Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άγραφα:Νέα Αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας & καθημερινότητας η Aργυρώ Διώτη

02 Σεπ. 2022 / 02:37 02 Σεπ. 2022 / 03:03 (upd)

Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης  με αποφασή του όρισε τους νέους Αντιδημάρχους με θητεία από 1-9-2022 μέχρι και 31-08-2023.

Την έβδομη θέση αντιδημάρχου που δικαιούται ο δήμος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Αργυρώ Διώτη με καθήκοντα την Πολιτική Προστασία . Η νέα αντιδήμαρχος καθώς και ο Πάνος Γκορόγιας είναι άμισθοι, ενώ οι υπόλοιποι πέντε θα δικαιούνται αντιμισθία .

 Οι αρμοδιότητες της νέας Αντιδημάρχου  Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας σχετίζονται με:

- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

-Την εποπτεία των υπηρεσιών που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη (ηλεκτροφωτισμός, μικροεπισκευές, μικροσυντηρήσεις, συντήρηση αγροτικών δρόμων κλπ)

-Την εποπτεία, ευθύνη και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση οδών , πλατειών , κοινοχρήστων χώρων , κτιρίων , των παιδικών χαρών , που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου

-Την τέλεση πολιτικών γάμων 

Οι υπόλοιποι έξι (6) αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Ασπροποτάμου.

Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Βίνιανης.

Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Απεραντίων.

Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Φραγκίστας.

Δημητρόπουλος Χρήστος του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχος ΔΕ Αγράφων . 

Σχετικά Άρθρα

11 σχόλια