“Φυτευτός” χωρίς σταυρό ο Πρόεδρος στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους-Ολες οι αλλαγές

09 Μαρ. 2021 / 10:57 09 Μαρ. 2021 / 11:03 (upd)

Υπερβαίνουν τη φαντασία όσα επιχειρεί να νομοθετήσει η Κυβέρνηση για την εκλογή των Αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο  , καθώς ορισμένες από τις διατάξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν γραφτεί ούτε από τον πιο συγκεντρωτικό νου του πιο υπερφίαλου Δημάρχου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εκλογή Προέδρου στις Κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους.

- Σύμφωνα λοιπόν, με την παρ.1 του αρ.2, οι Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 300 κατοίκων διοικούνται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας.

- Η παρ.5 του αρ.18 «μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων» ορίζει ότι:

«Στο ψηφοδέλτιο μετά από το όνομα και το έμβλημα του Συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται ... : α) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου Δημάρχου. ... β) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ... δ) Ο τίτλος “Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας” ακολουθούμενος από το όνομα της Δημοτικής Κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψηφίου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του Συνδυασμού». 

- Το αρ.20 «σταυροί προτίμησης» ορίζει:

Πολλαπλασιάζονται οι Υποψήφιοι, ενώ μειώνονται οι Αιρετοί, στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων

«4. Για την εκλογή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»

- Σύμφωνα με το αρ.28:

«Στις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του Συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία (Α’ γύρος) στη Δημοτική Ενότητα.

Οι υποψήφιοι των υπόλοιπων Συνδυασμών, κατά τη σειρά των καταμετρημένων εγκύρων ψηφοδελτίων, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.»

Για να το πούμε με απλά λόγια, κάθε υποψήφιος Δήμαρχος θα πηγαίνει υποχρεωτικά πακέτο με έναν και μοναδικό υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας, που κανείς δεν θα σταυρώσει (και μπορεί να μην τον συμπαθεί άνθρωπος), αλλά θα τον βγάλει ή δεν θα τον βγάλει Πρόεδρο το “ρεύμα” που συνολικά θα κουβαλά ο κεντρικός Συνδυασμός στην περιοχή του. 

Θα θες να ψηφίσεις π.χ. τον αγαπημένο σου Δήμαρχο ή τον αξιόλογο Δημοτικό Σύμβουλο, και υποχρεωτικά, με το ψηφοδέλτιό που θα ρίξεις, θα στηρίξεις –χωρίς να θες- τον Χ για Πρόεδρο της Κοινότητάς σου.

Εάν μάλιστα ο “φυτευτός” Πρόεδρος αύριο πάθει τίποτα, η Παράταξη θα χάσει την Κοινότητα, αφού δεν θα υπάρχει αναπληρωτής από τον δικό του Συνδυασμό. Αναπληρωματικός, όπως ανωτέρω ρητά ορίζει το αρ.28, θα μπει ο υποψήφιος του 2ου Συνδυασμού (που επίσης δεν θα έχει σταυρώσει κανείς).

Κώλυμα εκλογιμότητας για Συμβούλους Δημάρχων και Γεν. Γραμματείς Δήμων

Αλλάζουν σημαντικά τα κωλύματα εκλογιμότητας για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, με το άρθρο 8 του Νομοσχεδίου   «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

Μεταξύ των αλλαγών, ξεχωρίζει το κώλυμα που θεσπίζεται στην περ. η’ της παρ.2 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία:

« 2. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων ή Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων ... (η) Γενικοί Γραμματείς Δήμων, Ειδικοί Σύμβουλοι των Δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Δήμων, στους Δήμους στους οποίους υπηρέτησαν, κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. »

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, το αρ.14 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.11 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και τροποποιήθηκε με το αρ.51 του ν.4604/2019, ορίζει στην παρ.2:

« ... δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Πρόεδροι ή Σύμβουλοι Κοινότητας: α) Γενικοί Γραμματείς Δήμων και δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο ».

Το κώλυμα αυτό όμως, ουσιαστικά στην πράξη “παρακάμφθηκε”, δεδομένου ότι η παρ.7, όπως διαμορφώθηκε με τους ανωτέρω νόμους, προέβλεπε ειδικά για τις προηγούμενες εκλογές:  

« 7. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το κώλυμα που προβλέπεται (...) στην περ.α΄ της παρ.2 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει αυτό παραιτηθούν από τη θέση τους, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των Δήμων, στην περίπτωση παραίτησής τους, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή του αρ.32 του ν.4257/2014.»

Τώρα, το αρ.8 του Ν/Σ όχι μόνο προσθέτει τους Ειδικούς Συμβούλους, αλλά ιδίως ορίζει ως ημερομηνία “κλειδί” την 1η Ιανουαρίου του 2023 και όχι την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.

Είναι δυνατόν να στερηθούν οι Δήμοι τους νυν Γενικούς Γραμματείς και τους Ειδικούς Συμβούλους από την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ οι εκλογές θα γίνουν στις 8 Οκτωβρίου 2023 ;

Ερωτήματα προκαλεί, επίσης, ότι ο νομοθέτης εισάγει τέτοια διάκριση μόνο για τους «Ειδικούς Συμβούλους», δηλαδή τη 1 από τις 3 κατηγορίες μετακλητών στους Δήμους !

Όπως άπαντες γνωρίζουν, βάσει του αρ.163 του ν.3584/2007 ως ισχύει, για τους Δημάρχους προβλέπονται οι «Ειδικοί Σύμβουλοι», οι «Επιστημονικοί Συνεργάτες» και οι «Ειδικοί Συνεργάτες».

Στέκει οιαδήποτε νομική θεμελίωση περί εκλογικής επιρροής, για να έχει κώλυμα ο ένας, ενώ οι άλλοι που κάθονται δίπλα του, ασκώντας αντίστοιχα καθήκοντα βάσει των εκάστοτε εντολών του Δημάρχου, να μην έχουν ; 

Ή θέλει να τους βάλει, μες στις γιορτές πριν την Πρωτοχρονιά του 2023, να τροποποιούν τις συμβάσεις και να τσακώνονται ποιου η σύμβαση θα γράφει «Ειδικός Σύμβουλος» και ποιου «Ειδικός Συνεργάτης» ;

Προχειρογραφήματα, που (δυστυχώς) θυμίζουν τόσο πολύ επίπεδο νομοθέτησης 2018 επί “Κλεισθένη” και το μόνο βέβαιον είναι ότι -εάν όχι μέχρι την Ολομέλεια- μέχρι τις δημοτικές κάλπες θα έχουν διορθωθεί.

Πραγματικά, χύθηκε πολύ μελάνι για να περιγραφούν τα τραγελαφικά σκηνικά του “Κλεισθένη” του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το Ν/Σ που έβγαλε η Ν.Δ. σε διαβούλευση τον ανταγωνίζεται επάξια.

 airetos.gr

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message