Με 40 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στο Αγρίνιο

23 Ιουλ. 2018 / 01:09

Συνεδριάζει  σήμερα Δευτέρα και ώρα 19:00,το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ 2018 Σ.Α. ΕΠ801 (κωδικός έργου:2018ΕΠ80100002) του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου,1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 2

2. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ 2018 Σ.Α. ΕΠ801 (κωδικός έργου:2018ΕΠ80100003) του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου,1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αγρινίου, Παραβόλας και Παρακαμπυλίων», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

3. Χορήγηση από τον Δήμο Αγρινίου εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος σε μητέρες (Δημότισσες Αγρινίου) που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 22 & 25/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

5. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

6. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" και του "ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ" για την Πράξη "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ " ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" στο Αγρίνιο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Τροποποίηση – έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου». (Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

9. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Δημοτικού Λαχανόκηπου κατά την θερινή περίοδο έτους 2018, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης). 

10. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

11. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

12. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής). 14. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της συντήρησης - αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου για το 2018 και απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης). 15. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης). 16. Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.»). (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

17. Έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 2018, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

18. Αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης προς την Πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ – Δ΄. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, στο Σύλλογο των Απανταχού Καλλιθεατών Τριχωνίδας, «Η ΠΡΟΣΤΟΒΑ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Σπολάιτας, στον Πολιτιστικό - Εξωραϊστικό Σύλλογο Σπολάιτας, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά). 4

21. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση Τ.Κ. Στράτου). (Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Στράτου κ. Πατσέας, έχοντας δικαίωμα ψήφου, άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

22. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με δεκαεννέα (19) θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

23. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου για καθορισμό τμημάτων οδών σε πεζόδρομους. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

24. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στα Ο.Τ.125 & Ο.Τ. 118. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

25. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στo Ο.Τ 12 της Τ.Κ. Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 34/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπουτσής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

26. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 32ΣΤ/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).  Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

27. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 26/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας). 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην περιοχή Αη Βασιλιώτικα Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 5

29. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 723-725- 726, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου και Επαμεινώνδα Μητρονίκα. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

30. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260, 1260Α στις φερόμενες ιδιοκτησίες Ι. Τζαμούρα, Αν. Σιαλευρή, Γεωργ. Τζαμούρα, επί αιτήσεως Αναστασίας Σιαλευρή». (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

31. Έγκριση «Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Λυκοραχίτης Ι (Περιοχή Αγ. Θωμά Αγρινίου)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

32. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

33. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός) του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας – πρανών και κατασκευή τεχνικών λόγω κατάπτωσης στην Δ.Ε. Παραβόλας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

34. Έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα σε διάφορα κτίρια του Δήμου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

35. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 4ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02- 2015». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

36. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη Βασιλιώτικα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

37. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιχορήγηση ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας για έργα αποκατάστασης και καλής λειτουργίας αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας του». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

38. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νέο διώροφο κέντρο αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας και διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 6

39. Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

40. Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1- 1-2018 έως 30-6-2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message