Ζητούν ανασύσταση του Δήμου Ορεινού Βάλτου(Ινάχου)

25 Μαρ. 2018 / 08:46 25 Μαρ. 2018 / 09:01 (upd)

Την επανίδρυση του Καποδιστριακού Δήμου Ινάχου ή αλλιώς Δήμου “Ορεινού Βάλτου” ζητούν με επιστολή τους στον Υπουργό Εσωτερικών ομάδα πολιτών στον Βάλτο Αιτωλ/νίας.

Στην επιστολή τους αναφέρουν..

Κύριε Υπουργέ, Με αφορμή τα δημοσιεύματα και συζητήσεις για την ανάγκη τροποποίησης του “Καλλικρατικού” νόμου 3852/2010, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά για εκείνα τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας, τον “Ορεινό Βάλτο” και την αυθαίρετη προσάρτησή του στο Δήμο Αμφιλοχίας. Αναφερόμαστε για τον πρώην “Καποδιστριακό” δήμο Ινάχου, ορεινή περιοχή της επαρχίας Βάλτου, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Γεωγραφικά βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού με φυσικά όρια το όρος Μακρυνόρος και τον Αχελώο ποταμό και συνορεύει με τους Νομούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Άρτας. Η έκτασή του είναι 100% ορεινή περιοχή και φτάνει περίπου τα 600 χιλ. στρέμματα. Ο πρώην Δήμος Ινάχου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα «προωθημένης» συνένωσης κοινοτήτων στον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Ενώθηκαν 15 κοινότητες και 47 οικισμοί. Τα όρια του νέου δήμου ταυτίστηκαν απόλυτα με το Συμβούλιο Περιοχής που προέβλεπε ο Ν2218/94. Ο μόνιμος πληθυσμός του δήμου ανέρχεται στους 5.000 περίπου κατοίκους και είναι διάσπαρτος σε όλη την έκταση του Δήμου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής βελτίωση των ποιοτικών δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού. Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν «έρημα χωριά». Σε όλα υπάρχει οικονομικά ενεργός πληθυσμός και στα περισσότερα λειτουργούν σχολεία.

2 Στο δήμο λειτουργούν 21 σχολικές και βρεφονηπιακές μονάδες με 500 μαθητές και νήπια. Σαφώς υπάρχει αναστροφή και βελτίωση της κατάστασης στην οποία συνέβαλε η ύπαρξη του καποδιστριακού Δήμου και οι νέες υποδομές που δημιουργήθηκαν και συνέβαλαν στην κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής. Επί πλέον το 2010, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός χρήσεως κ.τ.λ.) ο Δήμος Ινάχου παρουσίασε πολύ θετική εικόνα στα οικονομικά του στοιχεία, με σωρευτικό πλεόνασμα, σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα και αποθέματα υλικών. Δεν έχει καθόλου δάνεια και εμφανίζει μηδενικές υποχρεώσεις στο Δημόσιο και τους ασφ. Οργανισμούς. Καταγράφει επίσης ένα σημαντικό και εκτεταμένο χάρτη υποδομών που βελτιώθηκαν, δημιουργήθηκαν ή κατασκευάστηκαν τελευταία. Η περιοχή μας από οικονομική άποψη αποτελεί μία σχετικά ομοιογενή ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά και χωρίς εσωτερικές ανισότητες.

Όσον αφορά την πόλη-κέντρο στην επιρροή της οποίας -σύμφωνα με τα κριτήρια του Ι.Τ.Α.- θα βασιζόταν η νέα διοικητική ενότητα η επιλογή που έγινε είναι απλή αντιγραφή της παλαιάς διοικητικής διαίρεσης και αγνοεί παντελώς τις αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Η πόλη της Αμφιλοχίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πόλη – κέντρο για την περιοχή μας, ούτε τοπικό κέντρο ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές εξαρτήσεις. Επιπλέον τα φυσικά όρια της οροσειράς του Μακρυνόρους καθώς και η διέλευση της Ιόνιας Οδού καθορίζουν δύο περιοχές με εντελώς διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά με πολύ περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης και επικοινωνίας. Η περιοχή συνδέεται οικονομικά και συγκοινωνιακά με την πόλη του Αγρινίου και το βόρειο τμήμα της με την Άρτα.

Οι περιοχές του ορεινού Βάλτου (περιοχές του πρώην Δήμου Ινάχου και το ορεινό τμήμα του πρώην Δήμου Μενιδίου) με βάση τα κριτήρια του χωροταξικού σχεδιασμού κατατάσσονται στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της χώρας και θα έπρεπε να τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Και τούτο αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή για την ψήφιση του “Καλλικρατικού” νόμου 3852/2010, όπου φαίνεται ότι υιοθετούνται ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια των νέων Ο.Τ.Α., τα οποία εκπηγάζουν από την παρ. 2 του αρθ. 101 του Συντάγματος που αναφέρει ρητά: «Η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.» Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ο δήμος μας, ο δήμος Ινάχου, δεν έπρεπε να καταργηθεί ή έπρεπε να συσταθεί δήμος “Ορεινού Βάλτου” (μαζί με το ορεινό τμήμα του πρώην δήμου Μενιδίου). Όμως σε καμία περίπτωση δεν τηρήθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έθεσαν οι μελέτες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Προτάχθηκαν οι σκοπιμότητες των τοπικών παραγόντων του πολιτικού συστήματος. Προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες και στρατηγικές τοπικών πολιτικών παραγόντων, με όρους συμψηφισμών και συνδιαλλαγής, με αλλοίωση και παράκαμψη αποφάσεων θεσμικών οργάνων καθόρισαν και επέβαλαν ερήμην της κοινωνίας την προσάρτηση μιας τεράστιας περιοχής στο Δήμο Αμφιλοχίας.Αντί για ένα σύγχρονο θεσμό αυτοδιοίκησης δημιουργήθηκε ένα «φέουδο», ένας συγκεντρωτικός και «απομακρυσμένος» οργανισμός που θυμίζει την παλιά Νομαρχία.

3 Ένας τεράστιος, γεωγραφικά τουλάχιστον, Δήμος που μπορεί να εξυπηρετεί τις πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων, έχει αποξενώσει όμως τους πολίτες της περιοχής μας από το θεσμό της αυτοδιοίκησης και μοιραία θα οδηγήσει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική υποβάθμιση του τόπου μας. Και τούτο συνάγεται εκτός των άλλων που ακολούθησαν και από τα καταγεγραμμένα γεγονότα που αναφέρονται στο υπ’ αρ. 5/2010 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του πρώην δήμου Ινάχου όπου εκεί φαίνεται ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού (δήμαρχοι, ΤΕΔΚ, Νομάρχης) μετά από διαβούλευση, τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του Δήμου Ινάχου ως ορεινός δήμος, διότι εμπίπτει στις περιπτώσεις των δήμων που πρέπει να τύχουν ειδικής μεταχείρισης. Όμως φαίνεται ότι αυτή η θετική απόφαση δεν βόλευε τα σχέδιά τους. Σκοπίμως αποσιωπήθηκε, δεν καταγράφηκε και δεν προωθήθηκε τότε προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τους υπεύθυνους της ΤΕΔΚ, ως όφειλαν.

Με αφορμή τη δημοσίευση ενός προσχέδιου νόμου “Καποδίστριας ΙΙ” τότε είχε πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των δημοτών του δήμου Ινάχου και ομόφωνα είχε ληφθεί απόφαση υπέρ της παραμονής του δήμου ως ορεινή περιοχή. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο “Καλλικρατικός” δήμος Αμφιλοχίας είναι ένα “μόρφωμα”. Προϊόν συνδιαλλαγής του παρασκηνίου που συστάθηκε χωρίς τη συναίνεση του λαού και των τοπικών δημοτικών συμβουλίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα προκύπτει ότι δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κάλυψη δύο βασικών κριτηρίων της διοικητικής μεταρρύθμισης :

1. Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, ενίσχυση της άμεσης και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών.

2. Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των Δήμων ως διοικητικών δομών και η ενίσχυση του αισθήματος εγγύτητας των πολιτών προς τους Δήμους.

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας τον “Ορεινό Βάλτο”. – Η έκταση του “Καλλικρατικού” Δήμου Αμφιλοχίας είναι πολύ μεγάλη για δήμο, έχει το μέγεθος ενός μικρού Νομού που η μεγαλύτερη έκταση του είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Μόνο η έκταση του πρώην δήμου Ινάχου φτάνει στα 600 χιλ. στρέμματα. – Η έδρα του δήμου, η Αμφιλοχία, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του δήμου, τα όρια του οποίου αρχίζουν στον Αμβρακικό και φτάνουν στα όρια του Νομού Καρδίτσας. Το κοντινότερο δημοτικό διαμέρισμα του πρώην δήμου Ινάχου απέχει περίπου 25 χμ. από την έδρα (την Αμφιλοχία) και χρόνο μετάβασης 30 λεπτά περίπου, ενώ το πιο απομακρυσμένο Δ.Δ. απέχει περίπου 100 χμ με χρόνο μετάβασης δύο (2) ώρες, και φυσικά αυτό με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

4 Ενδεικτικά για σύγκριση αναφέρουμε ότι για να μετακινηθεί κάποιος με Ι.Χ. αυτοκίνητο από Αμφιλοχία – Ιωάννινα ή Αμφιλοχία – Αντίρριο θα χρειαστεί λιγότερο από 1 ώρα. – Δρομολόγια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) από τα χωρία του Ορεινού Βάλτου γίνονται μόνο τρεις (3) φορές την εβδομάδα. Έτσι η καθημερινή μετάβαση κάποιου στην Αμφιλοχία είναι εφικτή μόνο μέσω Αγρινίου ή Άρτας όπου και χρειάζεται το διπλάσιο κόστος και χρόνο. Έτσι λοιπόν η έδρα του δήμου, η Αμφιλοχία, δεν είναι δυνατόν, λόγω της γεωγραφικής της θέσης να αποτελέσει κέντρο τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κοινά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία που να ενώνουν τους δημότες για δημιουργική συνύπαρξη και πορεία ανάπτυξης. Χωρίς τούτο να αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο του παρόντος, θα πρέπει να τονισθεί ότι ενδεικτικό του τρόπου που έγινε η συνένωση και των διαφόρων σκοπιμοτήτων που κυριάρχησαν και την επέβαλαν, είναι και το όνομα που δόθηκε στο Δήμο. Το όνομα « Δήμος Αμφιλοχίας » δεν ανταποκρίνεται παντάπασι προς τα ιστορικά, γεωγραφικά και τα προηγούμενα διοικητικά δεδομένα και βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με τις πρακτικές που ακολούθησαν όλοι οι « καλλικρατικοί » δήμοι για την ονοματοδοσία.

Όσα, πιο πάνω, με αντικειμενικότητα καταγράφονται, επιβεβαιώνουν το αδιαμφισβήτητο : Ότι το ομόθυμο, νόμιμο και δίκαιο αίτημα των συμπατριωτών μας, για σύσταση Δήμου « Ορεινού Βάλτου » που θα περιλαμβάνει τις γεωγραφικές περιοχές του πρώην Δήμου Ινάχου και του ορεινού τμήματος του πρώην Δήμου Μενιδίου, έχει βασικότατο ουσιαστικό, τοπικό, αλλά και εθνικό λόγο υλοποίησής του : H δημιουργία του θα στηρίξει και θα επαναφέρει τη ζωή στην τεράστια ορεινή περιοχή του Βάλτου, που οδηγείται σε απόλυτο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό μαρασμό. Γι’ αυτό και το αίτημά τους, που αποτελεί νόμιμη και ουσιαστική αναγκαιότητα, θα πρέπει, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες, να γίνει αποδεκτό. Για τους Δημότες, τους κατοίκους και τους φορείς του Ορεινού Βάλτου

Περαιτέρω σε νεώτερη επιστολή τους τονίζουν τα εξής :

Σε όλους είναι γνωστό ότι ο νόμος που δημιούργησε τους Δήμους  «Καλλικράτη»  στηρίχθηκε σε ορθολογικά και αντικειμενικά κριτήρια, απόλυτα  ταυτισμένα με τις επιταγές που προβλέπει το Σύνταγμά μας, για διαμόρφωσή τους με βάση τις κρατούσες γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.

Είναι επίσης απόλυτα βέβαιο ότι με την ενσωμάτωση του Ορεινού Βάλτου στο Δήμο Αμφιλοχίας καταφανώς αγνοήθηκαν τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Παραβιάσθηκαν και έχει αποδειχθεί πλέον περίτρανα ότι δεν λειτούργησαν τα δύο βασικά κριτήρια.

1.       Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, με την ενίσχυση της άμεσης και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών.

2.       Αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των Δήμων ως διοικητικών δομών και η ενίσχυση του αισθήματος εγγύτητας των πολιτών προς τους Δήμους.

Τώρα πλέον γνωρίζουμε και συγκρίνουμε.

Τώρα που βιώνουμε την εγκατάλειψη και οδηγούμαστε στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό μαρασμό και τον ουσιαστικό εκφυλισμό της αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας, τώρα που οι προσδοκίες και οι υποσχέσεις έγιναν εφιάλτες ερήμωσης και λησμονιάς ήρθε η ώρα να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ του τόπου μας.

Να ανακτήσουμε αυτά που χάσαμε. Να αξιώσουμε μια σύγχρονη δημοκρατική, αποτελεσματική και ορθολογικά οργανωμένη Αυτοδιοίκηση για την περιοχή μας.

Η αρχή έγινε.

·     Πριν αρκετό καιρό συγκροτήθηκε και αναπτύσσεται οργανωτικά με γοργούς  ρυθμούς η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ για τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ.  

·     Ορίσθηκε Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συνεχώς διευρύνεται και πλαισιώνεται από εκπροσώπους φορέων και δραστήριους συμπολίτες μας.

·     Την 1η Αυγούστου του 2017 υποβλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών ΑΙΤΗΜΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ κατοίκων και φορέων της περιοχής για σύσταση Δήμου Ορεινού Βάλτου.

Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα

   Οι μέχρι τώρα επαφές και διεργασίες καταδεικνύουν ότι:

·        Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής κατανοεί και συντάσσεται με το αίτημα.

·         Η μεγάλη πλειονότητα των αυτοδιοικητικών παραγόντων του ορεινού Βάλτου – παρά τις κάποιες σεβαστές αναστολές και «δυσκολίες» - συντάσσεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτοδιοικητικά στελέχη παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας εξέφρασαν ήδη τη συμφωνία τους

·        Σε μαζικούς τοπικούς φορείς, συλλόγους, κινήσεις και σωματεία της περιοχής επικρατεί έντονος προβληματισμός και αναζητείται δρόμος διεξόδου.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

1.  Ανακοινώνει ότι στο επόμενο διάστημα θα ενταθούν και θα κλιμακωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και παρεμβάσεις.

2.  Καλεί όλους τους συμπολίτες μας του ορεινού Βάλτου να πλαισιώσουν και να δυναμώσουν την ΚΙΝΗΣΗ. Η Οργανωτική Επιτροπή είναι ανοιχτή για διεύρυνση από ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους φορέων.

3.   Καλεί όλους τους συμπολίτες μας του πρώην «καποδιστριακού» Δήμου Αμφιλοχίας να κατανοήσουν, ότι ένας τεράστιος σε έκταση και εξαιρετικά ανομοιογενής δήμος δεν «συμφέρει» κανέναν και να υποστηρίξουν το αίτημα μας.

4.  Καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμφιλοχίας να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα, να παραδεχθούν ότι αυτός Δήμος – αντικειμενικά και ανεξαρτήτως υποκειμενικών προϋποθέσεων και πολιτικών – δεν πληροί από τη σύστασή του ήδη τα κριτήρια για μια ορθολογικά οργανωμένη και αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση. Η λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για όλη την ευρύτερη περιοχή μας.

5.  Καλεί τους τοπικούς μαζικούς φορείς, οργανώσεις, συλλόγους, Τοπικά Συμβούλια, σωματεία να συμπαραταχθούν στην προσπάθεια για την αυτοδιοικητική ανασυγκρότηση της περιοχής μας.

6.  Ανακοινώνει ότι θα προγραμματίσει και θα επιδιώξει επαφές με κυβερνητικούς φορείς, τους φορείς Αυτοδιοίκησης Α & Β Βαθμού της περιοχής μας, τα κόμματα, τους βουλευτές, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις.

Το όραμα μας είναι μια σύγχρονη αποτελεσματική αυτοδιοίκηση, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής μας. Να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις  της εποχής και να υπηρετεί μια ανοιχτή κοινωνία που θα αναζητεί δρόμους για την οικονομική κοινωνική και πνευματική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του τόπου μας.

Μια αυτοδιοίκηση ανοιχτή σε συνεργασίες και συνέργειες με όμορους Δήμους για την προώθηση κοινών θεμάτων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Χαλκιόπουλοι, 19/3/2018

 

Οι εξουσιοδοτηθέντες  Παπαδημητρίου Δημήτριος Γ., Ασκληπιού 18 Αθήνα, Τ.Κ. 106 80 τηλ. επικ.: 6944427014 & 2103640556  Mυλωνάς Ανδρέας, Χαλκιόπουλοι Βάλτου Αιτωλ/νίας, Τ.Κ. 300 17 τηλ. επικ.: 6947580941

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message