Ανακατασκευάστηκαν και παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα δύο τμήματα της οδού Γρίβα που εντάσσονται σε έργο συνολικού προϋπολογισμού 921.000,00 €. Συγκεκριμένα:

1ο Από την οδ. Αλεξόπουλου έως την οδό Μακρή και

2ο Από την οδό Μακρή έως την οδό Παναγοπούλου 

Στα συγκεκριμένα τμήματα της οδού Γρίβα κατασκευάστηκαν εκ νέου όλες οι υποδομές δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός (πλήρη δίκτυα και οδοφωτισμός), οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και πεζοδρόμια.Άμεσα θα τοποθετηθούν  οι νέοι ιστοί με φωτιστικά σώματα led  και η νέα, οριζόντια και κάθετη,  σήμανση. Τα υπολειπόμενα στάδια κατασκευής που θα πραγματοποιηθούν όπως και τα ήδη παραδομένα, είναι:

3ο από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Μπαϊμπά και 4ο από την οδό Μπαϊμπά έως την οδό Ι. Σταΐκου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατηγορία Αγρίνιο

Τασιός:'Σημαντικό βήμα για την άρση της απομόνωσης των Αγράφων"

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ» προϋπολογισμού 240.000,00 €

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου της σύνδεσης του Τροβάτου με τα όρια του Νομού Καρδίτσας και περιλαμβάνει την κατασκευή κρασπεδόρειθρου πλάτους 0,80μ και μήκους 300,00μ., την κατασκευή κρασπέδου από σκυρόδεμα C16/20, συνολικού μήκους 2.200,00μ., την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε μήκος δρόμου 2.000,00μ. περίπου και πλάτους 5,00μ., την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στις επικίνδυνες θέσεις συνολικού μήκους 400μ. καθώς και την διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή του αναμένεται να αρχίσει άμεσα και να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. 

Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας.

Σε δήλωση του μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασιός ανέφερε τα εξής: "Με το έργο αυτό η κάνουμε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου, της δημιουργίας πρόσβασης με ασφαλτόστρωση στα χωριά των Αγράφων. Η άρση της απομόνωσης του Νομού από την πλευρά των Αγράφων επιλύει χρόνια προβλήματα προσβασιμότητας τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους επισκέπτες και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής με δημιουργία νέων τουριστικών διαδρομών αλλά και συγκοινωνιακών διευκολύνσεων για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

 

Δόθηκε σε κυκλοφορία για τα ιχ απο σήμερα ο δρόμος προς το ιστορικό Μοναστήρι της Σπηλιώτισσας στην Ανατολική Αργιθέα μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών τσιμεντόστρωσης του δρόμου από τη διασταύρωση Στεφανιάδας μέχρι και την είσοδο του Μοναστηριού.

Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο έργο της Περιφέρειας Θεσσαλίας  που αφορά στην βελτίωση του τμήματος περίπου 2 χλμ. της  Επαρχιακής Οδού «Καρδίτσας- Στεφανιάδα» που έχει ως αφετηρία την διασταύρωση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς.

Το έργο περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,την κατασκευή επιχώματος-τοίχων-επενδεδυμένων τάφρων και μικροκατασκευών καθώς και την κατασκευή σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδών οχετών, με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.Επίσης θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της οδού καθώς και σήμανση –ασφάλιση της οδού.

Τις επόμενες ημέρες ο δρόμος προς το ιστορικό Μοναστήρι θα ανοίξει και για τα λεωφορεία.

Αποτέλεσμα εικόνας για δρομος σπηλιωτισσα

Κατηγορία Αργιθέα

Άμεση η εγκατάσταση εργολάβου στο έργο βελτίωσης του οδικού άξονα Δρυμώνας – Νεροσύρτης-Σημαντική και η πρόοδος των εργασιών στην κατασκευή του νέου Λυκείου Θέρμου 

Πραγματοποιήθηκε  η εγκατάσταση του εργολάβου για το έργο «Συντήρηση Οδοποιίας του οδικού άξονα Δρυμώνας – Νεροσύρτης, Δήμου Θέρμου», παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά και του περιφερειακού συμβούλου και αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ κ. Σάββα Αυγέρη. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΕΠ 501). Παρόντες ήταν, επίσης, η αντιδήμαρχος Θέρμου Ιωάννα Καλημέρη, ο πρόεδρος Τ. Κ. Χαλικίου- Αμβρακιάς Χρήστος Γρομητσάρης, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αναστάσιος Αλεξόπουλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Κιτσοπάνος καθώς και ειδικό κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. 

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφτηκε μόλις πριν λίγες μέρες στις 2/10/ 2018 από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και την ανάδοχο εταιρεία «Φουντζηλας Βασίλειος του Δημητρίου». 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία είναι: 

• Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές – επιχωματώσεις) για τη βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του χωμάτινου δρόμου (κατά μήκος κλίσεις – εύρος διατομής- ακτίνες). 

• Κατασκευή τεχνικών έργων όπως: τοίχων αντιστήριξης ορύγματος και επιχώματος, σωληνωτών οχετών και φρεατίων, καθώς και επενδεδυμένης τάφρου και οδοστρωσίας. 

• Οδοστρωσία της οδού με κατασκευή (διάστρωση και συμπύκνωση) υποβάσεως μεταβλητού πάχους. 

• Κατασκευή κάθετης σήμανσης οδού. 

Στην συνέχεια το ίδιο κλιμάκιο μετέβη και επιθεώρησε την πρόοδο εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις από την θεομηνίας της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Ε.Ο. 17», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, που αφορά την ανακατασκευή τεχνικού έργου γέφυρας και πτερυγοτοίχων που κατέρρευσε στο δρόμο Παραβόλας- Νερομάνας, καθώς και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στους οικισμούς Κρύου Νερού και Παραβόλας, τα οποία ανατράπηκαν λόγω ολίσθησης των πρανών από τις βροχοπτώσεις. 

Επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κλιμακίου ήταν η επιθεώρηση εργασιών της κατασκευής του Λυκείου Θέρμου. Το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό 3.450.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018 και έχει συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών  τον Μαΐο του 2019 για συνολικό εμβαδόν 2.032,60 τ.μ. και με αντικείμενο την δημιουργία μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής υποδομής, ενός διδακτηρίου που θα καλύψει τις ανάγκες 120 μαθητών Λυκείου. Η κατασκευή του έργου γίνεται με εντατικούς ρυθμούς και η πρόοδος των εργασιών φθάνει περίπου στο 50% ήδη. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά : «Υπάρχει σε όλους μας ικανοποίηση για την άμεση εγκατάσταση εργολάβου στα νέα έργα για τα οποία τόσο πρόσφατα υπογράψαμε συμβάσεις. Παράλληλα, υπάρχει ικανοποίηση και για την εξέλιξη των εργασιών σε εξίσου σημαντικά έργα, την σπουδαιότητα των οποίων έχει τονίσει προσωπικά και ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις την εξαιρετική πορεία καίριων συγκοινωνιακών έργων αλλά και σπουδαίων υποδομών για το μέλλον του τόπου μας, όπως το Λύκειο Θέρμου. Είμαστε προσηλωμένοι στην στρατηγική μας και στο όραμά μας να καλυτερεύσουμε την ζωή των πολιτών».

Αποτέλεσμα εικόνας για Με εντατικούς ρυθμούς η ανακατασκευή της γέφυρας Νερομάνας

 

Κατηγορία Αιτωλ/νία

Ένταξη έργων από το Πράσινο Ταμείο 

Δύο νέα έργα εγκρίθηκαν από το Πράσινο Ταμείο στη του Άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Oι μελέτες εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου και αφορά τα έργα:

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  προϋπολογισμού 166.000,00 € - Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου γύρω από το δημοτικό σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Καρπενησίου. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής:

- Δημιουργία πλακόστρωτων χώρων κίνησης πεζών σε όλη την έκταση του οικοπέδου.

-Κατασκευή μικρού αμφιθεάτρου.

-Πρόβλεψη κατάλληλου φωτισμού για την ανάδειξη του χώρου και σχολείου.

-Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια κλπ)

-Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ για την είσοδο στο σχολείο.

-Κατασκευή χώρου για αθλοπαιδίες από συνθετικό χλοοτάπητα (5Χ5).

-Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής.

2. AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ, προϋπολογισμού   190.500,00 € - Με το παρόν έργο προβλέπεται η ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου Πειραϊκή -Πατραϊκή. Ο κοινόχρηστος χώρος καταλαμβάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο και με τη διαμόρφωσή του δημιουργείται ένας οργανωμένος δημόσιος χώρος που θα συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών του Καρπενησίου. Η οργάνωση του χώρου διαμορφώνεται σε τέσσερις ενότητες οι οποίες εσωτερικά προσφέρουν χώρους φυσικά σκιασμένων καθιστικών με επιλογή κατάλληλης φύτευσης. Θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, χώρος παιχνιδιού , χώρος καθιστικών, ειδικές οδεύσεις για άτομα με προβλήματα όρασης και γενικά εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο χώρο.Τη γενικότερη διάταξη συμπληρώνουν περιμετρικά καθίσματα, δένδρα και ο κατάλληλος εξοπλισμός (φωτιστικά σώματα,καθίσματα,). 

Παιδικές Χαρές Δήμου Καρπενησίου 

Εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου»  από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", προυπολογισμού  314.631,40 €,  από τα οποία 200.000,00 είναι η μέγιστη χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , και 114.631,40 € θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του δήμου. Η  μελέτη έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίηση δέκα εννέα παιδικών χαρών, για την ασφαλή χρήση τους. 

Δημοπρασίες έργων Δήμου Καρπενησίου 

Ο Δήμος Καρπενησίου συνεχίζει την δημοπράτηση νέων σημαντικών και αναγκαίων έργων, συνολικού προυπολογισμού 658.600€, έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Αναλυτικά τα έργα και οι ημερομηνίες δημοπράτησης παρουσιάζονται παρακάτω: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 Ασφαλτόστρωση συνέχειας οδού Ειρήνης στην περιοχή Μύλων 50.000€ ΣΑΤΑ 22-10-2018

2 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου 40.000€ ΣΑΤΑ 23-10-2018

3 Βελτίωση Υποδομών ΤΚ Σαρκίνης, Εσωχωρίων και Βελωτών 36.000€ ΣΑΤΑ 25-10-2018

4 Αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Ασπροπύργου 188.000€ ΣΑΕΠ 066 29-10-2018

5 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Δομνίστας, Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς στον Δήμο Καρπενησίου για δύο έτη 2017-2018 (Α΄φάση) 270.200€ ΣΑΕΠ 566 2-11-2018

6 Επισκευή,   συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων  Δήμου Καρπενησίου 74.400€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 5-11-2018

ΣΥΝΟΛΟ 658.600€

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Έργα προυπολογισμού 188.000 ευρώ πρόκειται να κατασκευαστούν απο την δημοτική αρχή Καρπενησίου στην τοπική κοινότητα Ασπροπύργου της Δ.Ε. Προυσού,που στοχεύουν στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος της περιοχής στην οποία παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από συνεχείς βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι ,κατασκευή δικτύου ομβρίων από οικία Κυριλλή έως Φεγγόρεμα μήκους 230,00μ από τσιμεντοσωλήνες ,κατασκευή δικτύου ομβρίων από θέση Αλώνι έως θέση Κούρα (βρύση) μήκους 190,00μ ενω θα γίνει καθαίρεση της ασφάλτου και εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των σωλήνων.

Κατά μήκος των αγωγών θα τοποθετηθούν φρεάτια συλλογής των ομβρίων υδάτων εγκάρσια του δρόμου στα οποία θα τοποθετηθούν σχάρες υδροσυλλογής. 

 

Κατηγορία Καρπενήσι

Στην κατασκευή νέου κοινοτικού αναψυκτηρίου στην Βούλπη θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Αγράφων σύμφωνα με την μελέτη που κατατέθηκε απο την τεχνική υπηρεσία του δήμου.

Η νέα κατασκευή θα γίνει σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου και συγκεκριμένα δίπλα από την πλατεία της Βούλπης σε οικόπεδο εμβαδού 1.870 τ.μ. και θα έχει χρήση ισόγειου καταστήματος με εμβαδόν 59,71 τ.μ. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και θα εντάσσεται απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 112.200 Ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Άγραφων. 

Κατηγορία Άγραφα

Δύο μήνες μετά την παράδοση του δρόμου Κουβαρά - Φυτείες σε κυκλοφορία ολοκληρώθηκε  σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2018, και η διοικητική παραλαβή του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου με επικεφαλής την  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά, συνοδευόμενη από  τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Δικτύων ΠΔΕ κ. Γιάννη  Λύτρα. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Αλεξόπουλος Αναστάσιος , ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ξηρομέρου  κ. Γαζέτας Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Φυτειών κ. Φλωρόπουλος Ιώαννης ,ειδικό κλιμάκιο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στελέχη της εταιρείας που κατασκεύασε το έργο. 

Το  έργο «Βελτίωση οδού Κουβαράς-Φυτείες-Αστακός και Φυτείες–Κατούνα-Μύτικας» ήταν προϋπολογισμού 16.366.115,70 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  (ΕΣΠΑ). Ο σημαντικός αυτός οδικός άξονας, παρακάμπτοντας τον οικισμό Φυτείες, ενώνει την Ε.Ο Αγρινίου-Αμφιλοχίας με τον Αστακό συντομεύοντας σημαντικά την διαδρομή. Ολοκληρώθηκαν τα τμήματα: Α. Κουβαράς - Φυτείες, Β. Νότια παράκαμψη Φυτειών, Γ. Φυτείες - Μπαμπίνι. Το συνολικό μήκος της οδού ανέρχεται σε 9,20 χλμ. Η κατασκευή έγινε είτε με βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης με διαπλατύνσεις, είτε με νέα χάραξη.

Σε συνέχεια του έργου αυτού έχει ήδη εγκριθεί η ένταξη έργου  «Συντήρηση της επαρχιακής οδού Μπαμπίνη – Αετός- Αρχοντοχώρι – Μύτικας», προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ από το  Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας και αναμένεται η ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί και η μελέτη για την παράκαμψη της Μπαμπίνης και του Αρχοντοχωρίου, ένα έργο που θα βελτιώσει το οδικό δίκτυο, και παράλληλα, θα μειώσει κατά 10 χλμ. την απόσταση του Αγρινίου προς τα δυτικά παράλια, καθώς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων από Μύτικα έως Φυτείες, προς Ιόνια οδό και Αγρίνιο.

Αποτέλεσμα εικόνας για Παρελήφθη και Διοικητικά το έργο Κουβαρά – Φυτείες

 

Κατηγορία Αιτωλ/νία

Τασιός:"Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο"-Mπακογιάννης:"Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας"

Η κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης Καρπενησίου με Χιονοδρομικό Κέντρο ,ο εκσυγχρονισμός  του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου,η κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας,η κατασκευή προβλητών Λίμνης Κρεμαστών καθώς και η κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα είναι μερικά απο τα πιο σημαντικά έργα που περιλαμβάνονται στα έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ

Με την ένταξη νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 15.655.800,00 € συνεχίζονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον Νομό Ευρυτανίας που πραγματοποιεί η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη. Το νέο αυτό Τεχνικό πρόγραμμα είναι προϊόν των δημοσίων διαβουλεύσεων που έγιναν τον περασμένο Αύγουστο οπότε και καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, και περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο τον Νομό και σε διαφόρους τομείς, Τουρισμό, Παιδεία, Πρόνοια, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία καθώς και έργα οδοποιίας.

Συγκεκριμένα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από σχετικές προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των παρακάτω έργων

Έργα ύψους 1.800.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας 

Τις προηγούμενες ημέρες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 €. 

Η πρώτη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 €, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την καλύτερη λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπενησίου και την αναβάθμιση των υποδομών του. Οι εργασίες αφορούν την επαύξηση ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την σύνδεση της παλαιάς με την νέα πτέρυγα. Επίσης θα γίνουν εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και ανακαίνιση των χρωματισμών της παλαιάς πτέρυγας, καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

Η δεύτερη αφορά το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 850.000,00 € Το έργο αφορά στη βελτίωση της κατάστασης υφιστάμενων οδών της πόλης του Καρπενησίου και της περιφερειακής οδού και των κόμβων εισόδου στην πόλη. Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν: χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, (κατασκευή στρώσης στράγγισης - επιχώματος - και βάσης οδοστρωσίας), εργασίες αποξήλωσης παλαιού ασφαλτοτάπητα, για να διατηρηθούν οι υπάρχουσες στάθμες, εργασίες κατασκευής νέου ασφαλτοτάπητα, εργασίες ανακατασκευής και φύτευσης κόμβων εισόδου πόλης και κάτω περιφερειακού δρόμου, εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και εργασίες καθαρισμού πρανών.

Η τρίτη αφορά το έργο με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 €. Οι εργασίες αφορούν στην καλύτερη σήμανση και την βελτίωση της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων κινδύνου και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του Ν. Ευρυτανίας.

 Όλα τα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΡΓΑ ΟΔΟΙΠΟΙΙΑΣ – 8.580.000,00 €

1.1 «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων (κυβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, ρείθρα κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγράφων, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρους επιβαρυμένου οδικού δικτύου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην Δαφνούλα, στο Βασιλέσι και στα Φουσιανά.

1.2 «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησιού» προϋπολογισμού 400.000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων (κυβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, ρείθρα, κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Καρπενησίου, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρους επιβαρυμένου οδικού δικτύου.

1.3 «Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Μάραθος (Α φάση)», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα - Μάραθος με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον Μάραθο, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

1.4 «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Αγία Βλαχέρνα όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας ώστε να ολοκληρωθεί η τουριστική διαδρομή από το Καρπενήσι μέχρι τον Αγαλιανό (Λίμνη Κρεμαστών) από τα Φιδάκια.

1.5 «Βελτίωση οδικού δικτύου Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα (Α φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Μεγάλο Χωριό – Λακκώματα – Καλλιακούδα μιας τουριστικής διαδρομής που οδηγεί σε εγκαταστάσεις παιδικών κατασκηνώσεων και προς την περιοχή των Δολιανών και του Φαραγγιού ¨Πάντα Βρέχει¨.

1.6 «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα - Επινιανά», προϋπολογισμού 2.800.000,00 €. Το έργο αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο προς Άγραφα και Επινιανά ώστε να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου επαρχιακού οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

1.7 «Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο (Α φάση)», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Σίχνικο, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

1.8 «Προστασία Πρανών ΕΟΔ Καρπενησιού - Προυσσού (β φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή συρματοπλεγμάτων και τοιχίων αντιστήριξης για την προστασία του οδικού δικτύου από βραχοπτώσεις και συγκράτησης των πρανών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Καρπενήσι – Προυσσός, ώστε να συνεχιστούν οι ομολογουμένως σημαντικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ασφάλειας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου.

1.9 «Βελτίωση οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα - Στένωμα», προϋπολογισμού 130.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα - Στένωμα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Στένωμα μέσω Γέφυρας Μέγδοβα και Αρωνιάδσς.

1.10 «Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα - Καταβόθρα», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Αρέντα - Καταβόθρα με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς την Αρέντα μέσω Καταβόθρας.

1.11 «Βελτίωση οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα - Καστανιά», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Διπόταμα – Καστανούλα - Καστανιά με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς την Καστανιά μέσω Καστανούλας.

1.12 «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας - Καλλιθέα», προϋπολογισμού 120.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Άγιος Ανδρέας - Καλλιθέα με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις ώστε να βελτιωθεί η συγκεκριμένη τουριστική διαδρομή περιμετρικά του Κώνισκου πλησίον του Καρπενησίου.

1.13 «Βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα - Ζυγός - Ανω Εσοχώρια», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Διάσελα - Ζυγός - Ανω Εσοχώρια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Άνω Εσοχώρια.

1.14 «Βελτίωση οδικού δικτύου Χούνη - Αλέστια», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Χούνη - Αλέστια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Αλέστα.

1.15 «Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά - Εσοχώρια», και προϋπολογισμού 100.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Βελωτά - Εσοχώρια με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τα Εσοχώρια.

1.16 «Βελτίωση οδικού δικτύου Ασπρόπυργος - Ζυγός - Διάσελα», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Ασπρόπυργος - Ζυγός - Διάσελα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον Ασπρόπυργο μέσω Αιτωλοακαρνανίας.

1.17 «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Άγραφα - Τρίδεντρο», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών και την κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση της πρόσβασης προς το Τρίδεντρο.

1.18 «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός - Κοψέικα», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Σταυρός - Κοψέικα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς τον οικισμό Κοψέικα.

1.19 «Αποκατάσταση Βλαβών - Τεχνικά - Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι - Άγιος Νικόλαος», και προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος.

1.20 «Τεχνικά - Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (β φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο Καρπενήσι – Βουτύρο.

1.21 Την αύξηση του προϋπολογισμού του ενάριθμου 2017ΕΠ06600005 έργου στην ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» κατά 180.000,00 €, από 315.000,00 € σε 495.000,00 € ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη οδική σύνδεση με την Καρδίτσα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – 3.054.800,00 €

2.1 «Αξιοποίηση - Εκσυγχρονισμός Κτηρίων & Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.344.800,00 €. Το έργο αφορά στην αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό Κτηρίων & Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων του προπονητηρίου και του διοικητηρίουν, στην συντήρηση των κερκίδων, στην οδοποιία και την περίφραξη του κέντρου, στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στην συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων και με εργασίες συντήρησης και αποκατάσασης των φθορών των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

2.2 «Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας», προϋπολογισμού 430.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή Γηπέδου στον Δήμο Αγράφων, στην περιοχή της Φραγκίστας κατάλληλων διαστάσεων με χλοοτάπητα ώστε να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, επιλύοντας έτσι το χρόνιο πρόβλημα του Δήμου Αγράφων που δεν διαθέτει κανένα γήπεδο με χλοοτάπητα.

2.3 «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Εθνικού Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου – Κατασκευή Στεγάστρου κερκίδων», προϋπολογισμού 280.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες, την τοποθέτηση καθισμάτων και στην βελτίωση των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου στο κεντρικό Γήπεδο Καρπενησίου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – 2.185.000,00 €

3.1 «Βελτίωση Προσβασιμότητας - Κατασκευή προβλητών Λίμνης Κρεμαστών», προϋπολογισμού 530.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας προς την Λίμνη Κρεμαστών με έργα οδοποιίας προς της υπάρχουσες προσβάσεις αλλά και την κατασκευή νέων προβλητών σε συγκεκριμένες θέσεις, με προτεραιότητα στον Άγιο Γεώργιο, στην Σιβίστα και στην Τατάρνα

3.2 «Συντήρηση - Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου & Μαθητικής Εστίας», προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου και της Μαθητικής Εστίας με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων αλλά και στον εξοπλισμό.

3.3 «Συντήρηση - Αξιοποίηση Δημοτικών Κτηρίων Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 400.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση και αξιοποίηση συγκεκριμένων Δημοτικών Κτηρίων με εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις των κτηρίων αλλά και στον εξοπλισμό για δημιουργία χώρων πολιτισμού και τουρισμού.

3.4 «Ανάπλαση Γέφυρας Καμάρας Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 165.000,00 €. Το έργο αφορά στην αναστύλωση, ανάπλαση και ανάδειξη της παραδοσιακής πέτρινης γέφυρας που βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό των Δομιανών και έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο μνημείο.

3.5 «Συντήρηση – Αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων ΕΠΑΛ» προϋπολογισμού 390.000,00 €. Το έργο αφορά στην συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου Καρπενησίου, ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου σχολικού κτηρίου, το οποίο έχει τουλάχιστον μια 8ετία να συντηρηθεί και είναι και το μόνο τεχνικό λύκειο στο Νομό.

ΠΡΟΝΟΙΑ – 380.000,00 €

4.1 «Κατασκευή κτηρίου για την στέγαση Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 380.000,00 €. Το έργο αφορά στην δημιουργία Κέντρου φιλοξενίας και φροντίδας σε ημερήσια βάση με υπηρεσίες διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, και έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Καρπενησίου. Ο Δήμος Καρπενησίου ως Δήμος έδρας Νομού παρέχει υπηρεσίας πρόνοιας για όλο το Νομό, Το έργο θα κατασκευαστεί σε δημοτικό χώρο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 350.000,00 €

5.1 «Βελτίωση υδρεύσεων – Αποχετεύσεων ΔΕ Κτημενίων», προϋπολογισμού 350.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης σε τοπικές κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. – 700.000,00 €

6.1 «Συντήρηση - Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών πυρόσβεσης», προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το έργο αφορά στην Συντήρηση υπαρχόντων δεξαμενών και στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων, σε επιλεγμένα σημεία για λόγους πολιτικής προστασίας.

6.2 Την αύξηση για το ενάριθμο, 2014ΕΠ56600015, που αφορά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟ ΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» κατά 500.000,00 €, για την κάλυψη των αναγκών πολιτικής προστασίας του φετινού χειμώνα.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – 406.000,00 €

7.1 «Κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα», προϋπολογισμού 145.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση «Μέγδοβα», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας Μπέλευ που είναι μονής κυκλοφορίας, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.2 «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου», προϋπολογισμού 60.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.3 «Κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης Καρπενησίου με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 80.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή Τελεφερίκ σύνδεσης του Καρπενησίου με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

7.4 «Κατασκευή Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού», και προϋπολογισμού 121.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμενής επί του Καρπενησιώτη Ποταμού σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ.Αριστείδης Τασιός μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής «Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της.

Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την ένταξη νέων έργων. Έτσι και το περασμένο καλοκαίρι έχοντας στην φαρέτρα μας τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε για την ένταξη νέων έργων πραγματοποιήσαμε με τον Περιφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους λαϊκές συνελεύσεις σε όλο το Νομό ώστε να καταρτίσουμε το σημαντικό αυτό τεχνικό πρόγραμμα για την Ευρυτανία, το οποίο θα το δούμε να υλοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στην Τεχνική μας Υπηρεσία η οποία κυριολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτό κατάφερε σε χρόνο ρεκόρ να μελετήσει και να συντάξει τα απαραίτητα για την ένταξη των ανωτέρω έργων Τεχνικά Δελτία».

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής απο την εργολήπτρια εταιρεία(ΑΕΤΕΘ ΑΕ),για την νέα γέφυρα της Τέμπλας που θα συνδέει τον Βάλτο με την Δυτική Ευρυτανία.

Ήδη εδώ και λίγες μέρες γίνονται επιχωματώσεις και διαμόρφωση του χώρου ,απο σκαπτικά μηχανήματα του εργολάβου, όπου πρόκειται να κατασκευαστούν οι δύο βάσεις που θα πατήσει ο κύριος κορμός της γέφυρας.

Θυμίζουμε πως πρόκειται να κατασκευαστεί νέο γεφύρι 130 μέτρα από το ιστορικό γεφύρι της Τέμπλας σε στενό σημείου του ποταμού Αχελώου που δεν ξεπερνά τα 55 μέτρα.Η δημοπράτηση του έργου έγινε τον Μάρτιο του 2017 και η υπογραφή της σύμβασης τον περασμένο Δεκέμβριο από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη. Η πρόβλεψη είναι πως η κατασκευή θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 7 μηνών. 

Η νέα γέφυρα θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες κυκλοφορίας ενώ θα έχει και πεζοδρόμιο. Όπως και η σημερινή θα αποτελεί το δεύτερο σημείο οδικής διέλευσης μεταξύ Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, πάνω από την κοίτη του Αχελώου ποταμού, ανάντη της λίμνης των Κρεμαστών . Το πρώτο σημείο είναι η Γέφυρα Τατάρνας σε απόσταση 25χιλιομέτρων.

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γέφυρας Τέμπλας(Φώτο)

Δείτε όλη την μελέτη του έργου

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΜΠΛΑΣ by VimaPoliti.gr on Scribd

Κατηγορία Άγραφα

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message