Εκτύπωση αυτής της σελίδας

"Μπλόκο" Σπίρτζη στην μελέτη του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι

05 Ιουλ. 2018 / 11:58 06 Ιουλ. 2018 / 12:17 (upd)

Επιστολή Μπακογιάννη στον Σπίρτζη:Έχετε τα λεφτά και δεν προχωρούν τα έργα

Έως και 2,5 χρόνια βρίσκονται στα συρτάρια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έργα για τα οποία η χρηματοδότησή τους έχει εξασφαλιστεί. Η αποκάλυψη ακόμη μίας ιστορίας γραφειοκρατικής τρέλας, με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ζωή των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας, ήρθε στο φως με την επιστολή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Στην επιστολή, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται σε τρία μεγάλα έργα που δεν προχωρούν ακόμη και για 30 μήνες, παρά το γεγονός ότι η είτε έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους, είτε η Περιφέρεια  έχει αναλάβει να τα χρηματοδοτήσει.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης ζητά την παρέμβαση του Υπουργού για:

1.     Την βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο. Η μελέτη είναι ώριμη.  Η Περιφέρεια πρότεινε να χρηματοδοτήσει το έργο με 15 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά μετά από 14 μήνες δεν έχει υποβληθεί η πρόταση από το Υπουργείο.

2.     Μελέτη οδικού άξονα Δυτικής Φθιώτιδας (Τμήμα Σταυρός - Καστρί). Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με 2,6 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Στερεάς Ελλάδας. Μετά από 18 μήνες δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη ο διαγωνισμός.

3.     Μελέτη οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι (Τμήμα Νεοχωράκι - Ανατολικό στόμιο σήραγγας Τυμφρηστού). Η πίστωση έχει εγκριθεί με 6 εκατ. ευρώ. Μετά από 30 μήνες δεν έχουν υπογραφεί ούτε καν οι τρεις συμβάσεις για την υποβολή προκαταρκτικών μελετών.

Στην ίδια επιστολή, ο κ. Μπακογιάννης επαναφέρει το θέμα της επαναδημοπράτησης του έργου της Παράκαμψης Βασιλικού στην Εύβοια, για το οποίο, παρά τις δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Στερεάς Ελλάδας στις 27 Ιουλίου 2018 και του Υφυπουργού σε ειδική συνέντευξη Τύπου στην Χαλκίδα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Και σε αυτή την περίπτωση η μελέτη είναι ώριμη

30 μήνες έχουν περάσει και δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 

 Η εν λόγω μελέτη, που αφορά στον σημαντικό οδικό άξονα Φθιώτιδας Ευρυτανίας και που πρόκειται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σχεδόν ολοκληρωμένο έργο της Παράκαμψης Μακρακώμης, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 2,6 εκ ευρώ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τις 6/12/2016 (ΑΔΑ: Ω9ΚΨ4653Ο7-Ω5Ε).

Έκτοτε έχουν γίνει τα παρακάτω:

Κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων και ανταλλαγής στοιχείων της Τεχνικής μας υπηρεσίας με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΟΥ), αποστείλαμε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης (αρ. πρωτ. 49786/64/10-3-2017) επί του οποίου μας ζητήθηκαν από τη ΔΟΥ συμπληρώσεις και διαφοροποιήσεις με το με αρ. πρωτ. 1368/9-5-2017.

Στις 17/5/2017 με το με αρ. πρωτ. 102902/2040 υποβάλλαμε εκ νέου το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης βάσει των παρατηρήσεων της ΔΟΥ της προηγούμενης παραγράφου. 

Στις 7/8/2017 με την Απόφαση ΔΟΥ/2741/07-08-2017 του ΥΠΟΜΕ, εγκρίθηκε η Προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΞΡ5465ΧΘΞ-ΥΗΦ) και ορίστηκαν τα αποφαινόμενα όργανα υλοποίησής της.

Στις 25-09-2017 με την Απόφαση 191/2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω4ΦΥ7ΛΗ-ΦΕ9)

Με την Πράξη με αριθμ. 352/2017 του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος της υπόψη Προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο ΥΠΟΜΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη στη Δ.Ο.Υ. με αριθμ. πρωτ. 74360/22-12-2017. 

Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών στις 12-03-2018. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε Φάκελο του Έργου ο οποίος παραδόθηκε στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. και ελέγχθηκε ως προς το περιεχόμενό του. Μετά από αυτοψία μηχανικών της ΔΟΥ. και της ΔΤΕ/ΠΣΕ στον τόπο του έργου θεωρούμε ότι η Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Ο.Υ.) μπορεί να προκηρύξει άμεσα τον διαγωνισμό. 

Από τα παραπάνω μπορείτε να διαπιστώσετε πως καίτοι έχουν παρέλθει 18 μήνες από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της μελέτης από το ΠΔΕ της Περιφέρειας, δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. 

 

 

Σχετικά Άρθρα