Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή στα Άγραφα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο "Τύμπανο" ενάντια στη δημιουργία αιολικών πάρκων σε παρθένες κορυφογραμμές της κεντρικής Πίνδου.

Διαδηλωτές ενάντια στις ανεμογεννήτριες συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ που είχαν δημιουργήσει φραγμό στον δρόμο προς ένα εργοτάξιο. Ακολούθησαν άγριες μάχες σώμα με σώμα, με τους άνδρες των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν μέλη συλλογικοτήτων και φορέων της περιοχής, καθώς και απλοί πολίτες που εναντιώνονται στα αιολικά πάρκα, κάνοντας λόγο για κίνδυνο μεγάλης οικολογικής καταστροφής. Σημειώνεται ότι στο έργο αντιτίθενται και οι δημοτικές αρχές της ευρύτερης περιοχής.

Κατηγορία Άγραφα

Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων 

Στις 4 Φλεβάρη έληξε η δημόσια διαβούλευση επί των νέων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην καρδιά των Αγράφων, στον αυχένα της Νιάλας (Γραμμένη-Τούρλα-Καρνόπι) και στο Βοϊδολίβαδο (Μιχός-Βοϊδολίβαδο- Απέλινα), σε υψόμετρο 1700-1900 μέτρων. Η ακύρωση των παλιών μελετών και η κατάθεση νέων, οι οποίες τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), αποτελεί επιτυχία των αγώνων και των ακούραστων προσπαθειών των προηγούμενων ετών. 

Εκατοντάδες φορείς και πολίτες (αριθμός που ξεπέρασε κάθε προσδοκία) συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ καταθέτοντας τεκμηριωμένους σχολιασμούς και επιχειρήματα που καταδεικνύουν τον καταστροφικό χαρακτήρα του επιχειρούμενου έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρνητικά γνωμοδότησαν και τα τρία δημοτικά συμβούλια  των εμπλεκόμενων δήμων Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας. Το επιχειρούμενο έργο αποτελεί, όπως σημειώνει και η «Ορνιθολογική Εταιρεία», αποκορύφωμα του περιβαλλοντικού παραλογισμού που ακολουθείται στην Ελλάδα, καθώς αντί να εξαιρούνται οι οικολογικά σημαντικές περιοχές από την εγκατάσταση αιολικών, προωθείται συστηματικά η αδειοδότηση μεγάλων αιολικών εργοστασίων μέσα και κοντά σε προστατευόμενες περιοχές. Τα Άγραφα είναι χαρακτηρισμένα ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου NATURA 2000 και αποτελούν τόπο εξαιρετικής σημασίας για την αναπαραγωγή αρπακτικών πουλιών όπως ο Φιδαετός και ο Πετρίτης, αλλά και βασική περιοχή θερινής τροφοληψίας για το κρισίμως κινδυνεύον στην ηπειρωτική Ελλάδα Όρνιο. Τα σχεδιαζόμενα δύο αιολικά εργοστάσια “περικυκλώνουν” τη σημαντικότερη κούρνια των όρνεων στα Άγραφα και βρίσκονται ακόμα πολύ κοντά στα κρίσιμα ενδιαιτήματα του Πετρίτη και της Κοκκινοκαλιακούδας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι πουθενά αλλού στον κόσμο δεν εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες σε τόσο ψηλά βουνά. Όπως είναι γνωστό, το ρεύμα που παράγουν οι ανεμογεννήτριες δεν είναι διαρκές, καθώς δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Για να διοχετευθεί το ρεύμα στο δίκτυο απαιτείται τοποθέτηση καλωδίων (υπόγειων και εναέριων), νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης μέσα στο δάσος (πάνω από το αφημένο σε πλήρη εγκατάλειψη δασικό χωριό «Δρυάδες»), πυλώνες δικτύου υψηλής τάσης και συνεπώς  αποψιλώσεις τεράστιων δασικών εκτάσεων και διανοίξεις οδών πρόσβασης στο δίκτυο υψηλής τάσης. Ταυτόχρονα, για την τοποθέτηση των πανύψηλων πυλώνων των ανεμογεννητριών, απαιτείται σκάψιμο των βουνών και αμέτρητα κυβικά τσιμέντου. 

Η διαβούλευση κατέδειξε ότι το αφήγημα της «πράσινης ανάπτυξης» έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανένα, αφού είναι πια ξεκάθαρες οι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης αιολικών εντός -και εκτός- προστατευόμενων περιοχών. Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον ότι το αφήγημα αυτό είχε και έχει σαν μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσει την αδηφάγο όρεξη μιας κερδοσκοπικής “κάστας”. Στο ίδιο πλαίσιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), εξέδωσε τον περασμένο Δεκέμβρη, καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα, για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), κρίνοντας ότι η Ελλάδα δε θέσπισε ως όφειλε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και τους οικοτόπους στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000.

Παρά τη μαζικότατη ωστόσο συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για τα Άγραφα, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι διαδικασίες που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για τη δημόσια διαβούλευση αδυνατούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της, κατά παράβαση του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου. Αυτός ο λόγος οδήγησε ορισμένες κινήσεις πολιτών που ασχολούνται με την προστασία των Αγράφων να μην υποβάλλουν παρατηρήσεις σε αυτήν, θέση με την οποία δεν συμφωνούμε αλλά κρίνουμε πως είναι απόλυτα σεβαστή. Η διεξαγωγή της διαβούλευσης αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου αποκλείει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του Άαρχους που θέσπισε τα θεμελιώδη διαδικαστικά δικαιώματα της πληροφόρησης και συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα (Ν3422/2005). Μέσω της δημόσιας ακρόασης παρέχεται η δυνατότητα κυρίως στις τοπικές κοινωνίες να θέσουν ερωτήματα στους επενδυτές και μελετητές και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και γνώμες τους αναφορικά με το σχεδιαζόμενο έργο ή να ζητήσουν τυχόν διευκρινήσεις για αυτό. Η σημασία του συγκεκριμένου δικαιώματος γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτούμε ότι οι ΜΠΕ εκπονούνται από μελετητές οι οποίοι επιλέγονται από τον κύριο του έργου, εξυπηρετώντας έτσι αποκλειστικά τα συμφέροντα των εκάστοτε επενδυτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε πρόσφατη απόφασή του (C-280/18), έκρινε ότι οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στους οικείους δήμους και όχι στην αρμόδια περιφέρεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή διεξαγωγή της διαβούλευσης. Η ελληνική νομοθεσία (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 1649/45/2014) αντίθετα δίνει την ευχέρεια στο εκάστοτε Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεκτιμά τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων, πράγμα που σημαίνει ότι η άποψη της τοπικής κοινωνίας μπορεί να μη ληφθεί καν υπόψιν στη λήψη της τελικής απόφασης από την πλευρά της περιφέρειας. Καμία όμως μελέτη δεν μπορεί να αξιολογήσει επαρκώς τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές παραμέτρους αναφορικά με τις περιοχές εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, χωρίς πρώτα να ακούσει την τοπική κοινωνία. 

Tοπικοί σύλλογοι, κινήσεις πολιτών, περιβαλλοντικές ομάδες, ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι, τοπικοί φορείς και πολίτες από όλη την Ελλάδα, συνεχίζουν τον κοινό πολύμορφο αγώνα τους με σκοπό τη διάσωση των Αγράφων, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αντίστασης, ελευθερίας, υπεράσπισης του φυσικού πλούτου και των κοινών δημόσιων αγαθών. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των ένδικων προσφυγών του Δικτύου Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των Αγράφων για την αποτροπή εγκατάστασης ενός ακόμα αιολικού “πάρκου” στη θέση “Αέρας-Αφεντικό” των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας (γνωστού και ως Αιολικό Τυμπάνου). Τα Άγραφα αποτελούν μία από τις καθαρότερες περιοχές της Ευρώπης και έχουν να προσφέρουν πολλά στις επόμενες γενιές, αποτελούν μια περιοχή την οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να μην αφήσουμε να παραδοθεί σε καταστροφικά σχέδια που θέλουν να μετατρέψουν όλα τα βουνά και τα ποτάμια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κατηγορία Άγραφα

"Το θέμα της αποτροπής εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Βαράσοβα, ιδιαίτερα μετά την απόφαση της ΡΑΕ, πρέπει να καταστεί κατεπείγον και παναιτωλοακαρνανικό, χωρίς κανένας, ούτε η κεφαλή της Εκκλησίας, να μην μείνει απ’ έξω. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το συμφέρον ενός ολόκληρου τόπου, που προορίζει τον βράχο για ένα μοναδικό αναρριχητικό πεδίο απολύτως προσβάσιμο και ένα θρησκευτικό τοπόσημο, σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος,τονίζει σε ανακοινωσή του ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος.

Και συνεχίζει..

"Είναι έγκλημα να στερηθεί η Αιτωλοακαρνανία και, γιατί όχι, και η χώρα έναν τέτοιον προορισμό για φίλους των extreme sports, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να απολαύσουν τα μονοπάτια μιλώντας με το ιστορικό παρελθόν και νοιώθοντας την αύρα ενός θρησκευτικού προορισμού. Η μονοκαλλιέργεια της ενεργειακής εκμετάλλευσης έχει τα όριά της και η Βαράσοβα βρίσκεται καταφανώς έξω από αυτά. Όπως καταφανής είναι και η ανάγκη παναιτωλοακαρνανικής δράσης, ενάντια στο συγκεκριμένο αντιαναπτυξιακό σχέδιο".

Κατηγορία Αιτωλ/νία

"Πράσινο φως" έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εγκατάσταση δεκάδων υδροηλεκτρικών σταθμών και αιολικών πάρκων στις βουνοκορφές και τα ποτάμια της Ευρυτανίας.

Δείτε που θα κατασκευαστούν μερικά απο αυτά:

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,13998 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,13998 MW στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07123)

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,79305 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,79305 MW στη θέση ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΟΥΡΝΑ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07122)

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,61124 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,61124 MW στη θέση ΠΑΡΑΠΛΑΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07121)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36,3 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,3 MW στη θέση ΣΠΑΝΟΣ & ΚΟΜΠΟΛΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΦΟΥΡΝΑ - ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.»

-Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,98477 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,98477 MW στη θέση ΑΜΠΕΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ». (ΑΔ-07032)

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 32 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 32 MW στη θέση ΚΑΥΚΙ - ΜΥΤΗ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΡΑΦΩΝ - ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Μ.Α.Ε.»

 -Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 0,48 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,48 MW στη θέση ΡΕΜΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΤΑΜΙΑΣ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΑΝΕΚΑ S A». (ΑΔ-06957)

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΤΡΙΚΟΡΦΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (ΑΔ-06904)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΣΟΥΒΛΕΡΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ». (ΑΔ-06897

Κατηγορία Ευρυτανία

 Σε ανακοίνωσή του ο  Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναρτήσει τον οριστικό πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών για τις κοινότητες Βρουβιανών, Κεχρινιάς, Περδικακίου και Στάνου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και μπορούν να λάβουν επιστροφή του Ειδικού Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1%, για την περίοδο 2015-2019.

Μπορείτε να δείτε εάν είστε δικαιούχοι κάνοντας σύνδεση με τον Αριθμό Παροχής σας στην παρακάτω διεύθυνση:

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

Κατηγορία Αιτωλ/νία

"Η Στερεά Ελλάδα «φιλοξενεί» το 41% των ανεμογεννητριών της χώρας. Εγκαθίστανται και εξαπλώνονται άναρχα και μαζικά, συχνότατα εκτός χωροταξικού πλαισίου, σε δάση, σε περιοχές Natura, σε θέσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ή με ξεχωριστό φυσικό κάλλος" τονίζει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς κ.Φάνης Σπανός σε επιστολή του προς το Υπουργό Ενέργειας κ.Σκρέκα ζητώντας αναστολή  κάθε νέα αδειοδότηση για αιολικά αλλα και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

Και συνεχίζει..:

"Με τις τελευταίες ανακοινώσεις, διαφαίνεται η ραγδαία κλιμάκωση του ήδη προβληματικού φαινομένου, ιδίως στην Εύβοια.Ως Περιφέρεια, γνωμοδοτούμε για τις αδειοδοτήσεις, πάντοτε εισακούγοντας τις απόψεις των Δήμων, δηλαδή των τοπικών κοινωνιών. Δυστυχώς, βάσει Νόμου, δεν αποφασίζουμε.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία και με επιστολή που απευθύνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνουμε τα προβλήματα και ζητούμε:

• να επανεξεταστεί εκ βάθρων το συνολικό πλαίσιο χωροθέτησης και αδειοδότησης των αιολικών σταθμών.

• Έως τότε να ανασταλεί κάθε νέα αδειοδότηση και κάθε εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας.

• Παράλληλα, να αναβαθμιστεί ουσιωδώς το πλαίσιο ανταποδοτικών ωφελημάτων για τους πολίτες, όσον αφορά τα ήδη εγκατεστημένα πάρκα.

Με πλήρη αντίληψη της εθνικής ανάγκης για απολιγνιτοποίηση, αλλά κυρίως με βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που δημιουργεί η άναρχη εξάπλωση των αιολικών πάρκων, οικοδομούμε μια διεκδίκηση με ισχυρή πολιτική βούληση και σοβαρή τεχνοκρατική τεκμηρίωση".

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς αύριο Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Καρδαμπίκης Αλέξανδρος).

-Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Προϋπολογισμού έτους 2021, ως δεκτικών, έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής: κ. Γκορόγιας Παναγιώτης).

 Ψήφισμα- γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40MW και β) στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα –Καρνόπι ισχύος 46MW, των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας. Σύμφωνα με τα αριθ. Πρωτ. 1271/3 και 1543/4 της 5-1-2021 έγγραφα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων για τις νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας, η εγκατάσταση των οποίων αιολικών σταθμών είναι εντός των ορίων του Δήμου μας και συνδέονται με κοινό δίκτυο ρεύματος το οποίο καταλήγει στην Καρδίτσα, για τον λόγο αυτό θα είναι κοινή η κριτική μας για τους δυο αυτούς αιολικούς σταθμούς.

Με αφορμή τα ανωτέρω έργα έχει εκδοθεί απόφαση – ψήφισμα (αριθμ. αποφ: 107/2019) από το Δημοτικό μας Συμβούλιο κατά της εγκατάστασής ανεμογεννητριών στα Άγραφα. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν αυτές μπορούν πραγματικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, να εξασφαλίσουν καθαρή ενέργεια και ασφαλή ηλεκτροδότηση στο εθνικό μας δίκτυο.

Ωστόσο το θέμα της προστασίας του Περιβάλλοντος, οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Ιδιαίτερα δε τώρα που οι καταστροφικές επιπτώσεις του κυκλώνα «Ιανός», του Σεπτεμβρίου 2020 και των άλλων εντόνων καιρικών φαινομένων, με τις πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταπτώσεις που σημειώνονται εντός του Δήμου μας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Επιπλέον τα κατολισθητικά φαινόμενα, οι καταστροφές του οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος και οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών του τόπου μας.

2 Οι νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αιολικών στον Δήμο μας και σε υψόμετρα από 170μ έως 1950μ παρά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών (Α/Γ) που προβλέπουν, με την ίδια συνολική ισχύ χάρις στην αύξηση του μεγέθους τους, θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερη και μη αναστρέψιμη καταστροφή στο προστατευόμενο περιβάλλον και πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους, για τους παρακάτω λόγους:

 Αυξάνονται οι νέοι δρόμοι που θα διανοιχθούν μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Natura 2000

 Αυξάνονται οι εκσκαφές

 Αυξάνεται η ταπείνωση των κορυφών

 Αυξάνεται το πλάτος των δρόμων λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των ανεμογεννητριών

 Διπλασιάζεται η επιφάνεια σάρωσης των Α/Γ με καταστροφικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

 Αυξάνονται οι αποψιλώσεις των δασών και οι κοπές των δένδρων από δεκάδες στις αρχικές μελέτες τώρα υπολογίζονται σε χιλιάδες.

Σημαντικές ελλείψεις παρουσιάζουν οι μελέτες ωστόσο διότι:

- Δεν υπάρχει γεωλογική μελέτη και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα κατολισθητικά και πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής που είναι ενεργά και έντονα.

- Δεν υπάρχουν αναλυτικές μελέτες οδοποιίας. ∆εν γίνεται καμία εκτίμηση για την καταλληλόλητα της υφιστάμενης επαρχιακής οδοποιίας, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ούτε για τις επιπτώσεις που θα φέρει η κατασκευή του έργου σε τμήματα αυτής, την αποκατάστασή τους, κ.λ.π..

- Απουσιάζουν οι κατάλληλες υδρογεωλογικές μελέτες για μια ορεινή και σε μεγάλο υψόμετρο περιοχή, όπου αναβλύζουν αρκετές πηγές από τις οποίες αρδεύονται και υδρεύονται οικισμοί της περιοχής, επιπτώσεις που έχουν επισημανθεί και από ειδικούς επιστήμονες καθότι οι Α/Γ εγκαθίστανται στον υδροκρίτη των ορεινών όγκων.

- ∆εν έχει ορισθεί πιστοποιημένος χώρος εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.

- ∆εν αναφέρεται πώς θα γίνει η αποκατάσταση του χώρου παρά μόνον αναφέρει την ισχύουσα νομοθεσία. - Δεν αναφέρει πως μπορεί να γίνει ποτέ αποκατάσταση του περιβάλλοντας όταν οι κορυφές των βουνών ταπεινωθούν περισσότερο από 30μ.

- Δεν υπάρχει ανεμολογική μελέτη απόδοσης των αιολικών σταθμών.

-Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη που να υπολογίζει τα οικονομικά κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών, προσδοκώμενα έσοδα, το τελικό κόστος αποξήλωσης και της όποιας αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία κ.λ.π., ώστε να 3 διαμορφωθεί μια σχέση κόστους – οφέλους και να εξαχθούν συμπεράσματα για τα τελικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη ή μη αυτών.

- Δε λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και οι επιπτώσεις σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός) στην περιοχή του έργου.

- Οι απαιτούμενες Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις των έργων ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχουν εγκριθεί αρμοδίως, προφανώς λόγω των εσφαλμένων συμπερασμάτων για τις επιπτώσεις των έργων στην βιοποικιλότητα.

- Στις μελέτες των έργων αναφέρονται πολλά καταχωρημένα στο «κόκκινο βιβλίο» υπό καθεστώς απειλής είδη πανίδας, χωρίς, ωστόσο, να λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία τους καθότι τα προτεινόμενα έχουν αποτύχει στην πράξη.

- Χιλιάδες δέντρων και τετραγωνικών μέτρων λοιπής βλάστησης θυσιάζονται χάριν της εγκατάστασης και λειτουργίας των συγκεκριμένων και των συνοδών αυτών έργων, χωρίς να παρατίθεται κανένα, απολύτως, στοιχείο, που να τεκμηριώνει ότι οι ανεμογεννήτριες μειώνουν περισσότερο το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα απ’ ότι ο φυσικός πλούτος, που εξαιτίας τους χάνεται.

Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των έργων αυτών οι οποίες όμως στις μελέτες παρουσιάζονται ως χαμηλές ή μηδενικές

Οι νέοι υπερμεγέθεις δρόμοι αλλά και οι διαπλατύνσεις των παλαιών σε συνδυασμό με την ισοπέδωση και ταπείνωση των κορυφογραμμών και την εκχέρσωση σημαντικών δασικών εκτάσεων θα επιβαρύνουν σημαντικά το γεωλογικό και υδρογεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, που αντιμετωπίζει ήδη τεράστια προβλήματα από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα. Σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα λόγω της αλλαγής χρήσης της περιοχής με σημαντικό εκτοπισμό και θανάτωση αρπακτικών όπως γύπες και αετοί αλλά και θηλαστικών.

Επισημαίνουμε ότι μείωση της βιοποικιλότητας είναι ένα πρόβλημα εξίσου ή και σημαντικότερο από την κλιματική αλλαγή. Σημαντική θα είναι και η αισθητική επέμβαση στην κορυφογραμμή της Κοιμωμένης των Αγράφων και της Νιάλας και οι εγκαταστάσεις των αιολικών θα είναι εμφανείς από μεγάλη έκταση του Δήμου μας. Επίσης σημαντικές θα είναι και οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, διότι εκτός από την αισθητική παρέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο θα γίνει και καταστροφή υποδομών ορειβατικών μονοπατιών τα οποία σε συνδυασμό με το φυσικό κάλος της περιοχής αλλά και την λίμνη Πλαστήρα είχαν συμβάλει στην προοπτική ήπιας ανάπτυξης. Επίσης πλήγμα ίσως και καταστροφή θα δεχθούν και τα επισκέψιμα νεότερα μνημεία στην περιοχή της Νιάλας.

Έχει διερευνηθεί και ήδη έχει γίνει αποδεκτό με γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων (βλ. π.χ. απόφαση Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ : ΩΟΖΛ7ΛΡ-0Μ9) ότι η πραγματική συμβολή των ανεμογεννητριών στην ουσιαστική μείωση εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αμφισβητείται, αφού η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του συγκεκριμένου φαινομένου ανέρχεται μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις. Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι επίσης επιχείρημα που δεν ευσταθεί, αφού το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη απασχολεί μόλις τρεις μόνιμους υπαλλήλους, ενώ όλο και πιο φανερές γίνονται οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τους υπόηχους που εκπέμπονται Τέλος, δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα αιολικά έργα στην πίσω αυλή μας, αλλά όπως αποδεικνύεται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, θα είναι δυσανάλογα μεγαλύτερες από το όποιο ενεργειακό όφελος το οποίο όμως δεν αποδεικνύεται στις μελέτες.

ΚΑΤΌΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Και αφού θέσαμε υπόψη σας:

Α) τις νέες ΜΠΕ για τις οποία καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε

Β) την προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων

Γ) την ανωτέρω εισήγηση

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την απόρριψη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων, α) στη θέση «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα» ισχύος 40 ΜW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα ΠΕΤ 2009371218 και β) στην θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι» ισχύος 46 MW έργο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου ΠΕΤ 2004292211 των Δήμων Αγράφων, Καρδίτσας & Λίμνης Πλαστήρα των Νομών Ευρυτανίας και Καρδίτσας.

Β) Εμμένουμε στις επιφυλάξεις όπως διατυπώθηκαν στην προηγούμενη απόφαση – ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το ίδιο θέμα.

Γ) Είμαστε υπέρ των ωφέλιμων πηγών ενέργειας με προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλοντος, όρους που δεν πληρούν οι συγκεκριμένες ΜΠΕ όπως έχουν κατατεθεί. Γι’ αυτό προτείνουμε την αναστολή αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων, μέχρι τη σύνταξη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδίου για τις Α.Π.Ε. που θα λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω περιβαλλοντικές και άλλες παραμέτρους που έχουν ήδη επισημανθεί. 5 Επίσης, ζητούμε από την πολιτεία τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής των Αγράφων από περιοχή προτεραιότητας εγκαταστάσεων ΑΠΕ και την άρση των αδειοδοτήσεων του συνόλου των έργων Αιολικών & Υδροηλεκτρικών που την καταδικάζει σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό.

Δ) Επισημαίνουμε την επιφύλαξη του Δήμου Αγράφων, ως προς τις νόμιμες ενέργειές του, για την προστασία παντός νομίμου δικαιώματος του για τυχόν προβλήματα από γεωλογικά φαινόμενα όπως αυτά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, αλλά και κατά παντός υπευθύνου για λάθη και παραλείψεις.

Κατηγορία Άγραφα

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά και κάθε πρόβλεψη, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις ΑΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , όπως καταγράφεται στις αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ .

Συγκεκριμένα βεβαιώσεις παραγωγού για άδεια Φωτοβολταικών έλαβε η εταιρεία με την επωνυμία «CENTAURUS ENERGY SOLUTION 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 10 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10 MW σε επτά θέσεις στην περιοχή ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ.

Αντίστοιχες βεβαιώσεις για αιολικά έλαβαν:

- αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΑΣΗΜΟΡΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΡΟΥΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΟΥΝΑ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»)

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΓΕΡΟΥΚΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

- αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΛΟΥΚΟΥΛΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΙΝΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΡΟΥΚΟΣ ΜΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

 -Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,15MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4MW, στη θέση ΚΑΡΑΒΙ - ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/13012/03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,15MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4MW, στη θέση ΚΑΡΑΒΙ - ΑΛΟΓΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.627/13012/03.12.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 13,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,5MW, στη θέση «ΤΥΜΠΑΝΟ/ΤΡΥΠΗΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13013/18.07.2002 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,7MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,9MW, στη θέση ΚΑΣΤΡΙ - ΚΟΚΚΑΛΙΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ και ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.629/13014/18.07.2002 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,8MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,8MW, στη θέση ΠΙΚΡΟΒΟΥΝΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ & ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, των Δήμων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 29,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 29,4 MW στη θέση ΦΡΟΞΙΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΡΑΦΩΝ,ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «EDPR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EDPR ΕΛΛΑΣ 2» (εφεξής η «Εταιρεία»). 

 -αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2 MW στη θέση Ρ.ΑΓΙΟΤΡΙΑΔΙΤΙΚΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, του Δήμου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «STRUCTOPIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και δ.τ. «STRUCTOPIA ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Έσπασαν όλα τα... κοντέρ - 1857 αιτήσεις για 45,55 Γιγαβάτ ΑΠΕ κατατέθηκαν τελικά στη ΡΑΕ

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά και κάθε πρόβλεψη, το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις ΑΠΕ, όπως καταγράφεται στις αιτήσεις για Βεβαιώσεις Παραγωγού που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ στο πλαίσιο του κύκλου Δεκεμβρίου που έληξε στις 21 Δεκεμβρίου (upd: 17:45 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το συνολικό πλήθος των φακέλων που κατατέθηκαν είναι 1857, με το συνολικό δυναμικό ισχύος που αντιπροσωπεύουν να φτάνει στο "αστρονομικό" νούμερο των 45,55 Γιγαβάτ! Από αυτά, τα 36,2 Γιγαβάτ αφορούν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, τα 8,6 Γιγαβάτ αιτήσεις για αιολικά και η υπόλοιπη ισχύς κατανέμεται σε μικρά υδροηλεκτρικά, μονάδες βιομάζας, υβριδικά (συνδυασμός τεχνολογιών) και μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Δήμαρχος Αγράφων:Αποφάσεις εκτός λογικής και ενάντια στην τοπική κοινωνία

Η πρώτη αντίδραση ,μετά και τον οργασμό αδειοδοτήσεων ΑΠΕ στην Ευρυτανία και δει της δέσμευσης  2/3 της χορτολιβαδικής  βοσκήσιμης έκτασης στην Βαλαώρα Αγράφων για εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου ,ήρθε απο τον δήμαρχο Αγράφων κ.Αλέξη Καρδαμπίκη που σε μηνυμά του τονίζει:

"Όταν ο μοναδικός σκοπός αυτών που σχεδιάζουν  και αποφασίζουν μέσα από σκιερά γραφεία, αγνοώντας την πραγματικότητα  είναι η υφαρπαγή περιουσίας της τοπικής κοινότητας  και το κέρδος, τότε παίρνεις αποφάσεις σαν αυτή της ΡΑΕ που δεσμεύει τα 2/3 της χορτολιβαδικής  βοσκήσιμης έκτασης στο κτηνοτροφικότερο χωριό της  Ευρυτανίας την Βαλαώρα. Η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ εκτός από θλίψη προκαλεί μεγάλη αγανάκτηση για το ξεσπίτωμα του συνόλου των κτηνοτρόφων από τις εκτάσεις που εζησαν οι οικογένειές τους για εκατοντάδες χρόνια.

Έχοντας το σύνολο του τοπικού συμβουλίου, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, την απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς και κυρίως  το σύνολο  της κοινωνίας απέναντι, αυτή η απόφαση δεν θα προχωρήσει".

 

Κατηγορία Άγραφα

Ανακοίνωση της επιτροπής αγώνα Βαλαώρας

"Την Πέμπτη 16-7-2020 , στη Λαμία, κατά τη διάρκεια της 6ης Τακτικής συνεδρίασης τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  μετά από την  τεκμηριωμένη εισήγηση που βασίστηκε στις ομόφωνες αποφάσεις της Λαικής Συνέλευσης του χωριού μας, του Τοπικού της Συμβουλίου  Βαλαώρας και του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων  καθώς και στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της  Δημ. . Ενότητας. Απεραντίων Αγράφων περί χωρικής και οικιστικής οργάνωσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε και εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα / απόφαση που αφορά το χωριό μας.

1ον Να καταψηφίσει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκων εγκαταστάσεων βιομηχανικής κλήμακας  στη θέση Λιθαρόστρουγγα Βαλαώρας και 

2ον Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέψει την  καταστροφή των βοσκοτοπων και της κτηνοτροφίας στην περιοχη, στο μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό της Ευρυτανίας.  Να διασφαλίζουν τον φυσικό πλούτο και την ευημερία των πολιτών.

Χαιρετίζουμε την απόφαση που ελήφθη με απόλυτη ομοφωνία από όλες τις παρατάξεις. Αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα ακόμα όπλο για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι η ακύρωση της αλλαγής χρήσης , όμως  σε καμία περίπτωση δεν  εφησυχάζουμε". 

Δήμος Αγράφων:Ενισχύεται ο δίκαιος αγώνας των κτηνοτρόφων

"Οι ομόφωνες αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Βαλαώρας, του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και πρόσφατα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδος ενάντια στην ίδρυση φωτοβολταικού πάρκου 3000 στρεμμάτων στην κτηνοτροφική ζώνη της Βαλαώρας, ενισχύουν τον δίκαιο αγώνα των κτηνοτρόφων κατά της αλλαγής χρήσης βοσκότοπου και ολοκληρωτικής καταστροφής της κτηνοτροφίας στη Βαλαώρα...τονίζει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αγράφων.

Και συνεχίζει..."Οι σχεδιασμοί επί χάρτου,  χωρίς κανένα λογικό επιχείρημα, κόντρα στις τοπικές κοινωνίες ποτέ και πουθενά δεν πέρασαν. Η ομοφωνία όλων των θεσμικών οργάνων και η κοινή λογική είναι το δυνατό μας χαρτί για την οριστική δικαίωση".

 

Κατηγορία Άγραφα

4 πολίτες διώκονται επειδή διαδήλωσαν ενάντια στις ανεμογεννήτριες στα Άγραφα

"Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τέτοιες μεθοδεύσεις θα κάμψουν το λαό που αγωνίζεται

Το Συντονιστικό Αγώνα για τα Άγραφα, καταγγέλλει και καταδικάζει όλες τις διώξεις οι οποίες γίνονται ενάντια σε αυτούς οι οποίοι παλεύουν ενάντια στην ισοπέδωση όσων μας ανήκουν, όπως είναι τα Άγραφα και η ενέργεια. Είναι παράλογο και προκλητικό, την ίδια ώρα κατά την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας , συνεδρίαζε με παρουσία ισχυρών Αστυνομικών δυνάμεων μη επιτρέποντας όλους όσοι διαδήλωναν να παρευρίσκονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με θέμα την παράδοση γης και ενέργειας στο μεγάλο κεφάλαιο, η οποία κατά τα άλλα, όφειλε να γίνεται ανοικτά και δημόσια, να καλεί σε απολογία 4 συναδέλφους μας, διαδηλωτές λόγω της στάσης τους απέναντι στην προκλητική στάση της Αστυνομίας.

Στη συγκεκριμένη διαδήλωση στην οποία ήμασταν παρόντες, προκλητική και επικίνδυνη ήταν η στάση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής (ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ) και απουσία της σημερινής (ΝΔ) και των δυνάμεων καταστολής και όχι των διαδηλωτών.

Με το συντονισμένο, περιφρουρημένο αλλά και με τον αποφασιστικό μας αγώνα μπορούμε να τους σταματήσουμε.

• Κάτω τα χέρια από τα Άγραφα

• Κάτω τα χέρια από τους αγώνες μας

• Καμία δίωξη όλων όσοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση όσων μας ανήκουν

• Οι αγώνες δεν ποινικοποιούνται ούτε τρομοκρατούνται

• Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους όσοι διώκονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας".

Συντονιστικό Αγώνα Αγράφων

Κατηγορία Άγραφα
Σελίδα 1 από 6

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message