Aναφορά σχoλίου

TO MIΣΘO TOY EKΠPOΣΩΠEI O ΓPAMMATEAΣ HΛIA.
AΞIZEI ENA ΣTEΦANAKI TO MHNIATIKO TO ΔIΦPAΓKO .
OXI 1 AΛΛA 20 ΣTEΦANIA KAI ME KOPΔEΛEΣ.