι κοπές των δένδρων από δεκάδες στις αρχικές μελέτες τώρα υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν οι μελέτες ωστόσο διότι:

- Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής που είναι ενεργά και έντονα.

- Δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες οδοποιίας. ∆εν γίνεται καμία εκτίμηση για την καταλληλόλητα της υφιστάμενης επαρχιακής οδοποιίας, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ούτε για τις επιπτώσεις που θα φέρει η κατασκευή του έργου σε τμήματα αυτής, την αποκατάστασή τους, κ.λ.π..

- Απουσιάζουν οι κατάλληλες υδρογεωλογικές μελέτες για μια ορεινή και σε μεγάλο υψόμετρο περιοχή, όπου αναβλύζουν αρκετές πηγές από τις οποίες αρδεύονται και υδρεύονται οικισμοί της περιοχής, επιπτώσεις που έχουν επισημανθεί και από ειδικούς επιστήμονες καθότι οι Α/Γ εγκαθίστανται στον υδροκρίτη των ορεινών όγκων.

- ∆εν έχει ορισθεί πιστοποιημένος χώρος εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.

- ∆εν αναφέρεται πώς θα γίνει η αποκατάσταση του χώρου παρά μόνον αναφέρει την ισχύουσα νομοθεσία. - Δεν αναφέρει πως μπορεί να γίνει ποτέ αποκατάσταση του περιβάλλοντας όταν οι κορυφές των βουνών ταπεινωθούν περισσότερο από 30μ.

- Δεν υπάρχει ανεμολογική μελέτη απόδοσης των αιολικών σταθμών.

-Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να υπολογίζει τα οικονομικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών, προσδοκώμενα έσοδα, το τελικό κόστος αποξήλωσης και της όποιας αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία κ.λ.π., ώστε να 3 διαμορφωθεί μια σχέση κόστους – οφέλους και να εξαχθούν συμπεράσματα για τα τελικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ή μη αυτών.

- Δε λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) στην περιοχή του έργου.

- Οι απαιτούμενες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις των έργων ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουν εγκριθεί αρμοδίως, προφανώς λόγω των εσφαλμένων συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των έργων στην βιοποικιλότητα.

- Στις μελέτες των έργων αναφέρονται πολλά καταχωρημένα στο «κόκκινο βιβλίο» υπό καθεστώς απειλής είδη πανίδας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους καθότι τα προτεινόμενα έχουν αποτύχει στην πράξη.

- Χιλιάδες δέντρων και τετραγωνικών μέτρων λοιπής βλάστησης θυσιάζονται χάριν της εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων και των συνοδών αυτών έργων, χωρίς να παρατίθεται κανένα, απολύτως, στοιχείο, που να τεκμηριώνει ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απ’ ότι ο φυσικός πλούτος, που εξαιτίας τους χάνεται.

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των έργων αυτών οι οποίες όμως στις μελέτες παρουσιάζονται ως χαμηλές ή μηδενικές

Οι νέοι υπερμεγέθεις δρόμοι αλλά και οι διαπλατύνσεις των παλαιών σε συνδυασμό με την ισοπέδωση και ταπείνωση των κορυφογραμμών και την εκχέρσωση σημαντικών δασικών εκτάσεων θα επιβαρύνουν σημαντικά το γεωλογικό και υδρογεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, που αντιμετωπίζει ήδη τεράστια προβλήματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα λόγω της αλλαγής χρήσης της περιοχής με σημαντικό εκτοπισμό και θανάτωση αρπακτικών όπως γύπες και αετοί αλλά και θηλαστικών.

Επισημαίνουμε ότι μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα πρόβλημα εξίσου ή και σημαντικότερο από την κλιματική αλλαγή. Σημαντική θα είναι και η αισθητική επέμβαση στην κορυφογραμμή της Κοιμωμένης των Αγράφων και της Νιάλας και οι εγκαταστάσεις των αιολικών θα είναι εμφανείς από μεγάλη έκταση του Δήμου μας. Επίσης σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, διότι εκτός από την αισθητική παρέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο θα γίνει και καταστροφή υποδομών ορειβατικών μονοπατιών τα οποία σε συνδυασμό με το φυσικό κάλος της περιοχής αλλά και την λίμνη Πλαστήρα είχαν συμβάλει στην προοπτική ήπιας ανάπτυξης. Επίσης πλήγμα ίσως και καταστροφή θα δεχθούν και τα επισκέψιμα νεότερα μνημεία στην περιοχή της Νιάλας.

Έχει διερευνηθεί και ήδη έχει γίνει αποδεκτό με γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (βλ. π.χ. απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ : ΩΟΖΛ7ΛΡ-0Μ9) ότι η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αμφισβητείται, αφού η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι επίσης επιχείρημα που δεν ευσταθεί, αφού το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους, ενώ όλο και πιο φανερές γίνονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους υπόηχους που εκπέμπονται Τέλος, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα αιολικά έργα στην πίσω αυλή μας, αλλά όπως αποδεικνύεται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από το όποιο ενεργειακό όφελος το οποίο όμως δεν αποδεικνύεται στις μελέτες.

ΚΑΤΌΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Και αφού θέσαμε υπόψη σας:

Α) τις νέες ΜΠΕ για τις οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε

Β) την προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

Γ) την ανωτέρω εισήγηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ 2009371218 και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου ΠΕΤ 2004292211 των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Β) Εμμένουμε στις επιφυλάξεις όπως διατυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το ίδιο θέμα.

Γ) Είμαστε υπέρ των ωφέλιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος, όρους που δεν πληρούν οι συγκεκριμένες ΜΠΕ όπως έχουν κατατεθεί. Γι’ αυτό προτείνουμε την αναστολή αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων, μέχρι τη σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τις Α.Π.Ε. που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους που έχουν ήδη επισημανθεί. 5 Επίσης, ζητούμε από την πολιτεία τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής των Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την άρση των αδειοδοτήσεων του συνόλου των έργων Αιολικών & Υδροηλεκτρικών που την καταδικάζει σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

Δ) Επισημαίνουμε την επιφύλαξη του Δήμου Αγράφων, ως προς τις νόμιμες ενέργειές του, για την προστασία παντός νομίμου δικαιώματος του για τυχόν προβλήματα από γεωλογικά φαινόμενα όπως αυτά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, αλλά και κατά παντός υπευθύνου για λάθη και παραλείψεις.

Κατηγορία Άγραφα

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά και κάθε πρόβλεψη, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις ΑΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , όπως καταγράφεται στις αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ .

Συγκεκριμένα βεβαιώσεις παραγωγού για άδεια Φωτοβολταικών έλαβε η εταιρεία με την επωνυμία «CENTAURUS ENERGY SOLUTION 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 10 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10 MW σε επτά θέσεις στην περιοχή ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ.

Αντίστοιχες βεβαιώσεις για αιολικά έλαβαν:

- αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΑΣΗΜΟΡΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΡΟΥΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΟΥΝΑ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»)

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΓΕΡΟΥΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

- αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΛΟΥΚΟΥΛΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,15MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4MW, στη θέση ΚΑΡΑΒΙ - ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/13012/03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,15MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4MW, στη θέση ΚΑΡΑΒΙ - ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/13012/03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,5MW, στη θέση «ΤΥΜΠΑΝΟ/ΤΡΥΠΗΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13013/18.07.2002 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,7MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,9MW, στη θέση ΚΑΣΤΡΙ - ΚΟΚΚΑΛΙΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ και ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13014/18.07.2002 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,8MW, στη θέση ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ & ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 29,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 29,4 MW στη θέση ΦΡΟΞΙΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ,ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDPR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EDPR ΕΛΛΑΣ 2» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2 MW στη θέση Ρ.ΑΓΙΟΤΡΙΑΔΙΤΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «STRUCTOPIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και δ.τ. «STRUCTOPIA ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Έσπασαν όλα τα... κοντέρ - 1857 αιτήσεις για 45,55 Γιγαβάτ ΑΠΕ κατατέθηκαν τελικά στη ΡΑΕ

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά και κάθε πρόβλεψη, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις ΑΠΕ, όπως καταγράφεται στις αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ στο πλαίσιο του κύκλου Δεκεμβρίου που έληξε στις 21 Δεκεμβρίου (upd: 17:45 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το συνολικό πλήθος των φακέλων που κατατέθηκαν είναι 1857, με το συνολικό δυναμικό ισχύος που αντιπροσωπεύουν να φτάνει στο "αστρονομικό" νούμερο των 45,55 Γιγαβάτ! Από αυτά, τα 36,2 Γιγαβάτ αφορούν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, τα 8,6 Γιγαβάτ αιτήσεις για αιολικά και η υπόλοιπη ισχύς κατανέμεται σε μικρά υδροηλεκτρικά, μονάδες βιομάζας, υβριδικά (συνδυασμός τεχνολογιών) και μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Δήμαρχος Αγράφων:Αποφάσεις εκτός λογικής και ενάντια στην τοπική κοινωνία

Η πρώτη αντίδραση ,μετά και τον οργασμό αδειοδοτήσεων ΑΠΕ στην Ευρυτανία και δει της δέσμευσης  2/3 της χορτολιβαδικής  βοσκήσιμης έκτασης στην Βαλαώρα Αγράφων για εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου ,ήρθε απο τον δήμαρχο Αγράφων κ.Αλέξη Καρδαμπίκη που σε μηνυμά του τονίζει:

"Όταν ο μοναδικός σκοπός αυτών που σχεδιάζουν  και αποφασίζουν μέσα από σκιερά γραφεία, αγνοώντας την πραγματικότητα  είναι η υφαρπαγή περιουσίας της τοπικής κοινότητας  και το κέρδος, τότε παίρνεις αποφάσεις σαν αυτή της ΡΑΕ που δεσμεύει τα 2/3 της χορτολιβαδικής  βοσκήσιμης έκτασης στο κτηνοτροφικότερο χωριό της  Ευρυτανίας την Βαλαώρα. Η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ εκτός από θλίψη προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση για το ξεσπίτωμα του συνόλου των κτηνοτρόφων από τις εκτάσεις που εζησαν οι οικογένειές τους για εκατοντάδες χρόνια.

Έχοντας το σύνολο του τοπικού συμβουλίου, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς και κυρίως  το σύνολο  της κοινωνίας απέναντι, αυτή η απόφαση δεν θα προχωρήσει".

 

Κατηγορία Άγραφα

Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα Βαλαώρας

"Την Πέμπτη 16-7-2020 , στη Λαμία, κατά τη διάρκεια της 6ης Τακτικής συνεδρίασης τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  μετά από την  τεκμηριωμένη εισήγηση που βασίστηκε στις ομόφωνες αποφάσεις της Λαικής Συνέλευσης του χωριού μας, του Τοπικού της Συμβουλίου  Βαλαώρας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων  καθώς και στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της  Δημ. . Ενότητας. Απεραντίων Αγράφων περί χωρικής και οικιστικής οργάνωσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα / απόφαση που αφορά το χωριό μας.

1ον Να καταψηφίσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκων εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλήμακας  στη θέση Λιθαρόστρουγγα Βαλαώρας και 

2ον Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέψει την  καταστροφή των βοσκοτοπων και της κτηνοτροφίας στην περιοχη, στο μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό της Ευρυτανίας.  Να διασφαλίζουν τον φυσικό πλούτο και την ευημερία των πολιτών.

Χαιρετίζουμε την απόφαση που ελήφθη με απόλυτη ομοφωνία από όλες τις παρατάξεις. Αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα ακόμα όπλο για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι η ακύρωση της αλλαγής χρήσης , όμως  σε καμία περίπτωση δεν  εφησυχάζουμε". 

Δήμος Αγράφων:Ενισχύεται ο δίκαιος αγώνας των κτηνοτρόφων

"Οι ομόφωνες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Βαλαώρας, του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και πρόσφατα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος ενάντια στην ίδρυση φωτοβολταικού πάρκου 3000 στρεμμάτων στην κτηνοτροφική ζώνη της Βαλαώρας, ενισχύουν τον δίκαιο αγώνα των κτηνοτρόφων κατά της αλλαγής χρήσης βοσκότοπου και ολοκληρωτικής καταστροφής της κτηνοτροφίας στη Βαλαώρα...τονίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αγράφων.

Και συνεχίζει..."Οι σχεδιασμοί επί χάρτου,  χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, κόντρα στις τοπικές κοινωνίες ποτέ και πουθενά δεν πέρασαν. Η ομοφωνία όλων των θεσμικών οργάνων και η κοινή λογική είναι το δυνατό μας χαρτί για την οριστική δικαίωση".

 

Κατηγορία Άγραφα

4 πολίτες διώκονται επειδή διαδήλωσαν ενάντια στις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα

"Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες μεθοδεύσεις θα κάμψουν το λαό που αγωνίζεται

Το Συντονιστικό Αγώνα για τα Άγραφα, καταγγέλλει και καταδικάζει όλες τις διώξεις οι οποίες γίνονται ενάντια σε αυτούς οι οποίοι παλεύουν ενάντια στην ισοπέδωση όσων μας ανήκουν, όπως είναι τα Άγραφα και η ενέργεια. Είναι παράλογο και προκλητικό, την ίδια ώρα κατά την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας , συνεδρίαζε με παρουσία ισχυρών Αστυνομικών δυνάμεων μη επιτρέποντας όλους όσοι διαδήλωναν να παρευρίσκονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με θέμα την παράδοση γης και ενέργειας στο μεγάλο κεφάλαιο, η οποία κατά τα άλλα, όφειλε να γίνεται ανοικτά και δημόσια, να καλεί σε απολογία 4 συναδέλφους μας, διαδηλωτές λόγω της στάσης τους απέναντι στην προκλητική στάση της Αστυνομίας.

Στη συγκεκριμένη διαδήλωση στην οποία ήμασταν παρόντες, προκλητική και επικίνδυνη ήταν η στάση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής (ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ) και απουσία της σημερινής (ΝΔ) και των δυνάμεων καταστολής και όχι των διαδηλωτών.

Με το συντονισμένο, περιφρουρημένο αλλά και με τον αποφασιστικό μας αγώνα μπορούμε να τους σταματήσουμε.

• Κάτω τα χέρια από τα Άγραφα

• Κάτω τα χέρια από τους αγώνες μας

• Καμία δίωξη όλων όσοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση όσων μας ανήκουν

• Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται ούτε τρομοκρατούνται

• Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι διώκονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας".

Συντονιστικό Αγώνα Αγράφων

Κατηγορία Άγραφα

Άδειες παραγωγής απένειμε η ΡΑΕ σε 22 νέα αιολικά πάρκα με συνολική ισχύ 105,2 μεγαβάτ.

Μεταξύ αυτών άδεια δόθηκε σε..

- αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KARATZIS ENERGY»

-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KARATZIS ENERGY».

Επίσης άδεια παραγωγής δόθηκε για αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 MW στη θέση «ΦΟΥΡΚΑ ΜΑΣΟΥΡΙ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής Αργιθέας και Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας και της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»

Κατηγορία Καρπενήσι

Κατασκήνωση στήνουν απο αύριο 19 ιουλίου ,διάφοροι φορείς και σύλλογοι που είναι ενάντια στην εγκατάσταση αιολικών,στις βουνοκορφές των Αγράφων και συγκεκριμένα στο καταφύγιο του Καραμανώλη .

Στην πρόσκλησή τους αναφέρουν...

"Τα Άγραφα, ιστορικός τόπος αντίστασης και ελευθερίας αποτελούν μία από τις πιο παρθένες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη. Λόγω του ποικίλου ανάγλυφού τους, της γεωγραφικής τους απομόνωσης και της ισχνής παρουσίας του ανθρώπου, αποτελούν περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Παράλληλα, φιλοξενούν εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα, οι οποίες περιλαμβάνουν σπάνια και απειλούμενα είδη και η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) πρόσφατα απέρριψε τις αιτήσεις πολιτών και φορέων για την ακύρωση των αδειών εγκατάστασης των δύο πρώτων αιολικών σταθμών, στα οροπέδια της Νιάλας και του Βοϊδολίβαδου που συνολικά περιλαμβάνουν 40 ανεμογεννήτριες (σε υψόμετρο από 1.500 έως 2.000 μέτρα).  Οι ανεμογεννήτριες αυτές αποτελούν τις πρώτες από τις σχεδόν 600 που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στην περιοχή των Αγράφων.

Χιλιάδες άλλες αιολικές εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης, με αποτέλεσμα τη μη αναστρέψιμη βλάβη στο μεγαλύτερο μέρος της ορεινής ενδοχώρας. Στην ίδια κατεύθυνση, οι επεκτεινόμενες έρευνες για εξορύξεις υδρογοναθράκων στον δυτικό ελλαδικό χώρο απειλούν μεγάλο μέρος των δασών και των νερών και εκατοντάδες φράγματα ετοιμάζονται να διακόψουν την φυσική ροή ποταμιών.

Οι επιπτώσεις αυτής της “ανάπτυξης” μας είναι γνωστές. Οι αιολικές εγκαταστάσεις στα Άγραφα, θα οδηγήσουν στην αφάνιση τεράστιων εκτάσεων παρθένου δάσους. Η διάνοιξη νέων δρόμων για τη μεταφορά των υλικών, η τοποθέτηση πυλώνων υψηλής τάσης, η ισοπέδωση των κορυφών, ο εκτοπισμός σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας λόγω των επιπτώσεων που θα φέρει η μετατροπή του βουνού σε βιομηχανικό πεδίο (της ρύπνασης, της όχλησης, της εδαφικής υποβάθμισης και της αλλαγής της τοπογραφίας) είναι πληγές που πρέπει να αφορούν όλες και όλους.    

Στοχεύοντας:

 > στην ενημέρωση του ντόπιου πληθυσμού, καθώς και την εύρεση κοινών τόπων μαζί του

> στην επαφή του κόσμου με ένα απο τα πιο όμορφα και άγρια δάση, έτσι ώστε αυτός να συνειδητοποιήσει το εύρος της επικείμενης καταστροφής

> στη ζύμωση και την αλληλεπίδραση ανθρώπων και ιδεών με σκοπό την ματαίωση της καταστροφής τόσο των Αγράφων, όσο και μεγάλου μέρους των βουνών της χώρας απο τα αιολικά εργοστάσια

> στην υπεράσπιση της υπόθεσης της ελευθερίας των βουνών και του φυσικού κόσμου και τη διασύνδεση με άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Θα βρισκόμαστε ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ μέχρι τη νίκη, την απόρριψη των αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση αιολικών, την ελευθερία των βουνών από τις επενδύσεις. 

Σας περιμένουμε στα Άγραφα!  

Εγκρίθηκαν απο το δασαρχείο Καρπενησίου οι μελέτες φυτοτεχνικής αποκατάστασης και διάνοιξης νέων δρόμων ύψους 310.000 ευρώ

Εγκρίθηκαν απο τον Δ/ντή Δασών Ευρυτανίας κ.Ιωάννη Φάκα οι μελέτες φυτοτεχνικής αποκατάστασης διαταραγμένων δασικών επιφανειών από την εγκατάσταση των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διάνοιξη νέων δρόμων πρόσβασης σ’ αυτούς στις θέσεις «Γραμμένη–Τούρλα–Καρνόπι» και  «Μίχος–Βοϊδολίβαδο–Απέλινα» του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας ,των εταιρειών  ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε & ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε..

Ο Προϋπολογισμός εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε 128.327,36 € και 181.977,94 €  αντίστοιχα για τα δύο αιολικά.Στις επισημάνσεις του δασαρχείου αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι..

"-Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Μετά το πέρας κατασκευής του Αιολικού Πάρκου και των συνοδών σε αυτό έργων, θα απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Θα γίνει διαμόρφωση του χώρου και επαναφορά του στην προτέρα κατάσταση με τη βοήθεια της φυτικής αποκατάστασης.

-Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται στην οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

 

Κατηγορία Άγραφα

Αδικημένοι δηλώνουν οι κάτοικοι του χωριού Βρουβιανά Αιτωλ/νίας,για την αδιαφορία και απαξίωση των αρμοδίων της μη καταβολής των αντισταθμιστκών οφειλών,μετά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά του Ορεινού Βάλτου.

Στο σοβαρό αυτό θέμα τους οι κάτοικοι των Βρουβιανών,έχουν δίπλα τους όπως υποστηρίζουν ,μόνο τον Βουλευτή Αιτωλ/νίας του ΚΙΝΑΛ τον κ.Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.Ο κ. Κωνσταντόπουλος,κατά την προεκλογική του περιοδεία,επισκέφτηκε το χωριό Βρουβιανά και σε συνάντηση που είχε με τους κατοίκους αναφέρθηκε λεπτομερώς στη σοβαρότητα του θέματος.Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δωθεί στον πρωτογενή τομέα,του παραπάνω χωριού επισημαίνει σε δηλωσή του ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Δείτε το ρεπορταζ του studionafpaktos.gr απο το χωριό Βρουβιανά…

Κατηγορία Αιτωλ/νία

 Πλήθος κόσμου απο όλη την χώρα παρευρέθησαν στην Πανελλήνια συνάντηση φίλων των Αγράφων που πραγματοποιήθηκε στο ορειβατικό καταφύγιο 'Καραμανώλη'.

Άνθρωποι από Θεσσαλονίκη, Αθήνα (2 λεωφορεία) , Ξάνθη, Τρίκαλα, Βόλο, Λαμία, Λάρισα, Ρέθυμνο, Ευρυτανία, Καρδίτσα και από πολλές άλλες περιοχές βρέθηκαν στο καταφύγιο. Φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, παρέες αλληλέγγυων, κάτοικοι της περιοχής, οπαδοί, ορειβατικοί σύλλογοι, οικολόγοι, μέλη κομμάτων βρέθηκαν όλοι μαζί παρέα σε ένα ονειρικό περιβάλλον με σκοπό να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στις βουνοκορφές των Αγράφων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 7,8,9 Ιουνίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την σωτηρία των βουνών. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε και περπάτησε μέσα στα δάση και τα αλπικά κομμάτια της περιοχής βλέποντας από κοντά την μεγαλοπρέπεια και την ομορφιά αυτού του τόπου.

Σε μήνυμα τους οι διοργανωτές τονίζουν ότι .."Αν δεν κινητοποιηθούμε για την σωτηρία της ελληνικής φύσης τότε οι επόμενες γενεές θα παραλάβουν καμένη γη".

Mήνυμα αλληλεγγύης απο τους ορειβάτες της Κρήτης

Από το υψόμετρο των 2.080 μέτρων στον Γκίγκιλο(φώτο), η παρέα των ορειβατών – περιπατητών από τα Χανιά έστειλε μήνυμα προστασίας για τα Άγραφα και αλληλεγγύης στους αγώνες των φορέων,κατα των αιολικών .

Δείτε περισσότερες φώτο απο την εκδήλωση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος, δέντρο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, ουρανός, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Κατηγορία Άγραφα

Θετικά αποφάνθηκε η ολομέλεια του ΣτΕ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές των Αγράφων.

Στην τελεσίδικη απόφασή του απορρίπτει τις προσφυγές πολιτών και φορέων που ήταν κατα της εγκατάστασης και την χωροθέτησης των αιολικών.

Για δικαίωση μιλούν οι εταιρείες

Απο την πλευρά τους οι εταιρείες κατασκευής μιλούν για "δικαίωση" και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να στραφούν κατά των συλλόγων για διαφυγόντα κέρδη και καθυστερήσεις

Δίκτυο φορέων:"O αγώνας συνεχίζεται με κάθε νόμιμο μέσο"

Σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αιτήσεις μας για ακύρωση των αδειών εγκατάστασης των αιολικών στα Άγραφα το δίκτυο φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων εξέδωσε ανακοίνωση: 

"Δυσάρεστη έκπληξη μας επιφύλαξε σήμερα, που είναι και η παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πράγματι μάθαμε ότι πριν δύο ημέρες, αμέσως μετά τις εκλογές, εκδόθηκαν οι αποφάσεις και είναι απορριπτικές, για τις αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών εγκατάστασης των αιολικών στα Άγραφα που είχαμε κάνει 26 φορείς και περισσότεροι από 500 πολίτες. 

Το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ δεν μας είναι ακόμα γνωστό γιατί δεν έχουν καθαρογραφθεί ακόμα και γι’ αυτό θ’ απαιτηθούν, κατά πληροφορίες μας, 15-20 ημέρες.

Σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε, όμως, παρά τις αρνητικές αυτές εξελίξεις, ο αγώνας συνεχίζεται με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς οι ελλείψεις στις περιβαλλοντικές μελέτες είναι πολλές και διαρκώς ανακαλύπτουμε νέες, όπως π.χ. είχε γίνει και με τη μη εκπόνηση, προσκόμιση και έγκριση των Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων (Ε.Ο.Α.) από την Εταιρεία, θέμα για το οποίο το ΥΠΕΝ εθελοτυφλούσε και που εμείς αναδείξαμε μέσα από τις προσφυγές μας στο ΣτΕ και που θεωρούμε πως είχε τη δική του συμβολή για τη μη μέχρι σήμερα έναρξη υλοποίησης του έργου. 

 Όλα τούτα, σε συνδυασμό και με την ανάγκη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, για την οποία φορείς και απλοί πολίτες διαρκώς θα επαγρυπνούμε, αλλά και με τα ασφαλή συμπεράσματα που θα εκπονηθούν από την μελέτη του πλήρους και οριστικού κειμένου των απορριπτικών αποφάσεων του ΣτΕ, είμαστε σίγουροι πως θα μας δώσουν πολλές και διάφορες ακόμα δυνατότητες για ανάσχεση  των καταστροφικών επεμβάσεων στα Άγραφα. 

Τίποτε δεν προεξοφλεί ακόμα οριστικά ότι τα συγκεκριμένα «έργα» μπορούν να υλοποιηθούν.  Ο Αγώνας για ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ΠΑΝΤΑ!!!.

Οι φίλοι των βουνών και των Αγράφων θα συναντηθούμε αυτό το Π/Σ/Κ 7-9/6/2019 στο Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων (περιοχή Καραμανώλη) με διοργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων και συζητήσεων, σας περιμένουμε".

 

Κατηγορία Άγραφα
Σελίδα 1 από 5

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message