Γέφυρες στους "αντάρτες" έριξε ο Δημητρόπουλος με τον "αρραβώνα" να οριστικοποιείτε..

Στελέχη και φίλοι της δημοτικής παράταξης "Δυναμική Συνεργασία" για τον δήμο Αγράφων συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Παλαιοκατούνα με σχετικά ικανοποιητική συμμετοχή(20-30 άτομα) αλλά ...και ηχηρές απουσίες απο πρωτοκλασσάτους.Μεταξύ αυτών που παραβρέθηκαν ήταν και οι "αντάρτες" της παράταξης Μπαμπαλή Κατσιφός και Διώτης.

Το ..μενού της συζήτησης είχε απο ότι μάθαμε χαλαρή συζήτηση των μελών της παράταξης με τον επικεφαλή Χρήστο Δημητρόπουλο, κρασάκι, σχεδιασμός για τις μελλοντικές κινήσεις αλλά και οριστικοποίηση του ..αρραβώνα με τους αντάρτες .

Στο τραπέζι έπεσαν αρκετά ζητήματα, όπως επίσης δεν θα μπορούσε να μη συζητηθεί και το θέμα των δημοτικών εκλογών του 2019. Αν και θεωρείται εξαιρετικά νωρίς, φαίνεται να έχουν ξεκινήσει οι ζυμώσεις στα Άγραφα για την επόμενη «μάχη» για το δήμο. Σε ότι αφορά την παράταξη φαίνεται πως προς το παρόν ξεκαθαρίστηκε ο αρχηγικός ρόλος του Δημητρόπουλου  ενώ όπως τονίστηκε σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις ..

Μεταξύ άλλων στην μάζωξη της ομάδας Δημητρόπουλου διακρίναμε τους ..Νίκο Φούκα- Παναγιώτη Γκορόγια-Θωμά Κακό-Ταξιάρχη Σβερώνη-Πάνο Νταβαρίνο κ.α

Σύντομα...οι ηχηρές απουσίες των πρωτοκλασσάτων..

Κατηγορία Κεντρίσματα

..'Ασπρος καπνός για την προεδρεία του ΔΣ Αγράφων

Επτασφράγιστο ..μυστικό κρατά ο δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπαμπαλής τον νέο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου που θα προταθεί αύριο στην ειδική συνεδρίαση στο Κερασοχώρι,αφού δεδομένη θεωρείτε η απομάκρυνση του γιατρού Γιώργου Τόλη. 'Εως και πριν λίγες ώρες τα ονόματα που έπαιζαν ήταν δύο ενώ έχει ενημερωθεί ο ένας εξ αυτών απο τον ίδιο τον δήμαρχο.Κανείς απο τους δημοτικούς συμβούλους δεν γνωρίζει το πρόσωπο ..κλειδί και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν την αυριανή συνεδρίαση. Σύμφωνα με πληροφορίες μας την πρόθεση του να θέσει υποψηφιότητα έχει εκφράσει και ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΔΣ Βαγγέλης Κατσιφός.

Τι προβλέπει ο Καλλικράτης

Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου 

1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.

Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.

 

Πολύ σύντομα ...το πρόσωπο-εκλεκτός της δημοτικής ομάδας Μπαμπαλή για την "ηλεκτρική" καρέκλα του προέδρου του ΔΣ αλλά και ποιος κλείδωσε για Αντιπρόεδρος και Γραμματέας

Κατηγορία Κεντρίσματα
Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017 21:30

Ξαναμοιράζει την "τράπουλα" ο Σουλιώτης

Ξαναμοιράζει την ..τράπουλα των αντιδημαρχιών και των Νομικών Προσώπων στο Δήμο Καρπενησίου, ο Δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης, λίγες εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου, που βάσει νόμου, λήγει η θητεία των προέδρων και των αντιδημάρχων.Οι εκπλήξεις δεν αποκλείονται, αφού ο Δήμαρχος κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν περιθώρια δραματικών αλλαγών, καθώς σχεδόν όλοι οι εκλεγμένοι της παράταξης έχουν αξιοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από τη Δημοτική Αρχή. Δεν αποκλείεται ωστόσο, να μπουν στο παιχνίδι νέοι παίκτες, είτε κάποιοι από τους υφιστάμενους να αποκτήσουν περισσότερες αρμοδιότητες.

Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Σλουλιώτης , μετά από 2,5 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Καρπενησίου, έχει σαφή εικόνα για τις δυνατότητες των στελεχών του, επομένως είναι σε θέση να μοιράσει την τράπουλα σύμφωνα με τους στόχους, αλλά και τις ικανότητες των συνεργατών του.  

Για το ποιοι παραμένουν,ποιοι μετακινούνται,ποιοι θεωρούνται αποτελεσματικοί στο τομέα που είχαν αναλάβει...σύντομα

Κατηγορία Κεντρίσματα
Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2017 20:10

Δάμασε την .."Αριάδνη" ο Τασιός

Πέρασε με άριστα τις εξετάσεις αντιμετώπισης της πρωτοφανής χιονόπτωσης που έπληξε το σύνολο του νομού ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Άρης Τασιός δίνοντας «ρεσιτάλ» βοήθειας και συντονισμού ,στον ορεινό όγκο καθώς με την έλευση του χιονιά (Αριάδνη)βρέθηκε άμεσα στις περιοχές του λευκού επισκέπτη .Διαψεύδοντας και τους πλέον κακόπιστους και μη έχοντας και την απόλυτη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων ο Αντιπεριφερειάρχης έδειξε αρκετά προετοιμασμένος ,και με τον Περιφερειακό μηχανισμό σε απόλυτη συνεργασία με τους δήμους ,αντιμετώπισε ουσιαστικά την δύσκολη κατάσταση .

 Σε ολα τα σημεία του ορεινού όγκου δεκάδες μηχανήματα της περιφέρειας και μισθωμένοι επαγγελματίες χειριστές με δικά τους μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους κατόπιν εντολής , με αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο να παραμείνει ανοικτό .Βαρύτητα απο την αρχή δόθηκε στο να μην κινδυνέψει κανείς κάτοικος ή επισκέπτης ενώ άμεση και αποτελεσματική ήταν η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών μεταφοράς ασθενών στο Νοσοκομείο(Λημέρι,Τροβάτο κ.α).

 Τα ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώθηκαν και βοήθησαν στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας  σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες ήταν μεταξύ άλλων...

• Το ME 114346 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.

• Το ME 86725 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ΜΕ 86708 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

• Το ME 29491 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

• Το ME 96807 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

• Το ΜΕ 122722 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ΜΕ 125098 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

• Το ΜΕ 29457 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

• Το ME 93873 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

• Το ME 122702 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ΜΕ 114329 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

• Το ΚΗΑ 2352 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

• Το ΜΕ 93865 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

• Το ΜΕ 93863 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  Αγράφων.

• Το ΜΕ 34492 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

• Το ΜΕ 86723 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΦΕΓΓΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

• Το ΜΕ 34508 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ME 72743 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου. 

• Το ME 72706 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΣΒΕΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

• Το ΜΕ 20768 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας  Φουρνά.

• Το ME 63047 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου. 

• Το ME 40387 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας, ιδιοκτησίας ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων.

• Το ΜΕ 93867 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου αλατοδιανομέας – λεπίδα, ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

• Το ME 93892 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

• Το ME 29470 IX μηχάνημα έργου τύπου προωθητήρας, ιδιοκτησίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ΜΕ 29498 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΣΑΠΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

• Το ME 72702 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.

• Το ME 29488 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΤΣΙΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ΜΕ 86714 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

• Το ME 93891 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.

• Το ME 93853 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.

• Το ME 93873 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.

• Το ME 34443 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας - φορτωτής, ιδιοκτησίας ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.

• Το ME 20790 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής, ιδιοκτησίας ΚΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

 

 

Κατηγορία Κεντρίσματα
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 20:56

Ποιος Τράμπ;...Όταν "εμείς" ορκιζόμασταν...

 ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΑΝ... Ποιος Τραμπ και ποια Μελάνια;... Ποιος Ομπάμα και ποια Μισέλ;... Όταν εμείς ορκιζόμασταν (... τα Μπαμπαλάκια!!!) στα Άγραφα γίνονταν χαμός!!!... Κόκκινες γραβάτες,άσπρα-μαύρα ντεκολτέ,ροζ πουκαμίσες ,δάκρυα στα μάτια και ελπίδες...(για κάποιους μουζαχεντίν λιγόστεψαν)  Για να μη θυμηθώ τι έγινε στην ορκωμοσία του Σουλιώτη και των παλικαριών του στο Καρπενήσι και... κλάψει κι η μάνα ..., δηλαδή...

 Βλέπω τρεις μέρες και τρεις νύχτες τι έγινε στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τράμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και νέου πλανητάρχη... Τους Αμερικάνους στους δρόμους να παραληρούν, τη Μελάνια να συγκεντρώνει τα βλέμματα του λαού (... αχ Μελάνια!!!), τον Ομπάμα να αποχαιρετά τα πλήθη και λέω... ήμαρτον!!!...

 Που να θυμηθώ κι εγώ δηλαδή τα δικά μας, όσα συνέβησαν εκείνο τον Αύγουστο του τόσο μακρινού, μα και τόσο κοντινού, του 2014... Όταν ο πρώην Καρπενησίου Νικόλαος ...όρκιζε τον Μπαμπαλή και τα ..Μπαμπαλάκια του στο Κερασοχώρι, και τον Σουλιώτη στο συνεδριακό.....

 Ποιος Τράμπ;...Που μου ‘ρθαν μαυρισμένα τότε, με ροζ πουκάμισα και κόκκινες γραβάτες οι Θοδωράδες ,με ασπρομαυρα ντεκολτέ η δημοφιλής Ντόρα ...και  ο ίδιος ο Μπαμπαλής κοίταγε ικανοποιημένος  τον Αγραφιώτικο ουρανό και οι οπαδοί του με .... βερμούδες και παντόφλες πετούσαν λουλούδια στον αέρα ...  Ήταν η μέρα που εδάκρυσε ακόμη κι ο ψηλός(Καραμπάς) στο θέαμα ..;...

 Ποιος απερχόμενος Ομπάμα;... Ξεχνάω εγώ τον Τάτση και τον Δημητρόπουλο που έσφιγγαν τα χείλη τους να μη ..δακρύσουν  βλέποντας τις φώτο με τα Μπαμπαλάκια να ορκίζονται δημοτική αρχή μέχρι το τέλος του 2019 και τον Δημοσθένη να αναπολεί!!... Μπορώ...;

 Δεν ξεχνιούνται αυτά!!!...

Γατάκια Αμερικάνοι...

 

#τολμηρός

 

Κατηγορία Κεντρίσματα

Υπάρχει δημοτικός σύμβουλος,που σε περιοχή των Αγράφων έκλεβε ρεύμα απο κολώνα του δημοτικού φωτισμού;

Το γύρο της περιοχής κάνει από προχθες μια φήμη που προκαλεί πολλά ερωτηματικά και τη μεταφέρουμε με επιφύλαξη και ως ερώτημα- κουίζ:

Υπάρχει δημοτικός σύμβουλος , που πιάστηκε στα "πράσα"(απο αστυνομικούς και υπαλλήλους της ΔΕΗ) να υποκλέπτει ρεύμα απο κολώνα του δημοτικού φωτισμού(που πληρώνουν οι δημότες) για να φωτίσει με λαμπάκια το σπίτι του στις γιορτές;

Είναι μάλιστα συχνά-πυκνά απών απ΄τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και ίσως βρίσκεται και ένα βήμα πριν την έκπτωση;

Ποιος είναι; ΄Οποιος (-οια) απαντήσει σωστά, θα κερδίσει ένα φορτίο καυσόξυλα...

Περισσότερα σύντομα

#τολμηρός

Κατηγορία Κεντρίσματα

Η αρχή του ..κουτσοφλέβαρου βρίσκει τις δημοτικές αρχές στο μέσον περίπου της θητείας τους και αυτός είναι ο βασικός λόγος που το 2017 θα είναι κομβική χρονιά για αυτές.  Ουσιαστικά θα διαφανεί αφενός αν το  πρόσημο της θητείας είναι θετικό ή αρνητικό και αφετέρου θα ξεκινήσει  η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ιδιαίτερα για τη δημοτική αρχή Αγράφων το 2017 θα είναι το πλέον κρίσιμο και θα αποτελέσει τον καταλύτη της μετέπειτα πορείας. Τα δύο πρώτα χρόνια έγιναν πολλά θετικά βήματα σε σημαντικούς τομείς  ωστόσο σημειώθηκαν και αστοχίες ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που η παράταξη Μπαμπαλή παρουσίασε έλλειψη συνοχής ενώ ευδιάκριτες έγιναν και κάποιες προσωπικές τακτικές. Εν μέσω Φεβρουαρίου άλλωστε βρίσκει την παράταξη  με 4-6 δημοτικούς συμβούλους να έχουν αποστασιοποιηθεί ανοιχτά και να διαφωνούν με την τακτική διοίκησης του δήμου και μάλιστα δύο εξ αυτών ,οι πλέον προβεβλημένοι τα προηγούμενα χρόνια,αποχώρησαν απο την καρέκλα του Αντιδημάρχου(τυπικά ο ένας-άτυπα ο άλλος).

Κομβικό σημείο για τους συσχετισμούς και τη λειτουργία στους κόλπους της δημοτικής αρχής κατα πολούς θα είναι οι αλλαγές στο σχήμα των αντιδημάρχων .Οι  αρχαιρεσίες για τα αιρετά όργανα  του δήμου (προεδρείο δημοτικού συμβουλίου- επιτροπές) θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου , όπως προβλέπει ο Καλλικράτης. Σήμερα κανείς δε είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια τις σκέψεις και τις προθέσεις του δημάρχου Θεόδωρου Μπαμπαλή ωστόσο  γίνονται απλώς εκτιμήσεις και σενάρια διακινούνται, με ή χωρίς σκοπιμότητες.

Ουσιώδη πάντως ρόλο για τις τελικές αποφάσεις θα διαδραματίσει η αξιολόγηση που θα κάνει ο δήμαρχος  στους νυν αντιδημάρχους ενώ ο ίδιος προβαίνει σε ενέργειες για να εκλείψουν στο μέλλον  φαινόμενα έλλειψης συνοχής. Στις προσεχείς μέρες ο ίδιος θα αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην επαφή με συμβούλους.Κάποιοι άλλωστε θα πρέπει να παραμείνουν… μάχιμοι και μετά τον Μάρτιο που θα διαψευστούν οι ελπίδες τους για ανάληψη αντιδημαρχίας.Ωστόσο εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών για την Χώρα(πιθανή εκλογική περίοδος-έλευση κόφτη-περικοπές αυτοδιοίκησης) καλό θα ήταν κάποιοι πριν σπεύσουν να ..χάσουν κιλά για να μπουν στα νέα κοστούμια που θα ράψουν από τον Μάρτη  για τις αντιδημαρχίες, να έχουν υπόψιν τους ότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και για να σταθούν σε θέσεις αφού δεν θα υπάρχει ο μπεζαχτάς θα πρέπει να έχουν ήδη την έξωθεν καλή μαρτυρία… δηλαδή να είναι μάγκες και όχι … ψώνια…

Σε κάθε περίπτωση η πλειοψηφία των Αγραφιωτών ποσώς ενδιαφέρεται για τις προσωπικές στοχεύσεις. Προτεραιότητα θέτει τη πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου και αυτό είναι το ζητούμενο. Πλέον η δημοτική αρχή, διανύοντας το τρίτο έτος της θητείας, θα κρίνεται καθημερινά και αυστηρά. Θα κρίνεται βάσει αποτελέσματος και όχι με όρους επικοινωνίας.

 

  

Κατηγορία Κεντρίσματα
Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017 17:04

«Παντού καπνίζουν…»

«Παντού καπνίζουν…»

Ορισμένες καίριες επισημάνσεις κατέθεσε στη στήλη φίλος αναγνώστης, απόδημος Ευρυτάνας, που αυτές τις ημέρες βρέθηκε στο Καρπενήσι για γιορτινές διακοπές. Βασικότερη όλων ότι σχεδόν παντού στην πόλη, σε καφετέριες, ταβέρνες, εστιατόρια, ουζερί κλπ. «επιτρέπεται» το κάπνισμα!

Το οποίο κάπνισμα, σημείωσε, ενοχλεί πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ψάξει κανείς αρκετά στο Καρπενήσι για να βρει μέρος «καθαρό» από καπνό. Όσο για τον περίφημο αντικαπνιστικό νόμο, αυτός μάλλον… πετάχτηκε μαζί με τις στάχτες των τσιγάρων στα τασάκια!..

#τολμηρός

Κατηγορία Κεντρίσματα
Πέμπτη, 05 Ιανουαρίου 2017 22:36

Σε... πόσα ταμπλό το παίζει;..

 Φήμες λένε (... επιβεβαιωμένες!) ότι συγκεκριμένο στέλεχος στην Ευρυτανία, με δυνατότητες και δυναμική είναι η αλήθεια, το παίζει σε... τρία ταμπλό τελευταία.

Λίγο ΠΑΣΟΚ (... απ’ όπου προέρχεται), λίγο ΣΥΡΙΖΑ (... όπου διακριτικά στηρίζει τη τελευταία τριετία) και λίγο... Ν.Δ. (όπου έχει ερείσματα και λένε πως και τον... Μητσοτάκη είδε!)...

Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια κι αν τολμήσει το μεγάλο βήμα!... 

#τολμηρός

Κατηγορία Κεντρίσματα

Μαζώξεις της ομάδας Δημητρόπουλου στην Αθήνα με φόντο τις εκλογές του 2019

Μπορεί οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές να αργούν, θα γίνουν το 2019, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι πρώτες κρούσεις υποψηφίων για την δημαρχεία στα Άγραφα.Περισσότερη.. τροφή για αυτό έδωσαν και οι τελευταίες αναταράξεις στην ομάδα της δημοτικής αρχής και οι πιθανές μελλοντικές αποχωρήσεις.

Έτσι καλά κρατούν εδώ και ημέρες ζυμώσεις και συναντήσεις τόσο στην Ευρυτανία όσο και στην Αθήνα μεταξύ μελών (πρώην και νυν) και φίλων της δημοτικής ομάδας του Χρήστου Δημητρόπουλου,για την επόμενη μέρα.Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες μας πριν λίγες μέρες σε γνωστό καφενείο Αγραφιώτη στον Βύρωνα υπήρξε μάζωξη αρκετών μελών και όχι μόνο,για συζήτηση για τα τεκταινόμενα στα Άγραφα αλλα και για την μετέπειτα πορεία του συνδυασμού "Δυναμική συνεργασία".

Με δεδομένο ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι τις επόμενες εκλογές είναι μακρύς, οι εν λόγω συζητήσεις έχουν τη μορφή των «ασκήσεων επί χάρτου», ωστόσο αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που μπορεί το περιβάλλον Δημητρόπουλου να διαψεύδει εν τούτοις οι συναντήσεις είναι υπαρκτές και οι σύνθεση αυτών με ..."πρώην και νυν"… μαζί θα ταράξουν τα νερά.. 

 Για όλα τα άλλα  που συζητήθηκαν περι ...νέου μπροστάρη,περι "νέου αίμα".. και υπερκομματικών προσώπων σύντομα..

 

Κατηγορία Κεντρίσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message