Καταψηφίστηκε απο την Αντιπολίτευση ο προυπολογισμός του δήμου Καρπενησίου για το 2018 ύψους 18.986.047 € .

Για μη ρεαλιστικό προϋπολογισμό με κατασκευή έργων  βιτρίνας  και με καθολική έλλειψη  νοικοκυροσύνης,κάνει λόγο σε επιστολή του προς το "VP" o επικεφαλής της Α.Δ.Ε.Κ.Κ. κ.Γιάννης Σταμάτης.

Αναλυτικά η επιστολή του για τα όσα συνέβησαν στην τελευταία διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου..

  "Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε στις 23-11-2017.Απο τον συνδυασμό  της Α.Δ.Ε.Κ.Κ.   συμμετείχαν οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  Ι.- ΙΒΡΟΣ  Ι.- ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ Δ.- ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ  Π.- ΚΟΝΤΟΣ Δ.- ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ  Η. –ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ Ι.- ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ Τ. και  ΣΩΚΟΣ  Γ.  

Η  πρώτη συνεδρίαση αφορούσε την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων  για το 2018 καθώς και την  ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης .  Από τον συνδυασμό μας έγιναν σημαντικές  επισημάνσεις . Παρατηρούμε  τα τρία τελευταία χρόνια  να  υπάρχει φθίνουσα πορεία του ύψους του προϋπολογισμού, σχεδόν κατά   ένα εκατομμύριο Ευρώ τον χρόνο . Το έτος 2016  είχαμε   Π/Υ  21.483.379 Ευρώ και για το  έτος 2018 μιλάμε για  18.986.047 €. Στο σκέλος των εσόδων  δεν  καταγράφονται  έσοδα  από λατομεία , καμία αύξηση από καταλήψεις  και χρήσεις δημοτικών χώρων , από ύπαρξη  υπαιθρίων  διαφημίσεων  ή  από εισπράξεις οφειλών παλαιοτέρων ετών. Απεναντίας βλέπουμε αύξηση  των εσόδων  από τέλη καθαριότητας και φωτισμού  όπως επίσης, δυστυχώς,  και από  τα νεκροταφεία.  Όσον αφορά τα έξοδα  παρατηρούμε  να μένουν σχεδόν τα ίδια ή  να αυξάνονται τα κονδύλια για  μισθοδοσία συμβούλων, για δήθεν τουριστική προβολή, για πραγματοποίηση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  για κατασκευή έργων  βιτρίνας  και παρατηρείται  καθολική έλλειψη  νοικοκυροσύνης. Εν κατακλείδι  έχουμε έναν  μη ρεαλιστικό Π/Υ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά  και  η υπηρεσία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.    

Ως εκ τούτου καταψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό 2018 στο σύνολο του , εκτός των κονδυλίων που αφορούν τη μισθοδοσία    προσωπικού πάσης φύσεως, καθώς και των εξόδων παράστασης των αιρετών ,την εξυπηρέτηση των δανείων και την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών, με πνεύμα όμως οικονομίας, των δαπανών για άσκηση  πάσης φύσεως κοινωνικής  πολιτικής , με  διαφανή όμως λειτουργία  όλων των δομών  και τέλος  για την  λογιστική τους τακτοποίηση,  τα παλαιά έργα  όλων των προγραμμάτων ,εκτός αυτών που χρηματοδοτούνται από τη  Σ.Α.Τ.Α. του 2018, όπως  αυτά  περιγράφηκαν αναλυτικά από εμάς,  όταν ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Με  ανάλογο του ανωτέρου σκεπτικό, καταψηφίσαμε  και το 2ο θέμα που αφορούσε  το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  του Π/Υ εσόδων –εξόδων  του επόμενου έτους.   

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 17ης συνεδρίασης  σχολιάσαμε την ενέργεια του δημάρχου   και τους λόγους που έχει να  πραγματοποιεί  μαζικές μετακινήσεις υπαλλήλων καθώς και τοποθετήσεις  σε θέσεις ευθύνης άνευ λόγου. Το παράδοξο είναι ότι κάποια ανακλήθηκε εντός ολίγων ημερών ,ως μη σύννομη . Τα παραπάνω έγιναν αρχές Νοεμβρίου και  είναι αναρτημένα στη Διαύγεια. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά  αν  πρόκειται για  τιμωρία όσων «δεν συμμορφώνονται με τας υποδείξεις»  ή  για βόλεμα ημετέρων. Εκείνο όμως που  προδιαγράφει  ζοφερό το μέλλον των  Δημοτικών Ενοτήτων είναι η  έκδοση  απόφασης  δημάρχου για  παύση  λειτουργίας του  Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Κρίκελλο  και η  μετακίνηση  του μοναδικού υπαλλήλου  στο Καρπενήσι.

Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση των 30 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Το 1ο θέμα αφορούσε την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου μας .  Όπως και αναλυτικά  αναφερθήκαμε και επειδή  κατά τη γνώμη μας  υποκρύπτονται σκοπιμότητες  που καμία σχέση  δεν έχουν  με την ορθή λειτουργία των  υπηρεσιών, το καταψηφίσαμε . Ενδεικτικά αναφέρω  την αφαίρεση  της παραγράφου που όριζε ως έδρα  του Τμήματος Πολιτισμού  και  Παιδείας  το Ισόγειο του Ιστορικού Σχολείου των Κορυσχάδων  και τη μεταφορά αυτής στο Καρπενήσι.  Επίσης για την Διεύθυνση  Κοινωνικών Υπηρεσιών ,Παιδείας , Αθλητισμού και Πολιτισμού , προστέθηκαν   κλάδοι  ως προσόν, προκειμένου να τοποθετηθεί στη Διεύθυνση  συγκεκριμένο άτομο.

Το 2ο θέμα  αφορούσε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ  . Ψηφίσαμε όλες τις δαπάνες, εκτός αυτών που αφορούν αμοιβές αιρετών και  δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το 5ο θέμα αφορούσε  γνωμοδότηση  επί της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στην Καταβόθρα . Υπάρχει ακόμα στη μνήμη μας η  ιδιαίτερη ευαισθησία της δημοτικής μας αρχής σε έργα  τέτοιας  φύσης.  Πάνω από όλα η  γνώμη  της τοπικής κοινωνίας , μας  έλεγαν.  Στην προκειμένη περίπτωση  ως γνώμη της τοπικής κοινωνίας θεωρήθηκε αρκετή,  όχι  η λαϊκή συνέλευση, αλλά  μία  απόφαση του προσκείμενου στην δημοτική αρχή τοπικού συμβουλίου. Παίζει κανένα ρόλο  που   ο πρόεδρος  της κοινότητας είναι και ο επενδυτής;

Το  6ο θέμα που αφορούσε μετακινήσεις  αντιδημάρχων, αναβλήθηκε.

Το 7ο θέμα αφορούσε την διατύπωση γνώμης  προς το  Δασαρχείο  Καρπενησίου για την συνέχιση ή μη, της  απαγόρευσης θήρας  στην Περιοχή  Κόνισκος- Μέγα Πλάι του δήμου μας. Λόγω της κρισιμότητας του θέματος και  επειδή  υπάρχουν έντονες  αντιδράσεις, αποφασίσθηκε και ορίσθηκε  ενδεκαμελής επιτροπή  για την σύνταξη  εισήγησης  σε σύντομο διαστημα".

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, θα πραγματοποιηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων σειρά εκδηλώσεων και δράσεων προκειμένου να αναδειχθεί μεταξύ άλλων και η διαχρονική αξία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλή - Τηλεόραση ετοιμάζει έναν κύκλο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «200 χρόνια Κοινοβουλευτικής Αντιπροσώπευσης». Σκοπός, η ιστορική καταγραφή και ανάδειξη των χώρων των πρώην Βουλευτηρίων και Εθνοσυνελεύσεων με σαφήνεια και πληρότητα.​

Σήμερα το κανάλι της Βουλής των Ελλήνων βρίσκεται στο ιστορικό χωριό των Κορυσχάδων προκειμένου να καταγράψουν το ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα τον Μάιο του 1944  όπου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού από την ΠΕΕΑ η Α΄Εθνοσυνέλευση των μαχόμενων για την απελευθέρωση των Ελλήνων  και ονομάστηκε Εθνικό Συμβούλιο.

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Καρπενήσι , σκορπώντας χρώμα, άρωμα και γεύσεις Χριστουγέννων στην καρδιά της πόλης.Έτσι και η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει προγραμματιστεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στις 8 το βράδυ .

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει:

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στις 20:00  φωταγωγούμε το δέντρο της πόλης μας μέσα σε μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου. Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε κάτω από το χριστουγεννιάτικο έλατο και να κάνουμε τη βόλτα μας στη χριστουγεννιάτικη αγορά που θα στηθεί από νέους της πόλης μας αλλά και από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ Ανεμώνη”. Τη βραδιά θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου μας με νοσταλγικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Στη συνέχεια ο Δήμος Καρπενησίου με τον Εμπορικό Σύλλογο Καρπενησίου διοργανώνουν μια Λευκή Νύχτα που ξεκινά στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας σε μια προσπάθεια να τονωθεί η τοπική αγορά. Καλούμε όλους τους δημότες του δήμου μας να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Πολλές μουσικές, κεράσματα αλλά και πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν.  

 Aνακοίνωση ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ

Στο πλαίσιο του εορταστικού διακόσμου της πόλης μας και των εκδηλώσεων « Γιορτές Χειμώνα 2017», σας γνωστοποιούμε ότι θα διαθέσουμε προς μίσθωση  ξύλινα σπιτάκια που θα τοποθετηθούν στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου για την περίοδο των Γιορτών για πώληση προϊόντων, προώθηση των επιχειρήσεων ή συναφή χρήση. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ στο τηλέφωνο: 2237021227.  

Κατηγορία Καρπενήσι

Μετά τα γεγονότα που διαδραματίζονται από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική , ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ.Σουλιώτης επικοινώνησε με τη Δήμαρχο Μάνδρας -Ειδυλλίας κ.Κριεκούκη και καλεί φορείς και πολίτες της πόλης μας, να συνδράμουν στη συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης (στερεά τροφή , είδη ρουχισμού -ιαματισμού, οικοσκευές ).

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει..

"Οποιαδήποτε βοήθεια είναι σημαντική ώστε να δείξουμε έμπρακτα αλληλεγγύη σε συμπολίτες μας που βιώνουν δύσκολες στιγμές. Τα προϊόντα θα συγκεντρώνονται στην αποθήκη του δήμου στη Νέα Λαϊκή από Δευτέρα 20 εώς Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και ώρες 9:00 -13:00. Τηλ.επικοινωνίας 2237350050-25".

Κατηγορία Καρπενήσι

Συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Καρπενήσι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Σύνταξη προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου).

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€ και την δημοσίευση της διακήρυξης.

Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€

Ορισμός δικηγόρου (αφορά αγωγή  υπαλλήλων Δήμου για εργατικές διαφορές).

Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου.

Ψήφιση πιστώσεων

Κατηγορία Καρπενήσι

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ως μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενημερώνουν τους δικαιούχους (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΕΑ-ΤΕΒΑ), ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή πορτοκαλιών από την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου  έως και την εξάντληση των προϊόντων.

Οι δικαιούχοι του Δ. Καρπενησίου θα παραλάβουν τα φρούτα από την αποθήκη της Ένωσης Δασικών και Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευρυτανίας, από τις 09:00 έως τις 14:00 και η παράδοση θα γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και ΑΜΚΑ.

Οι δικαιούχοι του Δήμου Αγράφων θα παραλάβουν τα φρούτα από υπαλλήλους του Δήμου. 

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Μετά την αυξημένη ξηρασία και έλλειψη νερού στην ΤΚ Κρικέλλου , ο Δήμος Καρπενησίου από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε και υλοποίησε μια σειρά από δράσεις για την επίλυση του προβλήματος. Αρχικά έγινε αντικατάσταση με ίδια μέσα , τμήμα του εξωτερικού δικτύου μήκους 1 χλμ. , στη συνέχεια αντικαταστάθηκε τμήμα του εσωτερικού δικτύου του κάτω μέρος του οικισμού , που παρουσίαζε συχνές βλάβες, και τέλος πριν λίγες μέρες υλοποιήθηκε γεώτρηση , ύστερα από έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης. 

Το  καλό νέο είναι ότι από την γεώτρηση προέκυψε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού (500κ.μ. / 24ωρο) , που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης την ΤΚ Κρικέλλου. Να σημειωθεί ότι η μέγιστη ποσότητα που εξασφαλιζόταν από τις μέχρι τώρα υδρομαστεύσεις ήταν 240κ.μ. το 24ωρο. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται , για επίλυση προβλημάτων και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες , στις οποίες υπήρχαν παρόμοια προβλήματα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΚ , η Υπηρεσία Ύδρευσης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , διερευνούν κάθε δυνατότητα εκμετάλλευσης των πηγών των οικισμών αυτών.  

ΔΤ

Κατηγορία Καρπενήσι

Σε εκδήλωση με αφορμή την 35η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 31.10.2017 στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, παρουσία του ΠτΔ, Προκόπη Παυλόπουλου, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης.  Το παρόν έδωσαν και διακεκριμένοι  επιστήμονες  που διατέλεσαν Πρόεδροι του ΟΑΣΠ ή στελέχωσαν τις Επιστημονικές Επιτροπές του Οργανισμού και πλήθος εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και πλήθους κόσμου.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος ανέδειξε την άρρηκτη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον Οργανισμό καθώς σημαντικές πανεπιστημιακές προσωπικότητες διατέλεσαν Πρόεδροί του και δεκάδες επιστήμονες πλαισιώνουν τις Επιστημονικές Επιτροπές, οι οποίες διαμορφώνουν κανονιστικές διατάξεις και θεσμικό πλαίσιο.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης επεσήμανε τη σημαντικότητα του Οργανισμού για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας.

Στην επιχειρησιακή, εκπαιδευτική και ερευνητική δράση του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και νυν Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, με αναφορά στα σεισμικά γεγονότα της τελευταίας 4ετίας και δίνοντας στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του έργου του Οργανισμού, που καθιστά την Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, χώρα με τις λιγότερες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες και με υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας. 

Στην εκδήλωση διαπιστώθηκε ότι ο όγκος του παραγόμενου έργου καθιστά τη χώρα πρωτοπόρο σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων.

ΔΤ

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Ένα μεγάλο και ξεχωριστό Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι για το Καρπενήσι , το τετραήμερο από 18-21 Οκτωβρίου. Το συνέδριο ήταν συνδιοργάνωση του Ευρωπαικού Κέντρου Ευρωπαικών Σπουδών , της Πανευρυτανικής Ένωσης , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , του Δήμου Καρπενησίου , του Συλλόγου Καρπενησιωτών Αθήνας Το Βελούχι και των Γενικών Αρχείων του Κράτους Νομού Ευρυτανίας . 

Στο συνέδριο ακούστηκαν πολύ σημαντικά θέματα που αφορούσαν την ιστορία , τον πολιτισμό , την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, την εκπαίδευση , αλλά και τους ανθρώπους , που στο πέρασμά τους άφησαν το ίχνος τους . Ένα συνέδριο σημαντικό για τις επόμενες γενιές ,  μιας και αποτελεί πηγή γνώσεων, αρχών και αξιών από το παρελθόν για μια σωστή πορεία στο μέλλον.  

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Σουλιώτης , είχε τη δυνατότητα ως εισηγητής  του συνεδρίου , να μιλήσει για την ανάπλαση του κέντρου της πόλης του Καρπενησίου , σε συνεδρία με θέμα Κοινωνία και Πόλη του Καρπενησίου. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ένα όραμα για μια πόλη όμορφη , πράσινη , φιλική με το περιβάλλον , με προτεραιότητα τον άνθρωπο , έγινε πραγματικότητα . Μέσα από εικόνες και βίντεο παρουσιάστηκαν η κατάσταση του κέντρου της πόλη πριν την ανάπλαση , οι φάσεις και τα στάδια κατασκευής του, οι υποδομές που έγιναν , τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του έργου που το κάνουν διαφορετικό , τα πλεονεκτήματα του στο θέμα του πάρκινγκ , ο αριθμός των δέντρων που φυτεύτηκαν , η ολοκλήρωσή του και οι χρήσεις  του. Ένα έργο που κέρδισε πανελλήνια διάκριση με χρυσό βραβείο στα BEST CITY AWARDS 2016 για την καινοτόμα εφαρμογή της αποπάγωσης των πεζοδρομίων αλλά και τη δεύτερη θέση στο Διεθνή Διαγωνισμό Αρχιτεκτόνων (UIA) , πριν λίγους μήνες, για το φιλικό του χαρακτήρα ως δημόσιος χώρος . 

ΔΤ

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Μέχρι τέλους του έτους η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ

Οι 14 μόνιμες αυτές θέσεις, αφορούν αιτήματα των δήμων Αγράφων(9 υπαλλήλους) και Καρπενησίου (5 υπαλλήλους)και έχει επικυρώσει με υπογραφή του, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενώ θα περάσουν και από το γραφείο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 6.667 μόνιμων υπαλλήλων σε όλη τη χώρα, θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ και αφορά αποκλειστικά τα αιτήματα των δήμων, προκειμένου να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο στον τομέα της καθαριότητας.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα έγιναν από τους δήμους, όταν κρίθηκε αντισυνταγματική η ανανέωση συμβάσεων στους υπαλλήλους που δουλεύουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ο τομέας της καθαριότητας.Τα αιτήματα των δήμων θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για το νέο διαγωνισμό με την προκήρυξη να αναμένεται να βγει στον αέρα προς το τέλη του 2017.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

Κατηγορία Καρπενήσι

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message