Συνεδριάζει αυτη την ώρα το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (Αναμόρφωση προϋπολογισμού) – Εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προγράμματος  τουριστικής προβολής έτους 2018 (εισηγητής ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης  κ.Κατσούδας)

Άρση της αριθμ. 75/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Κοινωφελής χρήση του  δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μικρού Χωριού και εκμίσθωσή του (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Ο ρόλος της Γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία» στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

Συνδιοργάνωση Σεμιναρίου Ιατρικής Βουνού με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

Ένταξη Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων (εισηγητής ο εντεταλμένος δημ.σύμβουλος κ.Πέτρου)

Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»  στην πρόσκληση 41 «Έργα  εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού» του  Ε.Π. Στερεά Ελλάδα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Εξουσιοδότηση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Γνωμοδότηση για τη μεταφορά της έδρας και μετονομασία της ενορίας του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δομιανών Ευρυτανίας (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Λάππας)

Έγκριση τρόπου κατασκευής έργων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Εκτέλεση δημοσίου έργου από φυσικό πρόσωπο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Έγκριση  διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Εκμίσθωση με δημοπρασία αθλητικών εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή τουρνουά και συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Κατανομή  A΄ Δόσης  2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου Α΄ τριμήνου έτους  2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

Επί αιτήσεως Μπαρλά Ροδάνθης, για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Φιδακίων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Επί αιτήματος Λιάρου Γεωργίου για θέση στάθμευσης επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Προυσού (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Επί αιτήματος Καρδαμπίκη Γεωργίου για θέση στάθμευσης έμπροσθεν επιχείρησης του (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Επί αιτήσεως δημοτών για παρατάσεις ταφής στην Τ.Κ. Μεγάλου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων στην ΤΚ Προυσού στις κ.κ.: α)Αλαμπασύνη Βασιλική και β)Στεργιάκη Βασιλική (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων  και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις ΤΚ του Δήμου Καρπενησίου», ανάδοχος: Μ.& Χ. Μακρυπούλιας ΟΕ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»,  ανάδοχος: Δρόσος Τ. Ζησιμόπουλος Δ. ΕΕ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Άμπλιανης»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υδρομάστευσης ΤΚ Στάβλων»,  ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Βράχας»

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση υποδομών στις Τ.Κ. της ΔΕ Φουρνάς»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου»

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Aνακοίνωση δήμου Καρπενησίου

Αύριο Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Καρπενησίου και το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Χωριού θα ανοίξουν στις 09:00 π. μ.

Τα σχολεία του Στενώματος και της Φουρνάς θα παραμείνουν κλειστά. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά

Κατηγορία Καρπενήσι

Τις φετινές Απόκριες το Καρπενήσι γιορτάζει και προσφέρει μεγάλες δόσεις κεφιού και διασκέδασης, με την αυθεντικότητα της ευρυτανικής φιλοξενίας.

Κέφι και χορός, ξεφάντωμα και διασκέδαση! Ένα τρίημερο γεμάτο εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους! Ντόπιοι και επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γιορτάσουν την Αποκριά και να αποδράσουν από την καθημερινότητα! Party, συναυλίες και αναπαράσταση εθίμων και δρώμενων είναι οι προκλήσεις της φετινής Αποκριάς στο Καρπενήσι.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Καρπενήσι

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

“Αποκριάτικο Πάρτι” Καφετερία Dolce | Ώρα 10:00 π.μ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ σας προσκαλεί σε ένα αποκριάτικο πάρτι με face painting, πινιάτες, διακόσμηση ξύλινου κλόουν,  πολλά εδέσματα, πολύ κέφι και αποκριάτικους ρυθμούς που θα μας ξεσηκώσουν.

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

“Εργαστήρι αποκριάτικης μάσκας” Αίθουσα ΚΑΠΗ | Ώρα 17:00 μ.μ. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα δημιουργικό εργαστήρι όπου θα κατασκευάσουμε και θα διακοσμήσουμε τις αποκριάτικες μάσκες μας.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

“Μasque Party” Χώρος Εκπαίδευσης Ταε Κwon Do Ευρυτανίας | Ώρα 19:00 μ.μ. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ταε Κwon Do Ευρυτανίας γιορτάζει τις Αποκριές με ένα “Μasque Party” για μικρούς και μεγάλους στο οποίο είμαστε όλοι καλεσμένοι.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

“Αποκριάτικο Πάρτι” Ξενοδοχείο Αναris | Ώρα 21:00 μ.μ.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας διοργανώνει αποκριάτικο χορό στο Ξενοδοχείο Ανaris με πολλή μουσική και χορό! Για όλους τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου οι τιμές του καταλόγου θα περιλαμβάνουν 20% έκπτωση! Βάλτε τις μάσκες, φορέστε τις στολές σας και ελάτε να ξεφαντώσουμε μέχρι το πρωί! Δεκτοί και όσοι δεν επιθυμούν να φορέσουν στολές! I

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Παιδική Μουσικοακροβατική παράσταση “Cirko Cachivache ” Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου | Ώρα 19:00 μ.μ

Από το θέατρο Παλλάς στη σκηνή του δικού μας θεάτρου. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μικρούς και μεγάλους, μοντέρνους αλλά και εναλλακτικούς, με πολλά ακροβατικά κόλπα, ζογκλερικά, θέατρο, ζωντανή μουσική και άφθονο γέλιο. Το Cirko Cachivache θα ξετρελάνει και θα κλέψει στα σίγουρα τις καρδιές όλων μας. /

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

“Ορεινές Απόκριες” Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 17:00 μ.μ.

Απόκριες χωρίς Βασιλιά Καρνάβαλο δε γίνεται... Ο Δήμαρχος της πόλης μας καίει τον Βασιλιά Καρνάβαλο στο πιο κεντρικό σημείο, ενώ η ΑΛΑΚ ψήνει για όλους εμάς γευστικά λουκάνικα που θα σκορπίσουν τη μυρωδιά της τσίκνας σε όλο το κέντρο της πόλης μας.

“Οutdoor Masque Party" Ζηνοπούλου | Ώρα 18:00 μ.μ.

Αμέσως μετά, ακολουθεί ένα ξεχωριστό Οutdoor Masque Party στη Ζηνοπούλου, με ξέφρενους αποκριάτικους ρυθμούς που θα απογειώσουν τη διασκέδασή μας και τους επιχειρηματίες να μας μεταφέρουν το άρωμα των Αποκρεών ντυμένοι με τις πιο ευφάνταστες στολές. Φορέστε τις στολές σας και ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

“Παραδοσιακό σαρακοστιανό γλέντι” Χορεύουμε και αναβιώνουμε... Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου | Ώρα 12:00 π.μ.

Γιορτάζουμε όλοι μαζί τα παραδοσιακά κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα στηθεί στην κεντρική πλατεία και διασκεδάζουμε με τους παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους και τη γλυκιά και ξεχωριστή φωνή της Στέλλας Κονιτοπούλου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρπενησίου θα μας παρουσιάσει αρχικά αποκριάτικους παραδοσιακούς χορούς από τα παιδικά και εφηβικά τμήματά του και νησιώτικους παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου με τη συνοδεία της νησιώτικης ορχήστρας. Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος “ Παναγία” θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς. Πιστοί στα έθιμα της ημέρας θα προσφέρουμε σαρακοστιανά εδέσματα, ζεστή λαγάνα και κρασί.

“Σαρακοστιανό γλέντι” Άγιος Νικόλαος | Ώρα 10:00 π.μ.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου “ Η Αναγέννηση” διοργανώνει ένα σαρακοστιανό παραδοσιακό γλέντι προσφέροντας νηστίσιμα εδέσματα σε όλους. Χορός και διασκέδαση στα cafe bar  της πόλης, μουσική και φαγητό στις ταβέρνες, μας περιμένουν το τριήμερο της Αποκριάς, αλλά και διοργανώσεις ραrty από συλλόγους για όλους εμάς!

Xoρηγός επικοινωνίας των εκδηλώσεων είναι το VimaPoliti.gr

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ όπως εκδόθηκε απο τον δήμο

Κατηγορία Καρπενήσι

Ανακοίνωση δήμου Καρπενησίου

Από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και για περίπου μια εβδομάδα ο δρόμος για Χελιδόνα θα παραμείνει κλειστός λόγω εκτέλεσης εργασιών στο οδικό δίκτυο. 

Κατηγορία Καρπενήσι

"Σάρωσαν" τις εκδηλώσεις κοπής πίτας Ευρυτανικών συλλόγων σύσσωμη η δημοτική ομάδα του Καρπενησίου με μπροστάρη τον ίδιο τον δήμαρχο.

Δείτε τι αναφέρουν για την παρουσία τους στις εκδηλώσεις..

"Εκμεταλλευτήκαμε" άλλη μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές για μια καλύτερη χρονιά με φίλους και συμπατριώτες μας. Ο Δήμος Καρπενησίου και οι ευρυτανικοί σύλλογοι μέσω της αλληλοϋποστήριξης πετυχαίνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης παρευρέθηκε στην κοπή πίτας του Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, του Κολυμβητικού Ομίλου Καρπενησίου μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Ταξιάρχη Κουτρομάνο και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιό, στην κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου “ Παναγία” μαζί με τις Αντιδημάρχους κ. Ευδοξία Κονιαβίτη και κ. Γεωργία Γκαρίλα και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Γεωργίου, στην κοπή πίτας του Συλλόγου Φίλων νεοπλασματικών ασθενειών “Αγώνας Ζωής” μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κλεομένη Λάππα και τον Προϊστάμενο του ΕΚΑΒ κ. Γιάννη Σβερώνη, στην κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παντελή Χαλκιά και τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Κλεομένη Λάππα, ενώ στη συνέχεια και οι τρεις παρευρέθηκαν στην κοπή πίτας του Αθλητικού Συλλόγου Tae Kwon Do Ευρυτανίας μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αριστείδη Τασιό, την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Γκαρίλα και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Καρπενησίου κ. Γιάννα Χορμόβα την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. κ. Γεώργιος.

Στην κοπή πίτας του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς. Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε και η Φιλαρμονική του Δήμου μας παρουσία της Αντιδημάρχου κ. Γεωργίας Γκαρίλα και της Προέδρου της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφίας Ζαλοκώστα, αλλά και οι φοιτητές που φιλοξενούνται στη Μαθητική Εστία μαζί με την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Γκαρίλα. Στην εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλεομένης Λάππας και η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γκαρίλα. Τέλος στην κοπή πίτας του ΚΑΠΗ παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Ταξιάρχης Κουτρομάνος ενώ στην κοπή πίτας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ανεμώνη η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία Ζαλοκώστα".

Φωτογραφία του χρήστη Δήμος Καρπενησίου - Municipality of Karpenissi.Φωτογραφία του χρήστη Δήμος Καρπενησίου - Municipality of Karpenissi.

Κατηγορία Καρπενήσι

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος)  .Πριν την έναρξη της συνεδρίασης (ώρα 17:45)  θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης  πίτας.

Δείτε όλα τα θέματα της συνεδρίασης:

 Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η υποχρεωτική) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Χαρακτηρισμός εδαφικής λωρίδας ως ιδιωτικού ή δημοτικού δρόμου - θέμα από αναβολή (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)  

Απαγόρευση ή μη θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Κόνισκος – Μέγα Πλάι του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη) 

Συμπλήρωση της αριθμ.367/2017 απόφασης του Δ.Σ ως προς την παράγραφο 2 του αποφασιστικού της -Πρόσληψη προσωπικού για τους Παιδικούς Σταθμούς (εισηγήτρια η Γ.Γ. κ.Χορμόβα)

Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας) 

Τεκμηρίωση για την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταπολέμηση τρωκτικών και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο κέντρο προετοιμασίας αθλητών Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας) 

Χαρακτηρισμός δεικτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Προσδιορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Ανανέωση και έγκριση νέων συνδρομών εφημερίδων- περιοδικών –προγραμμάτων έτους 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Επαναψήφιση πιστώσεων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης σε άπορους δημότες –Ψήφιση πίστωσης  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα Γεωργία) 

Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων (εισήγηση από Οικονομική Επιτροπή) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους τοπικούς συλλόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€ πλέον ΦΠΑ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)         

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

Περιορισμός βοσκής σε δασοσκεπείς εκτάσεις ελάτης που θα υλοποιηθούν το έτος 2018 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη) 

Επί αιτήσεως Χαρμαντζή Χρυσοβαλάντη. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων.  Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Στάβλων(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος)

Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς» στο Δήμο Καρπενησίου, ανάδοχος: Τεχ. Εταιρεία Δρόσος Τ.- Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε.

Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας»

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»,  ανάδοχος: Γεώργιος Χατζόπουλος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών, Δ.Ε. Κτημενίων», αναδόχου Φ. Τσούτσικα

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και έργα υποδομής στις Τ.Κ. Άμπλιανης, Δομνίστας, Κρίκελλου, Μεσοκώμης και Ψιανών»,  ανάδοχος: Κ/ξια Θεοδωρόπουλος Βασίλειος –Βαξεβάνος Θεόδωρος

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Ψιανών»,  ανάδοχος: Βασίλειος Μαντζιούτας

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Κρικέλου»,  ανάδοχος: Νικόλαος Μήτσιου

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Στάβλων»

Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς»

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Άμπλιανης»

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής  του έργου «Συντήρηση – βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου»

Σύσταση Επιτροπής οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου»

Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση ΕΔΩ

 

Κατηγορία Καρπενήσι

"Πότε επιτέλους θα σταματήσει το δούλεμα όλων μας και πότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τα θετικά και θα αμβλύνουμε τα προβλήματα που φέρνουν τα χιόνια όπως γίνεται στους χειμερινούς προορισμούς που σέβονται τον δημότη τους εξίσου με τον τουρίστα;...

Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων,ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στον δήμο Καρπενησίου Γιάννης Σταμάτης,σε σχόλιο του στα κοινωνικά δίκτυα επιρρίπτοντας ευθύνες στην δημοτική αρχή για τα ατυχήματα που συνέβησαν το πρωί στην είσοδο της Ευρυτανικής πρωτεύουσας με καραμπόλες αυτοκινήτων και ιχ εκτός δρόμου. 

Αναλυτικά το σχόλιο Σταμάτη έχει ως εξής..

"Σε κάθε μορφή κακοκαιρίας που μας επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια, εκ των αποτελεσμάτων προσάπτουμε στην δημοτική αρχή (σχεδόν πάντα), τουλάχιστον ολιγωρία για την αντιμετώπισή της . Και η προσφιλής δικαιολογία που ακούμε ,είναι τα απρόσμενα φαινόμενα και ότι υπερβάλλουμε. 

Χθες το βράδυ συνεδρίαζε το δημοτικό συμβούλιο και επειδή όλες οι προγνώσεις προειδοποιούσαν για χιονοπτώσεις , πήραμε τη διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι ο μηχανισμός του δήμου για την αντιμετώπιση του φαινομένου βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα . Σε λίγες ώρες ξημέρωνε , άρχισε να χιονίζει και οι πολίτες του Καρπενησίου και όλου του Δήμου μας, έζησαν ώρες δύσκολες και επικίνδυνες . Πότε επιτέλους θα σταματήσει το δούλεμα όλων μας και πότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τα θετικά και θα αμβλύνουμε τα προβλήματα που φέρνουν τα χιόνια όπως γίνεται στους χειμερινούς προορισμούς που σέβονται τον δημότη τους εξίσου με τον τουρίστα;

Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν σήμερα ήταν τα Χριστούγεννα. …………."

«Παγοδρόμια» οι δρόμοι στο Καρπενήσι.Κινδύνεψαν οδηγοί 

Μια καραμπόλα 5 αυτοκινήτων και 3 ιχ εκτός δρόμου ήταν το αποτέλεσμα της έντονης χιονόπτωσης που υπήρξε απο το πρωί στο Καρπενήσι.

Συγκεκριμένα δύο ιχ και ένα ταξί  βγήκαν εκτός δρόμου στον Προφήτη Ηλία ενώ καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων συνέβη έξω απο το 2ο Γυμνάσιο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου.Και στα δύο ατυχήματα ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί επιβαινόντων αλλα και παιδιών που πήγαιναν στο σχολείο.

Για το τελευταίο αντιδράσεις υπήρξαν απο πολλούς γονείς αφού τα σχολεία άνοιξαν στις 9.00 το πρωί χωρίς ωστόσο να έχουν καθαριστεί οι δρόμοι μπροστά σε αυτά.

Κατηγορία Καρπενήσι

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το δημοτικό συμβούλιο Καρπενησίου για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 

Έγκριση της αριθμ. 59/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ- Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

Έγκριση της αριθμ. 60/2017 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ-  Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Επιβολή τελών ύδρευσης, αποχέτευσης έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Επιβολή τέλους δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη) 

Καθορισμός τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2018 για ειδικές κατηγορίες πολιτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Έγκριση αγοράς οικοπέδου στην Τ.Κ. Μυρίκης της Δ.Ε. Καρπενησίου (εισηγητής κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Για υπόθεση Σταματελόπουλου) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την Πολιτική Προστασία  (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

Χαρακτηρισμός εδαφικής λωρίδας ως ιδιωτικού ή δημοτικού δρόμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Υποβολή πρότασης  με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Άξονα Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» για ένταξη στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργία σε 24ώρη βάση,  καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (εισηγήτρια η ΓΓ κ.Χορμόβα)

 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κολυμβητηρίου στο  Ε.Ε.Ε.Κ.Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση του ΚΑΠΗ (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Γκαρίλα)

Εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Δομνίστας (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Επί αιτήσεως Φόρα Ειρήνης. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κλαυσίου.  Απόφαση εκ νέου εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Κλαυσίου (εισηγήτρια ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος)

Διαγραφή οφειλών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας)

Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Συντήρησης και τοποθέτησης Ηρώου Ευτυχίας Καλύβα στο χώρο της πλατείας Καλεσμένου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου: Σταμούλη Νικολάου

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Δομιανών» αναδόχου Ανδρέα Σ. Τάσιου

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Νικ. Δενδρή

Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία και εξωραϊσμός κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Κλειτσού Δ.Ε. Φουρνάς» Δήμου Καρπενησίου

Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας» Δήμου Καρπενησίου

 Δείτε ΕΔΩ ζωντανά την συνεδρίαση

 

 

                                                

 

 

 

                                                                   

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Ευχές του επικεφαλή της Αντιπολίτευσης του δήμου Καρπενησίου κ.Γιάννη Σταμάτη για τις ημέρες των εορτών

Φωτογραφία του Γιάννης Σταμάτης.

Κατηγορία Καρπενήσι

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου ως δομή προσφοράς στην τοπική κοινωνία και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε σπιτικό, σας καλεί να δείξετε έμπρακτα την υποστήριξή σας στους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας και αντιμετωπίζουν και αυτοί τις δικές τους αντιξοότητες, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης, ώστε οι “ημέρες αγάπης” που διανύουμε να γίνουν “ ημέρες χαράς” για εκείνους και τις οικογένειές τους. 

Σας καλούμε λοιπόν όλους, να συμμετέχετε στην “ Ημέρα Προσφοράς και Αγάπης” που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπενησίου, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 από τις 10:00 π. μ. έως τις 20:00 μ.μ προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης( γάλα, αλεύρι, ζάχαρη, λάδι κλπ.) αλλά και είδη προσωπικής υγιεινής( σαπούνι, χαρτί τουαλέτας, χλωρίνη, μωρομάντιλα, πάνες κλπ.). ΔΤ

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message