Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άγραφα:Πράσινο φως με ..αστερίσκους για την οικονομική λειτουργία του δήμου

20 Μαρ. 2020 / 01:29 20 Μαρ. 2020 / 02:31 (upd)

Με περιορισμούς επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Aγράφων απο την Αποκεντρωμένη

Τις σοβαρές οικονομικές περιπέτειες γλύτωσε ο Δήμος Αγράφων μετά και την επικύρωση του προυπολογισμού για το 2020, την Δευτέρα 16 Μαρτιου , από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος.

Η δημοτική αρχή καλούνταν αυτούς τους δυόμιση μήνες απο την έναρξη του νέου έτους ,να λειτουργήσει χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό που σήμαινε "πάγωμα" όλων των δαπανών για υλοποίηση έργων, παντός είδους πληρωμές,για συντήρηση κτιρίων κ.ά. με εξαίρεση τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. 

Το ζήτημα είχε ανάψει φωτιές στην τοπική κοινωνία, επειδή υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρωθούν εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τη στιγμή μάλιστα που ο δήμος χρειάζεται πόρους για να αντιμετωπίσει τις έκτακτες καταστάσεις λόγω κορωνοϊού. 

Η έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 περιελάμβανε ...

ΕΣΟΔΑ 14.148.028,39

ΕΞΟΔΑ 14.096.251,36

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 51.777,03

 Οι περιορισμοί που τέθηκαν απο την Αποκεντρωμένοι μετά και την επικύρωση ειναι οι παρακάτω:

-Να εγγραφεί το αντιστοιχούν ποσό (:298.800€) για το δήμο σας, δυνάμει της αριθμ.26816/10.04.2019 (9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ) Υ.Α. Εσωτερικών.

- Να τροποποιηθεί η εγγραφή στο σκέλος των Εξόδων ΚΑΕ 00-6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» (:176.280€) ώστε να καταστεί ισόποση με την εγγραφή στο αντίστοιχο σκέλος των Εσόδων ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/Βαθμιας κ β/Βάθμιας Εκπαίδευσης» (:136.120,10€), δυνάμει της αριθμ.28410/15.04.2019 (7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ) Υ.Α. Εσωτερικών.

-Να τροποποιηθούν οι εγγραφές των αντικριστών κωδικών Εσόδων – Εξόδων ΚΑΕ 41 κρατήσεις προς απόδοση (4111-4142) και ΚΑΕ 82 απόδοση κρατήσεων (8211-8242), προκειμένου να καταστούν σύμφωνες μεταξύ τους και στο προσήκον ύψος. Να τροποποιηθούν οι εγγραφές που αφορούν στο σκέλος των Εσόδων ΚΑΕ 0469 (: 30.000€) «Τέλος ΑΠΕ (άρθρο 38 Ν.2773/1999, άρθρο 25 Ν.3468/2006)» και στο σκέλος των Εξόδων ΚΑΕ 30.7326.093, 30.7326.103, 30.7326.105, 30-7326.108 (ποσό προερχόμενο από ΑΠΕ: 30.500€) ώστε να βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους.

- Να εναρμονιστούν οι εγγραφές που αφορούν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων (σχετικοί ΚΑΕ Εσόδων 1328.016 (25.189,05€) και ΚΑΕ Εξόδων 69-6041.001 (43.000€), 69-6054.00169 (11.000€), 69-6614.001 (32.933,51€) 69-7134 (5.000€), ώστε να βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους.

-Να απαλειφθεί η εγγραφή από το σκέλος των Εσόδων ΚΑΕ 1322.003 (16.700€).

- Να εγγραφούν στο προσήκον ύψος στο σκέλος των Εξόδων (α) ΚΑΕ 00-6722 Για την εξασφάλιση μέσων προστασίας του αμάχου πληθυσμού από 0,10% επί των τακτικών εσόδων των ΟΤΑ (Ν.Δ.17/1974) και Κ.Υ.Α. Φ.301/2/663/5.4.1976 και (β) ΚΑΕ 00-6723 Μισό στα εκατό (0,50%) επί των λοιπών τακτικών εσόδων υπέρ του λογαριασμού "Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό ΔκΚ" που τηρείται στο ΤΠ&Δ (άρθρ.84 Β.Δ.24- 9/20.10.1958), οι προβλεπόμενες ως υποχρεωτικές εισφορές, σύμφωνα και με το άρθρο 158παρ.1&2 του Ν.3463/2006, ως ισχύει.

- Να αναλυθεί ο κωδικός (51) Χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης.

Σχετικά Άρθρα

4 σχόλια