Ισχυροποίηση της αντιπυρικής προστασίας των δασών 

Υπογράφηκε η ΚΥΑ που συντονίζει και ρυθμίζει τη συνεργασία μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας στον τομέα της πρόληψης, αλλά κυρίως της καταστολής των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων τους.

Είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται σε ΚΥΑ λεπτομερώς η υποχρεωτική συνεργασία και ο συντονισμός των δύο φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συμβάντων δασικών πυρκαγιών, μετά την ανάθεση της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα, το 1998.

Η ΚΥΑ συνυπογράφεται από την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο. Η έκδοσή της α) καλύπτει άμεσα την πρόβλεψη και απαίτηση του πορίσματος που εξέδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στις Δασικές Πυρκαγιές (Επιτροπή Goldammer), που συνέστησε ο Πρωθυπουργός, β) προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, που ισχύει για πρώτη φορά στη χώρα μας και γ) αντιστοιχεί στις δεσμεύσεις του Αν. ΥΠΕΝ, όπως διατυπώθηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση των τριών Επιτροπών της Βουλής (Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης -  Παραγωγής και Εμπορίου - Προστασίας Περιβάλλοντος) για την παρουσίαση του πορίσματος της Επιτροπής Goldammer.

Η ΚΥΑ διαρθρώνεται σε τρία άρθρα, με το πρώτο να καλύπτει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο υπηρεσιών, το δεύτερο να αναλύει τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και το τρίτο τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, καθώς και των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται στενή συνεργασία:

Του τμήματος Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και

Του τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ,

ενώ η συνεργασία αφορά στην:

Έκδοση ενιαίων κανόνων και οδηγιών σύνταξης Σχεδίων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας Δασαρχείου (πρόβλεψη για τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής) και

Εναρμόνιση των μέτρων πρόληψης με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής δασικών πυρκαγιών

Την άνοιξη κάθε έτους, ή και εντός της αντιπυρικής περιόδου, γίνεται σύσκεψη με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με συμμετέχοντες από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περιφερειακό επίπεδο προβλέπεται η συνεργασία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την έγκαιρη έκδοση ενιαίων κανόνων, οδηγιών και κατευθύνσεων για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. 

Μέσω της συνεργασίας αυτής επιτυγχάνονται τα εξής:

Διασπορά των δυνάμεων επιφυλακής για συνεχή κάλυψη των περιοχών

Καθορισμός απαιτούμενου αριθμού πυροφυλακίων – παρατηρητηρίων και κατάλληλης διασποράς και στελέχωσής τους για την έγκαιρη αναγγελία των πυρκαγιών

Εκπαίδευση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων από δασικές πυρκαγιές

Όταν ξεκινήσει η πυρκαγιά και αποτελεί κρίσιμο περιστατικό, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει τη Δασική Υπηρεσία για την επιτόπια συνδρομή της και τη συνεργασία της με τον επικεφαλής των δυνάμεων καταστολής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής

Στελεχώνεται υποχρεωτικά το ΕΣΚΕ με Δασολόγους ή Δασοπόνους οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες στον επικεφαλής του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις λάβει υπόψη του

Παρέχεται υποχρεωτικά η γνώμη της ΔΥ στην ιεράρχηση ταυτόχρονων πυρκαγιών, όσον αφορά στην προστασία του δασικού οικοσυστήματος

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία από την ΠΥ στη Γενική Δ/νση Δασών του ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες συντάσσονται οριστικοί στατιστικοί πίνακες και αποστέλλονται στις υπηρεσίες της ΕΕ

Βρίσκονται σε διαρκή, μη προγραμματισμένη επιφυλακή, τα ανώτερα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ και των Γενικών Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να παρέχουν τη βοήθειά τους σε κρίσιμα περιστατικά

Επίσης, η Δασική Υπηρεσία όταν βρίσκεται στο συμβάν έχει συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες για:

Το οδικό δασικό δίκτυο

Το ανάγλυφο

Τη συμπεριφορά της υπάρχουσας δασικής βλάστησης στη φωτιά

Τις πιθανές θέσεις διάνοιξης ζωνών με μηχανικούς τρόπους

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

 

Κατηγορία Aθήνα

Απαγορεύεται η καύση σε αγροτοδασικές εκτάσεις

Ξεκίνησε επίσημα η αντιπυρική περίοδος 2019 και με νωπή ακόμα την τραγωδία στο Μάτι, η Πυροσβεστική κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εφέτος το καλοκαίρι, επισημαίνοντας ότι στατιστικά η πλειονότητα των πυρκαγιών κάθε χρόνο οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

  Παράλληλα, υπενθυμίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και τις ενέργειες του κάθε πολίτη σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Στις ενέργειες αυτές είναι και η κλήση στον αριθμό 112, όταν βρισκόμαστε σε σημείο που δεν υπάρχει σήμα για τα κινητά τηλέφωνα.

«Η ελληνική φύση, ένα μωσαϊκό τοπίων με μοναδική βιοποικιλότητα και ευαίσθητα οικοσυστήματα αποτελεί πόλο έλξης για τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο... Κάθε χρόνο απειλείται από δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ευνοούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν τους θερινούς μήνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα και τονίζει τι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει ή έστω να περιοριστεί η καταστροφή που συντελείται κάθε χρόνο, αλλά και για να μην θρηνήσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά

Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά

Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος

Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας

Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις

Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς

Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά

Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

 Τηλεφωνούμε αμέσως στους αριθμούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά

Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται

Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή

Η κλήση στον αριθμό 199 είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό τηλέφωνο, όσο και από κινητό. Σε περίπτωση που το κινητό μας τηλέφωνο εμφανίζει στην οθόνη τις ενδείξεις «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου», έχουμε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσουμε στον αριθμό 112, που είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης και ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατηγορία Aθήνα

Με στόχο την εκπαίδευση, τη βελτίωση της κατάρτισης και τη διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου με την ταυτόχρονη αντιμετώπισή στην περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος, πραγματοποιήθηκε σήμερα άσκηση αστικής πυρκαγιάς στην Σήραγγα του Τυμφρηστού.

Με τη συμμετοχή δώδεκα ατόμων από το προσωπικό της Υπηρεσίας ,το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, το σενάριο προέβλεπε την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων και την κινητοποίηση οχημάτων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε απο σύγκρουση φορτηγού ,που μετέφερε εύφλεκτα υλικά, με ιχ στην  Σήραγγα Τυμφρηστού, καθώς επίσης και τον απεγκλωβισμό ατόμου απο το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα πάντα με το σενάριο, η πυρκαγιά που προήλθε από το τροχαίο έγινε αντιληπτή από το υπεύθυνο ασφαλείας της σήραγγας που ειδοποιεί  άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου.

Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν 4 Πυροσβεστικά οχήματα με 12 άνδρες της Υπηρεσίας που κατέσβεσαν την πυρκαγιά και απεγκλώβισαν το άτομο απο το ιχ.Το άτομο παρελήφθη απο το ΕΚΑΒ ενώ άνδρες της τροχαίας Καρπενησίου για ασφάλεια είχαν κλείσει την έξοδο και την είσοδο της σήραγγας.

Μετά το πέρας της άσκησης ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου,Αντιπύραρχος Στέργιος Φυσέκης σχολίασε τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που επέδειξαν οι άνδρες της Υπηρεσίας, ευχαριστώντας όσους συνέδραμαν στην επιτυχή εξέλιξη της άσκησης.

Δείτε το επιτόπιο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Καραγιάννη με το "Συμβαίνει Τώρα" 

Κατηγορία Καρπενήσι

Με απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη ιδρύεται Μηχανοκίνητο Τμήμα στο Πυροσβεστικό Σώμα.

To «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων» θα έχει ως έδρα την 1η ΕΜΑΚ και ως αποστολή την ενίσχυση του έργου του ΠΣ σε 24ωρη βάση, εξασφαλίζοντας την  άμεση κινητοποίηση με πυροσβεστικά οχήματα, υλικά  και μέσα για την ταχεία αντιμετώπιση συμβάντων ανά την Επικράτεια.

Μέχρι σήμερα, σε συμβάντα που αντιμετωπίζονται από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, συνδράμουν Υπηρεσίες από γειτονικές περιοχές εάν το συμβάν είναι εκτεταμένο, ή και από όλη την Επικράτεια, εάν είναι μεγαλύτερης έκτασης.

Αυτός ο τρόπος υποστήριξης της επιχειρησιακής δράσης μεταξύ των Υπηρεσιών επιφέρει την αποδυνάμωσή τους σε περίπτωση ταυτόχρονης εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να επιλύσει το «Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων». Το Μηχανοκίνητο Τμήμα θα τελεί σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας και δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η κινητοποίηση και προώθησή του σε όλη την επικράτεια, ακόμη και με αεροπορικά μέσα εφόσον απαιτηθεί.

Κατηγορία Aθήνα

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε κατάσβεση πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε γκαρσονιέρα του 3ου ορόφου, στην οδό Έριδος, στη Βάρκιζα της Αττικής.

Οι 15 πυροσβέστες, που επιχείρησαν με πέντε οχήματα, μετά την κατάσβεση της φωτιάς, εντόπισαν πάνω στο διπλό κρεβάτι του χώρου ένα απανθρακωμένο κοριτσάκι, μόλις 13 μηνών.

Το μωρό ήταν μόνο του στο σπίτι, ενώ η μητέρα του φέρεται να ήταν κάτω από την πολυκατοικία, σε κατάσταση σοκ.

Το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου.Προσήχθη επίσης ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να πέρασε από το σημείο την ώρα της κατάσβεσης και να επέστρεψε μετά την ολοκλήρωσή της και ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ο πατέρας του παιδιού.

Η 30χρονη, Ελληνίδα, γυναίκα είχε άλλα δύο παιδιά. Το ένα ζει με τον πατέρα του και το άλλο έχει πεθάνει από άλλες αιτίες.enikos.gr

Κατηγορία Aθήνα

Συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Π.Σ. Βασίλειου Ματθαιόπουλου, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών έτους 2019 και έκρινε 37 Επιπυραγούς στο βαθμό του Αντιπυράρχου.

Μεταξύ τους και ο μέχρι πρότινος Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου Στέργιος Φυσέκης που αναλαμβάνει την Διοίκηση της Π.Υ Καρπενησίου.Ο μέχρι πρότινος διοικητής της Υπηρεσίας Αντιπύραρχος Σταύρος Φακίτσας μετατείθετε και αναλαμβάνει την διοίκηση της ΠΥ Καλαβρύτων

Ο Αρχιπύραρχος Βαγγέλης Παλιός προήχθη και αναλαμβάνει τη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας. 

Επίσης σε Αρχιπύραρχο προήχθη και ο Ευρυτανικής καταγωγής(Βαλαώρα) Γιώργος Παλιούρας που απο την Υποδιευθυνση Αττικής αναλαμβάνει την διοίκηση της 2ης ΕΜΑΚ στην Θεσσαλονίκη

Δείτε τις κρίσεις των Ανωτέρων Αξιωματικών του Π.Σ.:

Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:

1. Παπαζαχαρία Ανδρέα

2. Κοντογιάννη Δημήτριο

3. Κοκμοτό Βασίλειο

4. Παλιούρα Γεώργιο

5. Ρίζο Θωμά

6. Λαγουδάκη Νικόλαο

7. Παλιό Ευάγγελο

8. Καραμαλίκη Ιωάννη

9. Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο

10. Σπαθούλα Χρήστο

11. Ρίζο Ανδρέα

Β. και στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:

1. Πλατά Χρήστο

2. Τσικαλά Γεώργιο

3. Βασιλάκη Μιχαήλ

4. Καρακίτσο Γεώργιο

5. Δαδούδη Κωνσταντίνο

6. Φράγκο Κωνσταντίνο

7. Μίχα Αντώνιο

8. Τσιτσικά Ιωάννη

9. Αντωνάκη Δημήτριο

10. Γεωργανά Δημήτριο

11. Γιαννάκη Xαράλαμπο

12. Πανόπουλο Ιωάννη

13. Κοσμίδη Θεόδωρο

14. Καράμπελα Παναγιώτη

15. Ζαμάνη Ιωάννη

16. Μαυροματίδη Κωνσταντίνο

17. Παπαστάθη Σπυρίδωνα

18. Μαθιουλάκη Δημήτριο (ΠΜ)

19. Δελαβέρη Δημήτριο (ΠΜ)

20. Δουμούζη Παράσχο (ΠΜ)

ΙΙ. Προακτέους κατ’ εκλογήν για κάλυψη ισάριθμων κενών θέσεων, στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς:

1. Τσολάκη Σάββα

2. Μούτσελο Λουκά

3. Τάτση Δημήτριο

4. Τσίκα Κωνσταντίνο

5. Στεφανίδη Στέφανο

6. Φυσέκη Στέργιο

7. Παππά Αναστάσιο

8. Θεοδωρόπουλο Χρήστο

9. Αραμπατζή Ιωάννη

10. Φέκα Ιωάννη

11. Κούρο Νικόλαο

12. Σεληνιωτάκη Μιχαήλ

13. Κούτρα Σπυρίδων

14. Φούκα Στυλιανό

15. Κίτσιο Λάμπρο

16. Τσάφου Γεωργία

17. Κόλλα Νικόλαο

18. Παλουκτσόγλου Χαράλαμπο

19. Μαρινάκη Βεκέντιο

20. Μιχαλόπουλο Αναστάσιο

21. Καρατζά Αναστάσιο

22. Δαληβίγκα Ιωάννη

23. Κουρούσια Απόστολο

24. Τσιώπο Κωνσταντίνο

25. Μπάτζο Γεώργιο

26. Ζαφείρη Βασίλειο

27. Λαλιώτη Ευφροσύνη

28. Χαραλαμπάκη Χαράλαμπο

29. Δερμανοπούλου Ελένη

30. Παπαδημητρίου Χαράλαμπο

31. Μπούγια Πέτρο

32. Κουλκουβίνη Περικλή

33. Λιακόπουλο Ευάγγελο

34. Μανιφάβα Δημήτριο (ΥΓ)

35. Κατρανίτσα Λαμπρινή (ΥΓ)

36. Καστρινό Ευστράτιο (ΤΑ)

37. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο (ΤΑ)

ΙΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:

1. Κεφαλά Δημήτριο

2. Μπαμπάκο Νικόλαο

3. Χαμπίπη Αθανάσιο

4. Μπαρδουνιώτη Νικόλαο

5. Γιαννούτσο Ηλία

6. Συμεωνίδη Νικόλαο

7. Ρουμπή Στέργιο

8. Μουγγό Αναστάσιο 

Κατηγορία Καρπενήσι

Τρεις νεκρές γυναίκες από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ταβέρνα στην Παραλία της Καλαμάτας και ενώ μέσα βρίσκονταν προσωπικό και θαμώνες

 

Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε ταβέρνα στην Παραλία της Καλαμάτας. Η έκρηξη έγινε σε φιάλη υγραερίου μέσα στην κουζίνα σε ταβέρνα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηρώων και Σανταρόζα και ενώ μέσα βρίσκονταν προσωπικό και θαμώνες. 

Αμέσως μετά την έκρηξη έφθασαν στο σημείο οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ασθενοφόρα και περιπολικά της Αστυνομίας.

 Οι τρεις γυναίκες που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρές. Πρόκειται δε για εργαζόμενες στην ταβέρνα που βρίσκονταν μέσα στην κουζίνα.

 Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν τραυματία που έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.Μεταξύ των θαμώνων δεν υπήρξαν τραυματίες.Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Κατηγορία Aθήνα

Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε

Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστράτηγους ΠΣ Δημοσθένη Αναγνωστάκη και Κωνσταντίνο Γιόβα και τους απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Β. Προαχθέντες στον βαθμό του Αντιστράτηγου ΠΣ τους Υποστράτηγους ΠΣ:

1. Στέφανο Κολοκούρη

2. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο

Γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστράτηγους ΠΣ:

1. Ιωάννη Φωστιέρη

2. Ιωάννη Ράμφο

3. Απόστολο Σκρέκα

4. Ανδρέα Ζαγκανά

5. Ναθαναήλ Ρήγα

Δ. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους ΠΣ:

1. Αναστάσιο Σωτήρχο

2. Αχιλλέα Τζουβάρα

Ε. Προαχθέντες κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστράτηγων ΠΣ τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:

1. Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο

2. Σπυρίδων Βαρσάμη

3. Νικόλαο Σπαή

4. Ιωάννη Πετρούτσο

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:

1. Κωνσταντίνο Πουλτίδη

2. Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο

3. Φίλιππο Παντελεάκο

4. Αριστείδη Μαυρόπουλο

5. Κωνσταντίνο Σκούπρα

6. Ιωάννη Μαραγκάκη

7. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

8. Δημήτριο Σιμιτσή

9. Εμμανουήλ Τσολάκη

Β. Διατηρητέους τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:

1. Χαράλαμπο Χιώνη

2. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο

3. Διονύσιο Κουτσούκο

4. Άγγελο Τριπολιτσιώτη

5. Μάριο Αποστολίδη

6. Σπυρίδων Πέτρου

7. Εμμανουήλ Δαμουλάκη

8. Χρήστο Γκολφίνο

9. Θεόδωρο Λαρέζο

10. Αλέξιο Ράπανο

11. Γεώργιο Πουρναρά

12. Κωνσταντίνο Παχίδη

13. Χρήστο Λάμπρη

14. Ιωάννη Σταμούλη

 

Κατηγορία Aθήνα

Η άμεση επέμβασης της πυροσβεστικής αποσόβησε τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς και ολοκληρωτικής καταστροφής της μονοκατοικίας, στο Νέο Δερμάτι Καρπενησίου.

 Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, αλλά η άμεση αντίδραση των περιοίκων και γειτόνων της ηλικιωμένης γυναίκας, έσωσαν και την ίδια και το σπίτι. Στο σημείο, μετέβησαν 3 οχήματα με 7 άντρες από την Π.Υ Καρπενησίου, που κατάφεραν να σώσουν τη σοκαρισμένη γυναίκα, να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο της κουζίνας – όπου και σημειώθηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές – και να αποτρέψουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της .

 Στο συμβάν έφτασε και όχημα της ΔΕΗ.

Δείτε παρακάτω βίντεο με το επιτόπου "ζωντανό" ρεπορτάζ του Πάνου Καραγιάννη

Κατηγορία Καρπενήσι

Φωτιά στα Άγραφα κινητοποίησε πυροσβεστική και δήμο

Υπό έλεγχο τέθηκε η  πυρκαγιά στα Άγραφα Ευρυτανίας , μετά απο επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα γύρω στις μία το μεσημέρι στο χωριό Δαφνούλα Αγράφων,κοντά στον Άγιο Δημήτριο,μέσα σε ρέμα εντός της κατοικημένης περιοχής.

Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα ένα όχημα με δύο άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου ενώ στο σημείο με το πυροσβεστικό όχημα του δήμου κατέφθασε απο την πρώτη στιγμή και ο Αντιδήμαρχος κ.Αποστόλης Μάκκας.

Η φωτιά έκαψε περίπου μισό στρέμμα με δέντρα και θάμνους .

Η εικόνα ίσως περιέχει: σύννεφο, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Κατηγορία Άγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message