Άγραφα:Συνεδριάζουν για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το 2023 ύψους 50.000 ευρώ

17 Ιαν. 2023 / 11:09 17 Ιαν. 2023 / 11:25 (upd)

Aυτη την ώρα στο Κερασοχώρι πραγματοποιείται η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

-Έγκριση Γ' τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: κ. Δημητρόπουλος Χρήστος)

-Ορισμός μελών για την εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγητής: κ. Κοτρώνα Αννέτα)

-Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2023 (Εισηγητής: κ. Κοτρώνα Αννέτα)

Αννέτα Kοτρώνα:Στόχος η εξωστρέφεια του Δήμου και η τοποθέτησή των Αγράφων στον Ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη

Στην εισηγησή της για το θέμα η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αγράφων Aννέτα Κοτρώνα αναφέρει μεταξύ άλλων:

"O βασικός πυλώνας του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023 παραμένει η προβολή του Δήμου Αγράφων και η μέγιστη αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, η ανάδειξη των πολλών και διαφορετικών σημείων ενδιαφέροντος δύναται να  προσφέρει την ισχυρή ώθηση προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή εξωστρέφεια του Δήμου αλλά και η επικοινωνία του και τοποθέτησή του στον Ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Ο πλέον σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης προβολής του ∆ήµου Αγράφων αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για το έτος 2023 καθώς επίσης και η αύξηση των  τουριστών- επισκεπτών- ταξιδιωτών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing, δηλαδή ενσωματώνοντας management και στρατηγική, γεγονός που οδηγεί στην υλοποίηση ενός καλά μελετημένου στρατηγικού σχεδίου Τουριστικής Προβολής. Επιπρόσθετα, στις δράσεις τουριστικής προβολής αξιοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του τουριστικού marketing και είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, ενώ επιδιώκεται να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα  μέσα"

Το πρόγραμμα που εισηγείται η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων προς το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να προβεί στην έγκριση  είναι το εξής:

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

Δημιουργία εντύπων  για ενημερωτικές δράσεις καθώς και ξεχωριστών θεματικών φυλλαδίων (θρησκευτικός ,εναλλακτικός τουρισμός κλπ) επίσης μεταφρασμένα.

Προϋπολογισμός κόστους 5.000,00 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Δημιουργία ενός εύχρηστου τουριστικού χάρτη του δήμου όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικοί οδικοί άξονες και  θα γίνει και αποτύπωση των κύριων σημείων ενδιαφέροντος.

Προϋπολογισμός κόστους 3.000,00€

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Το οπτικοακουστικό υλικό αποτελεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο του ψηφιακού μάρκετινγκ, επομένως πρόκειται για ουσιώδες στοιχείο το οποίο θα ενδυναμώσει την προβολή του Δήμου στα ΜΜΕ αλλά και διαδικτυακά, καθώς επίσης και σε εκθέσεις είτε δια ζώσης είτε  virtual, μέσω των VR  απεικονίσεων. Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται και η δημιουργία βίντεο τα οποία θα προβάλλονται με την χρήση γυαλιών VR για εικονική περιήγηση.

Προϋπολογισμός κόστους 6.000,00 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΩΝ / BANNERS

Δημιουργία αφισών και banners με απεικόνιση φωτογραφικών σημείων ενδιαφέροντος.

Προϋπολογισμός κόστους  2.000,00 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η συμμετοχή του Δήμου   σε εκθέσεις, με στόχο τη βελτίωση της τουριστικής αναγνωσιμότητας και ελκυστικότητας και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος.

Προϋπολογισμός κόστους 5.000,00 €

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων - φεστιβάλ  δίνεται η δυνατότητα ανάδειξης των πολυποίκιλων αξιοθέατων του Δήμου.  Στο πλαίσιο της προσπάθειας της διάνοιξης νέων τουριστικών αγορών, με ταυτόχρονη ανάδειξη των χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων του Δήμου μας, δημιουργείται η ανάγκη για πραγματοποίηση δράσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου (π.χ. παρουσιάσεις, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν δράσεις πολιτισμού – τουρισμού και λοιπών  δραστηριοτήτων). 

Επιπροσθέτως, η  φιλοξενία, η σίτιση ή και η  μεταφορά τουριστικών παραγόντων και δημοσιογράφων, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την προώθηση του τουριστικού προϊόντος μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και μοχλό τουριστικής ανάπτυξης αφού η περιοχή θα έχει τη μέγιστη προβολή με κάθε σύγχρονο μέσο. Η διοργάνωση και υποστήριξη των Fam Trips (ταξίδια εξοικείωσης) και Press Trips (δημοσιογραφικά ταξίδια) προκειμένου να διαφημιστεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής με άμεσο τρόπο στους καθ’ ύλην αρμόδιους επαγγελματίες του Τουρισμού, αποτελεί καθοριστικό εργαλείο μάρκετινγκ καθώς η φιλοξενία του κατάλληλου δημοσιογράφου ή blogger μπορεί να εξασφαλίσει προβολή σε ένα κοινό χιλιάδων αναγνωστών/ακολούθων. Μέσα από τα ταξίδια γνωριμίας, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το πλούσιο πολιτιστικό μας απόθεμα, να αποκτήσουν εμπειρίες και τελικά να προβάλλουν και να προωθήσουν το τουριστικό μας προϊόν επηρεάζοντας την αγοραστική συμπεριφορά της πλειοψηφίας των καταναλωτών. 

Προϋπολογισμός κόστους 11 .000,00 €

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΜΜΕ

Μια αποδοτική δράση προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, είναι οι προσεκτικά σχεδιασμένες έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η καταχώρηση διαφημίσεων σε κεντρικές και περιφερειακές εφημερίδες εντός  Ελλάδας, η διαφημιστική καταχώριση σε τουριστικά περιοδικά αλλά και σε περιοδικά ποικίλης ύλης. 

Προϋπολογισμός κόστους:  3.000,00 €

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Η επίσημη σελίδα του Δήμου Αγράφων και ειδικά η  ενότητα «Τουρισμός» χρειάζονται αναβάθμιση και ενημέρωση με το νέο υλικό που δημιουργούμε. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία  του www.visitagrafa.gr έτσι ώστε  ο επισκέπτης/τουρίστας να έχει όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες.  Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα  στα οποία θα πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστές ενότητες στο πρότυπο του φυλλαδίου.

Προϋπολογισμός κόστους:10.000,00€

Αναμνηστικά – Διαφημιστικά Δώρα 

Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια αναμνηστικών δώρων που θα μοιράζονται στις τουριστικές εκθέσεις ή θα προσφέρονται σε κατάλληλα επιλεγμένα πρόσωπα, που μπορούν να ενισχύσουν την διαδικασία προβολής του Δήμου Αγράφων (πράκτορες, δημοσιογράφοι, φορείς, οργανισμοί). Ενδεικτικά αναφέρουμε, USB «φορτωμένο» με προωθητικό υλικό αλλά και με την ιστοσελίδα μας εκτυπωμένη στο σώμα του USΒ, στυλό, κλπ. Θα επιμεριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν εντός του έτους.

Προϋπολογισμός: 5.000,00€

1 σχόλιο

  • Σύνδεσμος σχολίου Αγραφιώτης Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 11:40 δημοσιεύθηκε από Αγραφιώτης

    Από λόγια πάμε καλά.Δεν υπάρχει δημοτική αρχή είναι ανύπαρκτη τον δήμο μας δυστυχώς κάνε κουμάντο τριπλέτα μηχανικός πρώτος ο Γκορογιας ο Γενικός γραμματέας Παπαθανάσης και ο υπάλληλος πελσης αυτή είναι η κατάντια μας.ας κρίνουν οι πολίτες μας ας θέλουν να συνεχιστεί αυτή κατάσταση.

    Aναφορά

Προσθήκη σχολίου

H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί.
Το "VimaPoliti.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες του έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του portal

Επικοινωνήστε μαζί μας στο vimapoliti@gmail.com ή απευθείας στην φόρμα επικοινωνίας

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message