Με ενστάσεις και οριακή πλειοψηφία(«υπέρ» 13-«κατά» 10-εν μέρει 1)ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Καρπενησίου για το 2020 κατά την συνεδρίαση του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου.

Ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι βασική επιδίωξή του είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των δημοτών και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμο με πρώτη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών με στοχευμένες παρεμβάσεις και για μια πόλη πιο ελκυστική στους  επισκέπτες της. 

Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα απο την ΣΑΤΑ 2020 με συνολικό προυπολογισμό στις 705.997,79 ευρώ (ΣΑΤΑ 696.450€ και 9.547,79 Ανταποδοτικά Τέλη ΑΠΕ),συνεχιζόμενα Έργα από προηγούμενου έτους ΣΑΤΑ, χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΣΑΕΠ066, ΣΑΕ 571, ΣΑΕ566, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ανέρχονται συνολικά στο ποσό 13.491.104,43€.,τα Εγκεκριμένα έργα από χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ  ανέρχονται συνολικά στο ποσό 4.854.800€. ,τα Έργα τα οποία έχουν υποβληθεί σε προγράμματα για χρηματοδότηση και αναμένονται τα αποτελέσματα των εντάξεων είναι προϋπολογισμού 2.687.181,28€ ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός Τεχνικού Προγράμματος 2020 Δήμου Καρπενησίου ανέρχεται στα  21.739.083,50€.

 Λερογιάννης:Aόριστες οι περιγραφές των έργων

Παίρνοντας τον λόγο ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Λερογιάννης Δημήτριος τόνισε μεταξύ άλλων.."ότι το χρονικό διάστημα για να καταθέσουν πρόταση για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα είναι πολύ μικρό. Αναφέρθηκε στις περιγραφές των έργων, ότι είναι αόριστες π.χ. «Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου» ή «εκπόνηση μελετών» και είπε ότι θα πρέπει να γίνουν αυτές οι μελέτες ώστε να πραγματοποιηθούν τα έργα. Έθεσε τα ερωτήματα αν τα έργα και τα ποσά που καλούνται να ψηφίσουν θα παραμείνουν σταθερά ή αν θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αν στο τεχνικό πρόγραμμα λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις όλων των προέδρων των κοινοτήτων και αν σύμφωνα με αυτές έχει γίνει και η ανωτέρω εισήγηση του αντιδημάρχου. Τέλος πρότεινε επειδή η ΣΑΤΑ, κατανεμήθηκε με πληθυσμιακά κριτήρια, να υπερβούν και να δουν κάποιες προτεραιότητες, να πραγματοποιηθούν κάποια έργα που είναι αναγκαία, κατά προτεραιότητα να δοθούν χρήματα σε κάποια Δημοτική Ενότητα ή να παρθούν από ΚΑΠ να δοθούν στη Δημοτική Ενότητα που υφίσταται κάποιο πρόβλημα".

 Καταψήφισε ο Δημήτρης Γκορόγιας

 Για τεχνικό πρόγραμμα που  δεν αντιμετωπίζει στην ουσία τους, τα προβλήματα ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ τους κέντρου και των περιφερειακών διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου και διαχειρίζεται την μιζέρια της τοπικής διοίκησης και δε διεκδικεί όπως και όσα πρέπει,ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος καταψηφίζοντας το .

 Λεωνίδας Παπαδόπουλος:Aσαφές τo νέο τεχνικό

Για "ένα ασαφές τεχνικό πρόγραμμα" μίλησε κατα την τοποθετησή του ο  δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας προτείνοντας συγκεκριμένα έργα και θέματα που απασχολούν την πόλη όπως διανοίξεις δρόμων στο Παλιό Κτελ και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου.

Αναλυτικά όλα τα νέα έργα στις ΔΕ Ενότητες

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

1 Εκπόνηση μελετών ΣΑΤΑ 2020 47.350,00

2 Συντηρήσεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 80.000,00

3 Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση σκαλιών στην οδό Υφαντίδη ΣΑΤΑ 2020 20.000,00

4 Διανοίξεις δημοτικών δρόμων πόλης Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 55.000,00

5 Αναβάθμιση και συντήρηση αστικού εξοπλισμού ΣΑΤΑ 2020 50.000,00

6 Αποκατάσταση παλαιού Νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

7 Συμπληρωματικές εργασίες στον Ιερό Ναό του νέου νεκροταφείου Καρπενησίου ΣΑΤΑ 2020 20.000,00

8 Βελτίωση αποχέτευσης ΤΚ Γοριανάδων ΣΑΤΑ 2020 15.000,00

9 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Φιδακίων, Σελλών , Στεφάνι και Αγίας Βλαχέρνας ΣΑΤΑ 2020 32.000,00

10 Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Παπαρούσι και Καλεσμένου ΣΑΤΑ 2020 17.872,34

 11 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Στενώματος και Παυλόπουλο ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

12 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Βουτύρου και Μυρίκης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00

13 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίου Νικολάου ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

14 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κορυσχάδων ΣΑΤΑ 2020 5.000,00

15 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Αγίου Ανδρέα ΣΑΤΑ 2020 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α 392.222,34

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομνίστας ΣΑΤΑ 2019-2020 37.000,00

2 Τσιμεντόστρωση δρόμων στην ΤΚ Στάβλων ΣΑΤΑ 2020 18.000,00

3 Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων ΤΚ Κρικέλλου ΣΑΤΑ 2020 10.500,00

4 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Ροσκάς, Μεσοκώμης και Ψιανών ΣΑΤΑ 2020 17.000,00

5 Eσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης ΣΑΤΑ 2020 9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Β 91.500,00

Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

2 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγιου Χαράλαμπου, Πετραλώνων και Χόχλιας ΣΑΤΑ 2020 12.000,00

3 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δομιανών ΣΑΤΑ 2020 10.600,00

ΣΥΝΟΛΟ Γ 36.600,00

Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

1 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μουζίλου, Συγκρέλου, Ανιάδας και Κλαυσίου ΣΑΤΑ 2020 18.000,00

2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού και Νόστιμου ΣΑΤΑ 2020 12.500,00

3 Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καρίτσας, Δερματίου και Χελιδόνας ΣΑΤΑ 2020 11.500,00

4 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΣΑΤΑ 2020 14.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Δ 56.000,00

Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ

1 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βελωτά και Εσωχώρια ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

2 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Προυσού ΣΑΤΑ 2020 16.000,00

3 Κατασκευή μικρών τεχνικών ΤΚ Τόρνου, Καστανιάς και Πρόδρομου ΣΑΤΑ 2020 33.000,00

4 Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Ασπρόπυργου ΣΑΤΑ 2020 10.000,00

5 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καταβόθρας ΣΑΤΑ 2020 13.000,00

6 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σταυροχωρίου και Σαρκίνης ΣΑΤΑ 2020 7.000,00

7 Αναπλάσεις δημοτικού σχολείου και πλατείας ΤΚ Αλεστίων

 ΣΥΝΟΛΟ Ε 94.675,45

ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑΣ

1 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Φουρνάς ΣΑΤΑ 2020 16.000,00

2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλειτσού και Βράχας ΣΑΤΑ 2020 19.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 35.000,00

Κατηγορία Καρπενήσι

Ένα φυσικό έλατο απο το Καρπενήσι ύψους δεκαεπτά μέτρων  “φορτωμένο” με χιλιάδες λαμπιόνια, θα στολιστεί σε λίγες ημέρες την πλατεία Συντάγματος και θα σημάνει την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην Αθήνα.

Η Αθήνα θα πλημμυρίσει με φως στις 10 Δεκεμβρίου 

Η Αθήνα, όμως, θα πλημμυρίσει πραγματικά ολόκληρη με φως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου. Εκείνη τη μέρα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, θα δώσει το έναυσμα για να φωταγωγηθεί η πόλη και το εντυπωσιακό φυσικό δέντρο που θα κοσμεί την πλατεία Συντάγματος, σε μια φαντασμαγορική βραδιά με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η δυναμική show woman Έλενα Παπαρίζου, η Idra Kayne με την υπέροχη φωνή της και ο πολλά υποσχόμενος Ίαν Στρατής με τη συνοδεία της Athens Big Band, θα μας παρασύρουν με τις ιδιαίτερες εμφανίσεις τους, ενώ η ομάδα κρουστών Batala Atenas θα δώσει το ρυθμό.

Highlight της βραδιάς το εκθαμβωτικό 3D projection mapping στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Λαμπερά χρώματα, έντονα σκηνικά και εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές μεταλλαγές θα ντύσουν με μοναδικό τρόπο το ιστορικό κτίριο και θα μας γεμίσουν συναισθήματα και εικόνες.

Ας νιώσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων λοιπόν! Ο δήμος Αθηναίων μας καλεί, για έναν ολόκληρο μήνα, να παρασυρθούμε από τη μουσική, να γίνουμε ήρωες στο γιορτινό παραμύθι, να μοιράσουμε ευχές και αγάπη, να αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας, να απολαύσουμε μια αλλιώτικη Αθήνα, να ζήσουμε την πόλη μας όπως δεν την έχουμε ξαναζήσει…

Περισσότερες πληροφορίες & το αναλυτικό πρόγραμμα: christmasinathens.gr

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Στερεύει η χρηματοδότηση για δεκάδες έργα στους δύο δήμους της Ευρυτανίας τα οποία έχουν ενταχθεί -ή επρόκειτο να ενταχθούν έως τα τέλη του έτους- στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αθήνα από τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο.

Το πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" κάλυπτε χρηματοδοτικά πληθώρα έργων υποδομής, κυρίως αναπλάσεις, σε δήμους όλης της χώρας.Το πρόβλημα σήμερα, σύμφωνα με το Υπουργείο, αφορά στην συνέχιση της ροής χρηματοδότησης των έργων αυτών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι διαθέσιμοι πόροι εκ μέρους της ΕΤΕπ, από 200 εκατ. ευρώ έχουν μειωθεί στα 134 εκατ. ευρώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, με εγγύηση της ΕΤΕπ είχε προχωρήσει σε υπερεντάξεις δράσεων στο "ΦιλόΔημο" της τάξης των 1,235 δισ. Ευρώ. Τα στοιχεία "θα μπορούσαν να τινάξουν κανονικά στον αέρα την ίδια λειτουργία των δήμων, την λειτουργία της αυτοδιοίκησης και την αξιοπιστία της χώρας" εκτίμησε ο κ. Θεοδωρικάκος, προκαλώντας όμως την αντίδραση του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Χαρίτση ο οποίος σχολίασε ότι "το πρόγραμμα 'ΦιλόΔημος' είναι από τις πιο εμβληματικές και καινοτόμες δράσεις που ενεργοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθώς χρηματοδοτούνται έργα υποδομών για το σύνολο της χώρας χωρίς να επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί των δήμων" ενώ "μεταμόρφωσε ένα παλιό και αποτυχημένο πρόγραμμα από το οποίο δεν μπορούσαν να επωφεληθούν οι καταχρεωμένοι, στο πλαίσιο της κρίσης, δήμοι σε ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο".

Τα ενταγμένα έργα στην Ευρυτανία

Στα ήδη δημοπρατημένα έργα της τάξης των 450 εκατ. ευρώ σήμερα σε όλη τη χώρα, στην Ευρυτανία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

-Η προμήθεια μηχανημάτων έργου σε Καρπενήσι και Άγραφα προϋπολογισμού 500 χιλ. ευρώ, μέσω του 'ΦιλόΔημος 1'.

-Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου

- Αναβάθμιση παιδικών χαρών 400χιλ ευρώ 

-Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 50.000,00(Δήμος Καρπενησίου)

-Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική  προβολή του Δήμου Καρπενησίου  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 100.500 ευρώ

Κατηγορία Ευρυτανία

Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες διοργανώνει ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με την ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ στην έδρα, αλλά και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

 Οι "Γιορτές Χειμώνα 2019-2020" ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου.

Δείτε ΕΔΩ όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων

Κατηγορία Καρπενήσι

Ανοιχτή Εκδήλωση προγραμματίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Ευρυτανίας την Τετάρτη 4  Δεκεμβρη  στις 6.30μμ  στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καρπενησίου.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο πρώην υπουργός, και βουλευτής Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο πρώην υπουργός, μέλος της Προοδευτικής Συμμαχίας,Νίκος Τόσκας.

Σε ανακοίνωσή του ο Συντονιστής του τοπικού Συριζα Δημήτρης Μαντέκας αναφέρει..

" Καλούμε  τα μέλη, τους φίλους & ψηφοφόρους  και  όσους θα επιθυμούσαν να  ακούσουν  τις απόψεις των εκπροσώπων μας  και να λάβουν μέρος στην ανοιχτή  συζήτηση που θα επακολουθήσει". 

 

 

Κατηγορία Κόμματα

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης συναντήθηκε τη Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 με τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο και συζήτησαν τρέχοντα θέματα που αφορούν το Δήμο. 

Ενόψει του χειμώνα που έρχεται και των ιδιαίτερων προβλημάτων της πολιτικής προστασίας της περιοχής μας, ο Δήμαρχος Καρπενησίου έβαλε θέμα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση και ο Υφυπουργός ανταποκρίθηκε θετικά.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα του προσφυγικού και ο κ.Σουλιώτης εξέθεσε τις δυσκολίες και τα θέματα που προβληματίζουν την τοπική κοινωνία και υπήρξε δέσμευση από τη πλευρά του Υφυπουργού να υπάρχει επικοινωνία πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. 

Κατηγορία Καρπενήσι

 Το πρώτο χιόνι στο χιονοδρομικό του Βελουχίου έφερε η κακοκαιρία Γηρυόνης.

Η κακοκαιρία έντυσε στα λευκά το χιονοδρομικό κέντρο του Καρπενησίου. Απο χθες το βράδυ μέχρι και αυτή την ώρα  στην περιοχή υπάρχει ισχυρή χιονόπτωση και το πάχος του χιονιού έχει ξεπεράσει τους 10 πόντους.Πλέον, ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του και τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να ετοιμάζονται για τος πρώτες εξορμήσεις.

Οπως φαίνεται στο βίντεο, ο χειμώνας ήρθε για τα καλά στο Βελούχι, όπου το έστρωσε.Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα χιόνια είχαν πέσει και στον Ολυμπο, τον Οκτώβριο, στα 2618 μέτρα! 

Κατηγορία Καρπενήσι

Στην Αθήνα βρέθηκαν το διήμερο που μας πέρασε ,ο δήμαρχος Καρπενησίου και εκπρόσωποι του Δήμου στο πλαίσιο της τουριστικής του προβολής της περιοχής.

Περίπτερο του Δήμου στήθηκε την Πρασκευή στην Πλατεία Καπνικαρέα (Ερμού) στο κέντρο της Αθήνας ενώ το Σάββατο βρέθηκαν στην οδό Λεβίδου και Κολοκοτρώνη στη Κηφισιά.Πλήθος κόσμου δοκίμασαν τοπικά παραδοσιακά προιόντα ενώ πολλοί ενημερώθηκαν για τις ομορφιές του τόπου, τον πολιτισμό και την γαστρονομία.

Πόσο κόστισε το ..πάμε Αθήνα

Η διήμερη παρουσία του δήμου στην Αθήνα σύμφωνα με την σχετική απόφαση στοίχισε κάτι παραπάνω απο 5.250 ευρώ.

Εξ αυτών ποσό 5,027 ευρώ θα δοθεί στην επιχείρηση Γ.Κίτσιος(Ζαχαροπλαστείο) για την διαμόρφωση του περιπτέρου(1960 ευρώ),ανάπτυξη πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων (440 ευρώ),τοπικά προιόντα(τσίπουρο-λικέρ,γλυκα-τσαλαφούρι-μπομπότα, 1770 ευρώ) ενώ για την μετακίνηση του Νίκου Σουλιώτη και του Αντιδημάρχου Ι. Σβερώνη εγκρίθηκε το ποσό των 250 ευρώ.

Θυμίζουμε για αντίστοιχη ..πενθήμερη όμως παρουσία του δήμου Καρπενησίου στην Ομόνοια το 2017 ξοδεύτηκαν συνολικά 8,575 ευρώ.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

 

 

Κατηγορία Ευρυτανία

Τασιός:"Eπανατοποθετούμε δυναμικά το χιονοδρομικό μας κέντρο στην αγορά του χειμερινού τουρισμού"

Με ταχείς ρυθμούς και εντός των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτελούνται οι εργασίες του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου συνολικού προυπολογισμου 1,5 εκ €.  

Το έργο αφορά στην πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου και περιλαμβάνει: τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αναβατήρων, την προμήθεια και εγκατάσταση ενός καινούριου ταινιόδρομου αρχαρίων χιονοδρόμων με προστατευτικό σκέπαστρο – τούνελ, μοναδικού στην Ελλάδα, την προμήθεια και εγκατάσταση ενός καινούριου περιστροφικού Καρουζέλ χιονοδρόμων, την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων πιστών, υλικών σήμανσης και ασφάλειας πιστών καθώς και ειδικού εξοπλισμού για την δημιουργία πάρκου δραστηριοτήτων παιδιών στο χιόνι, την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού πίνακα κατάστασης λειτουργίας του ΧΚΚ με χάρτη πιστών και εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έκδοσης, διαχείρισης και ελέγχου εισιτηρίων, καθώς και την δημιουργία δικτύου μικροφωνικών εγκαταστάσεων. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η κατασκευή του θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της φετινής χιονοδρομικής περιόδου. 

Σε δήλωση του  ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασιός ανέφερε τα εξής: «Με την ολοκλήρωση του συγκερκριμένου έργου κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, καθώς με την εγκατάσταση του ταινιόδρομου, και του καρουζέλ χιονοδρομίας για μικρά παιδιά επανατοποθετούμε δυναμικά το χιονοδρομικό μας κέντρο στην αγορά του χειμερινού τουρισμού. Βέβαια υπάρχει και συνέχεια, καθώς ακολουθούν δύο ακόμη μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτούμε ως Περιφέρεια για το χιονοδρομικό μας κέντρο. Την ανακατασκευή του Σαλέ και του καφέ - μπαρ στις πίστες, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται να συμβασιοποιηθεί σύντομα, ώστε να ξεκινήσει την επόμενη περίοδο, αλλά και της εγκατάστασης συστήματος τεχνητής χιόνωσης, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο  των αδειοδοτήσεων.»

Κατηγορία Καρπενήσι

Στα πλαίσια της τουριστικής του προβολής και ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης , ο Δήμος Καρπενησίου θα επισκεφθεί την πόλη της Αθήνας στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2019, στόχο την προώθηση και διαφήμιση της περιοχής.

Σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, θα στηθεί περίπτερο του Δήμου , που μέσα από τους εκπροσώπους του, θα μπορεί να ενημερώνει τον κόσμο για τις ομορφιές του τόπου μας , τον πολιτισμό , τις παραδόσεις , τη γαστρονομία και για πολλούς ακόμη λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να επισκεφθεί ένα Αυθεντικό Τόπο Ζωής, ενώ παράλληλα θα προσφέρονται και τοπικά παραδοσιακά προιόντα. 

Όσοι επιχειρηματίες του τόπου μας επιθυμούν να συμμετέχουν με έντυπο τουριστικό υλικό στην παραπάνω δράση τουριστικής προβολής του Δήμου, παρακαλούνται να αποστείλουν το υλικό τους μέχρι και την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 στο Γραφείο Δημάρχου στο Νέο Δημαρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2237350043.

 

 

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message